Skip to main content
main-content
Top

06-09-2011 | Nieuws

Geld en mensen voor langdurige zorg

De overheid trekt 852 miljoen euro uit voor kwaliteitsverbetering van zorg voor cli�nten met een verblijfsindicatie. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft daarvoor met de zorgsector het Convenant investeringen langdurige zorg gesloten.

De extra middelen zijn vanaf 2012 beschikbaar. In het convenant is afgesproken dat aan het eind van 2013 er 12.000 mensen extra in de zorg aan de slag zijn. Verder komt er meer kwaliteit door extra scholing en neemt het aantal administratieve lasten af. Met dat laatste wordt het werk in de zorg volgens de betrokken partijen aantrekkelijker.

De middelen die beschikbaar komen per 1 januari 2012 worden verwerkt in de ZZP-tarieven. Dit betekent dat deze tarieven met bijna 5 procent worden verhoogd. Voor de gehandicaptenzorg gaat het dan bijvoorbeeld om een kleine 4.000 banen extra.

Het convenant werd gesloten met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheid Zorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Federatie Opvang en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Veldhuijzen van Zanten benadrukte bij de ondertekening nogmaals de kloof tussen het beleid en de mensen in de zorg te willen overbruggen. Om dat te doen wil de staatssecretaris dat de professionaliteit van de verzorger en de wensen van de cliënt centraal staan. ‘Het tekenen van dit convenant is een geweldig startpunt. Het is een mooie mix van know-how en middelen’ aldus de bewindsvrouw.

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.