Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2003

01-12-2003 | Artikelen

Gemiste kansen

Culturele diversiteit en de jeugdzorg

Auteur: Wilma A. M. Vollebergh

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het beeld dat allochtone jongeren vooral gedragsproblemen hebben en vaker dan autochtonen antisociaal en crimineel gedrag vertonen, correspondeert met de oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in justitiële inrichtingen. Allochtone jongeren hebben echter niet alleen meer externaliserende, maar ook meer internaliserende problemen dan autochtone jongeren. Zij komen met internaliserende problemen relatief weinig met de zorg in aanraking. Over de ontwikkeling, onderkenning en behandeling van problemen bij allochtone jongeren is weinig goede wetenschappelijke kennis aanwezig. In deze oratie wordt een onderzoeksprogramma geschetst dat is gericht op inzicht in ontwikkeling en escalatie van probleemgedrag, en meer kennis over de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone jongeren. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de effecten van discriminatie en etnische stereotypering.
Literatuur
go back to reference Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., & Crijnen, A. M. (2002). Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 118-124.CrossRefPubMed Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., & Crijnen, A. M. (2002). Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 118-124.CrossRefPubMed
go back to reference Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Erol, N. (1997). Understanding childhood (problem) behaviors from a cultural perspective: comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, 477-484.PubMed Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Erol, N. (1997). Understanding childhood (problem) behaviors from a cultural perspective: comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, 477-484.PubMed
go back to reference Bhugra D., Hilwig, M., Mallett, R., Corridan, B., Leff, J., Neehall, Jl., & Rudge, S. (2000). Factors in the onset of schizophrenia: a somparison between London and Trinidad samples. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 135-141.CrossRefPubMed Bhugra D., Hilwig, M., Mallett, R., Corridan, B., Leff, J., Neehall, Jl., & Rudge, S. (2000). Factors in the onset of schizophrenia: a somparison between London and Trinidad samples. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 135-141.CrossRefPubMed
go back to reference Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. (2000). Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: nizw. Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. (2000). Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: nizw.
go back to reference Boomstra, R., & Wennink, J. (2001). Intercultureel kwaliteitsbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Migrantenstudies, 2, 85-98. Boomstra, R., & Wennink, J. (2001). Intercultureel kwaliteitsbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Migrantenstudies, 2, 85-98.
go back to reference cbs (2001). Jeugd 2001. Cijfers en feiten. Voorburg/Heerlen: cbs. cbs (2001). Jeugd 2001. Cijfers en feiten. Voorburg/Heerlen: cbs.
go back to reference Costello, E. J., Gordon, P., Keeler, M. S., & Angold, A. (2001). Poverty, Race/Ethnicity, and psychiatric disorder: a study of rural children. American journal of public health, 91, 1494-1498.CrossRefPubMed Costello, E. J., Gordon, P., Keeler, M. S., & Angold, A. (2001). Poverty, Race/Ethnicity, and psychiatric disorder: a study of rural children. American journal of public health, 91, 1494-1498.CrossRefPubMed
go back to reference Costello, E. J., Farmer, A. M. Z., Angold, A., Burns, B. J., & Erkanli, A. (1997). Psychiatric disorders among American Indian and white youth in Appalachia: the Great Smoky Mountains Study. American journal of public health, 87, 827-832.CrossRefPubMed Costello, E. J., Farmer, A. M. Z., Angold, A., Burns, B. J., & Erkanli, A. (1997). Psychiatric disorders among American Indian and white youth in Appalachia: the Great Smoky Mountains Study. American journal of public health, 87, 827-832.CrossRefPubMed
go back to reference Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat. Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Geense, P., & Pels, T. (1998). Opvoeding in Chinese gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. Geense, P., & Pels, T. (1998). Opvoeding in Chinese gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1987). Social distance towards Holland's minorities: discrimination against and among ethnic outgoups. Ethnic and racial studies, 12, 317-333. Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1987). Social distance towards Holland's minorities: discrimination against and among ethnic outgoups. Ethnic and racial studies, 12, 317-333.
go back to reference Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1989). Foreign, different, deviant, seclusive and working class: anchors to an ethnic hierarchy in the Netherlands. Ethnic and racial studies, 12, 441-467. Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1989). Foreign, different, deviant, seclusive and working class: anchors to an ethnic hierarchy in the Netherlands. Ethnic and racial studies, 12, 441-467.
go back to reference Heimberg, R. G., Liebowitz, M. R., Hope, D. A., & Schneier, F. R. (1995). Social phobia. Diagnosis, assessment, and treatment. New York/London: Guilford press. Heimberg, R. G., Liebowitz, M. R., Hope, D. A., & Schneier, F. R. (1995). Social phobia. Diagnosis, assessment, and treatment. New York/London: Guilford press.
go back to reference Hofstede, G. (1984). Culture's consequences. International differences in work-related values. London: Sage. Hofstede, G. (1984). Culture's consequences. International differences in work-related values. London: Sage.
go back to reference Hutchinson, G., & Sharpley, M. (1999). Ethnicity and first year of contact with psychiatric services. British Journal of Psychiatry, 175, 492.CrossRefPubMed Hutchinson, G., & Sharpley, M. (1999). Ethnicity and first year of contact with psychiatric services. British Journal of Psychiatry, 175, 492.CrossRefPubMed
go back to reference Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 97-128). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 97-128). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Loeber, R., Slot, W. N., & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Slot, W. N., & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol, tabak en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 172-177. Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol, tabak en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 172-177.
go back to reference Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Nijsten, C., Geense, P., Pels, T., & Vollebergh, W. (2002). Allochtone ouders en justitie. Vragen en behoeften van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse ouders van jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie. Nijmegen: Orthopedagogiek, Gezin en gedrag. Nijsten, C., Geense, P., Pels, T., & Vollebergh, W. (2002). Allochtone ouders en justitie. Vragen en behoeften van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse ouders van jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie. Nijmegen: Orthopedagogiek, Gezin en gedrag.
go back to reference Ormel, J., Neeleman, J., & Wiersma, D. (2001). Determinanten van psychische ongezondheid: implicaties voor onderzoek en beleid. Nederland Tijdschrift voor de Psychiatrie, 43, 245-257. Ormel, J., Neeleman, J., & Wiersma, D. (2001). Determinanten van psychische ongezondheid: implicaties voor onderzoek en beleid. Nederland Tijdschrift voor de Psychiatrie, 43, 245-257.
go back to reference Orobio de Castro, B., & Bosch, J. D. (1998). Sociale informatieverwerking door jongens met gedragsproblemen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.). Jaarboek ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie, Volume 3 (pp. 214-241). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Orobio de Castro, B., & Bosch, J. D. (1998). Sociale informatieverwerking door jongens met gedragsproblemen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.). Jaarboek ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie, Volume 3 (pp. 214-241). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Pels, T. (Red.) (2000). Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school. Assen: Van Gorcum. Pels, T. (Red.) (2000). Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Rispens, J., Hermanns, J. M. A., & Meeus, W. H. J. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum. Rispens, J., Hermanns, J. M. A., & Meeus, W. H. J. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Selten, J. P., Slaets, J. P. J., & Kahn, R. S. (1997). Schizophrenia in Surinamese and Dutch Antillean immigrants to the Netherlands: evidence of an increased incidence. Psychological Medicine, 27, 807-811.CrossRefPubMed Selten, J. P., Slaets, J. P. J., & Kahn, R. S. (1997). Schizophrenia in Surinamese and Dutch Antillean immigrants to the Netherlands: evidence of an increased incidence. Psychological Medicine, 27, 807-811.CrossRefPubMed
go back to reference Sharma, V., Murthy, S. Kumar, K., Agarwal, M., & Wilkinson, G. (1998). Comparison of people with schizophrenia from Liverpool, England and Sakalwara-Bangalore, India. International Journal of Social Psychiatry, 44, 225-230.CrossRef Sharma, V., Murthy, S. Kumar, K., Agarwal, M., & Wilkinson, G. (1998). Comparison of people with schizophrenia from Liverpool, England and Sakalwara-Bangalore, India. International Journal of Social Psychiatry, 44, 225-230.CrossRef
go back to reference Sterman, D. (1996). Een olijfboom op de ijsberg. Een transcultureel-psychiatrische visie op een behandeling van de problemen van jonge Noord-Afrikanen en hun families. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders. Sterman, D. (1996). Een olijfboom op de ijsberg. Een transcultureel-psychiatrische visie op een behandeling van de problemen van jonge Noord-Afrikanen en hun families. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.
go back to reference Stevens, G. (2001, dec.). Emotionele en gedragsproblemen bij Marokkaanse kinderen in Nederland. Voorlopige resultaten van een epidemiologisch onderzoek. Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam. Stevens, G. (2001, dec.). Emotionele en gedragsproblemen bij Marokkaanse kinderen in Nederland. Voorlopige resultaten van een epidemiologisch onderzoek. Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Tajfel, H. (Ed.) (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press. Tajfel, H. (Ed.) (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Ter Bogt, T., Dorsselaer, S., & Vollebergh, W. (2003). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. hbsc -Nederland 2002. Utrecht: Trimbos-instituut. Ter Bogt, T., Dorsselaer, S., & Vollebergh, W. (2003). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. hbsc -Nederland 2002. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Tesser, P. T. M., Merens, J. G. F., & Van Praag, C. S. (1999). Rapportage minderheden 1999: Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Den Haag: scp. Tesser, P. T. M., Merens, J. G. F., & Van Praag, C. S. (1999). Rapportage minderheden 1999: Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Den Haag: scp.
go back to reference Triandis, M. C., (1994). Culture and social behaviour. New York, St. Louis etc.: McGrawl-Hills, Inc. Triandis, M. C., (1994). Culture and social behaviour. New York, St. Louis etc.: McGrawl-Hills, Inc.
go back to reference Triandis, M. C., Bontempo, R., & Villareal, M. J. (1988). Individualism and collectivism: cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 323-338.CrossRef Triandis, M. C., Bontempo, R., & Villareal, M. J. (1988). Individualism and collectivism: cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 323-338.CrossRef
Metagegevens
Titel
Gemiste kansen
Culturele diversiteit en de jeugdzorg
Auteur
Wilma A. M. Vollebergh
Publicatiedatum
01-12-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060894

Andere artikelen Uitgave 4/2003

Kind en adolescent 4/2003 Naar de uitgave

Boeken

Boeken

Opmerkelijk

Opmerkelijk