Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2013 | Wetenschap | Uitgave 3/2013

GZ - Psychologie 3/2013

Gehechtheid in de behandelkamer

Tijdschrift:
GZ - Psychologie > Uitgave 3/2013
Auteur:
Dr. A.J.G. Vinke
Belangrijke opmerkingen
1 Bruce Perry mond. Comm 2012 EUSARF conference Glasgow

Auteur

Dr. Anneke J.G. Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog/Registerpsycholoog NIP, Kind & Jeugd/Orthopedagoog Generalist, docent aan de Masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen te Nijmegen en voorzitter van het Bestuur van het Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC) in Leiden. Correspondentieadres: Joos van Clevelaan 1, 3723 PG Bilthoven, info@adoptiepraktijk.nl; www.​adoptiepraktijk.​nl; www.​adoptionresearch​.​nl

Samenvatting

Gehechtheid staat aan de basis van elk menselijk leven. Veilig gehechte mensen vergaat het over het algemeen beter dan mensen die onveilig gehecht zijn, zowel wat tevredenheid als wat gezondheid betreft (Ryff & Singer, 2000). De mens is erop gericht om wederzijdse intieme relaties aan te gaan met anderen: allereerst als kind met de belangrijkste opvoeder, in de adolescentie met vrienden en later als volwassene met een partner en later met kinderen die in een relatie worden geboren of anderszins deel gaan uitmaken van het gezin. Perry (2012) stelt ‘people make the difference in other people’s lives not programmes’ 1. Hiermee benadrukt hij ook in therapeutische zin het belang van de relatie.
Als ik dat als uitgangspunt neem, valt me op er weinig behandelmethoden en protocollen zijn die zich expliciet richten op gehechtheid. Deze lijken zich te beperken tot problematiek in de eerste levensjaren en ook daarbij is het de vraag hoe bekend de gemiddelde behandelaar hiermee is. De focus op gedragsproblemen en geprotocolleerde gedragsinterventies kan als risico met zich meebrengen dat onderliggende gehechtheids- en daaruit voortkomende relationele problematiek gemist wordt, terwijl deze wellicht een grote bijdrage levert aan de hulpvraag.
In dit artikel probeer ik enigszins in die lacune te voorzien. Allereerst ga ik kort in op de gehechtheidstheorie, de bijdrage van gehechtheid aan het voorkomen en ontstaan van psychologische hulpvragen en tracht een overzicht te geven van gehechtheidsbevorderende interventies die in de psychologische praktijk ingezet kunnen worden, met een beknopte beschrijving van manieren waarop er gericht gewerkt kan worden aan herstel en reparatie van gehechtheidsrepresentaties binnen de context van een psychologische behandeling (Kelly & Popper, 2009).

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

GZ-Psychologie

GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 15.000 zijn. GZ-Psychologie wil de identiteit en ...

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2013

GZ - Psychologie 3/2013 Naar de uitgave