Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Gehechtheid

Auteur : Anniek Thoomes-Vreugdenhil

Gepubliceerd in: Behandeling van problematische gehechtheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het doel van dit derde hoofdstuk is niet een overzicht te geven van de gehechtheidstheorie, maar om voor de drie behandelwijzen (opnieuw) onderbouwing te vinden in de literatuur, bij voorkeur in publicaties over empirisch onderzoek op het gebied van gehechtheid en pathologie en in behandelingen van gehechtheidsproblematiek. Daartoe worden eerst gehechtheid en gehechtheidsgedrag kort beschreven. Voor de vraag naar de kindfactor – namelijk de bereidheid van het kind zich te hechten – worden de uitgangspunten bekeken zoals door Bowlby geformuleerd en door anderen onderzocht en uitgewerkt. In de hier beschreven behandelwijzen is uitgegaan van gehechtheid gedurende de hele levensloop en zijn gehechtheid en gehechtheidsvormen in de verschillende ontwikkelingsfasen bekeken in het licht van de Fasetherapie.
Voetnoten
1
Bij volwassenen denken we daarbij aan gehechtheid in het leven, wat tot uiting komt in het aan kunnen gaan van een werkrelatie, van vriendschapsrelaties en van intieme relaties.
 
2
Dit aanpassingsvermogen komt terug in de beschrijving van gedesorganiseerde gehechtheid in de theorie van de Franse psychiater Janet.
 
3
Een bespreking van de begrippen is door Nicolai (2001) gegeven in een overzichtsartikel.
 
4
In de Nederlandse vertaling van Wesselmann et al.
 
5
Duidelijk komen deze functies naar voren bij het EMDR-proces, doordat bij deze methode het uitgangspunt in de concrete ervaring gekozen wordt en gevraagd wordt zich het gebeurde voor te stellen en na te gaan wat gedacht en gevoeld wordt.
 
6
Testen zoals de Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) en de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J).
 
Metagegevens
Titel
Gehechtheid
Auteur
Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2861-1_3