Skip to main content
Top

16-07-2020 | Geneeskunde | Nieuws

Wat is de impact van een heupartroscopie op fysieke activiteit?

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Een systematic review naar fysieke activiteit na een heupartroscopie lijkt  over het algemeen een consistente trend van verbetering te tonen aan de hand van PROMs. Maar de onderzoekers geven aan dat de beschikbare informatie over dit onderwerp nog steeds beperkt is.Een artroscopie van de heup is een veel gebruikt chirurgische interventie bij jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd met heup gerelateerde pijnklachten en disfunctie. Een heupartroscopie wordt vaak toegepast bij persisterende pijn en een eventuele veranderende benige morfologie.

Jongvolwassenen  en volwassenen van middelbare leeftijd die een heupartroscopie ondergaan, hebben hoge verwachtingen van het terugkeren naar fysieke activiteit. Ondanks deze verwachting worden resultaten met betrekking tot lichaamsbeweging slechts gerapporteerd in ongeveer een kwart van de onderzoeken naar chirurgische interventie voor femoroacetabulair impingement  syndroom, waarbij terugkeer naar sport of spel het belangrijkste beoordeelde resultaat is.

De uitkomstmaat wel of niet terugkeren naar sport of spel biedt een beperkt perspectief van fysieke activiteit en houdt geen rekening met onder meer het type sport, de intensiteit en kwaliteit van de activiteit, of lichamelijke activiteitgerelateerde stoornissen zoals pijn of ongemak etc. Dit maakt het vastleggen van uitgebreide gegevens over lichaamsbeweging een uitdaging en het is onwaarschijnlijk dat deze met één enkele uitkomstmaat wordt bereikt. Dat is de reden dat de onderzoekers in de literatuur gezocht hebben naar  door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs).

Methode
In deze systematic review hebben de onderzoekers 120 studies geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 34 jaar (± 7). Een groot gedeelte van de studies (72%) heeft een femoroacetabulair impingement syndroom  als primaire pathologie geïncludeerd. Daarnaast zijn in de onderzoeken verschillende schalen gebruikt zoals de ‘Hip outcome Score-sport specific subscale’ (HOS-SS) en de ‘Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score’ (HOOS-SS).

Wat ervaren de onderzocht patiëntgroepen zelf?
Na de laatste follow-up bleek in bijna alle studies de effect size van de door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten voor fysieke activiteit groot. Na de artroscopie rapporteerde de patiënten zelfs meer dan vier keer zoveel uren fysieke activiteit.”

Wat concluderen de onderzoekers  
Het huidige informatieniveau met betrekking tot fysieke activiteit voor post-artroscopiepatiënten is beperkt van omvang. In het kader van de ervaren problemen van patiënten met sportgerelateerde activiteiten, is er een consistente trend van verbetering na de artroscopie.

De resultaten missen informatie over het type, de kwaliteit en de kwantiteit van de ondernomen activiteiten, doordat de onderzoeken verschilden in het gekozen type PROMs. In de onderzoeken zijn verschillende sporten onderzocht en de follow up periode is niet constant hetzelfde. Dit maakt het lastig om de onderzoeken met elkaar te vergelijken.

Het beperkte percentage onderzoeksdeelnemers dat een score behaalt die evenredig is met 'zich goed voelen' in plaats van 'zich beter voelen', duidt r op de behoefte aan een diepere analyse om potentiële belemmeringen en facilitatoren, zowel fysiek als psychologisch, te identificeren om een meer bevredigende terugkeer naar fysieke activiteit te bereiken.

De onderzoekers bevelen dan ook meer onderzoek met uitgebreidere analyses aan.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Jones, D.M., Crossley, K.M., Ackerman, I.N., Hart, H.F., Dundules, K.L., O’brien, M.J., Mentiplay, B.F., Heerey, J.J. & Kemp, J.L. Physical Activity Following Hip Arthroscopy in Young and Middle-Aged Adults: A Systematic Review. Sports Med - Open 6, 7 (2020).

https://doi.org/10.1186/s40798-020-0234-8
 

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.