Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. Gehandicaptensport

Auteurs : Rienk Dekker, Peter van Leeuwen

Gepubliceerd in: Leerboek sportgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor mensen met een lichamelijke handicap is bewegen en sportbeoefening van groot belang, met voordelen op psychologisch, sociaal en lichamelijk gebied. Niet alleen is bewegen en sport van belang als hobby en als middel om welvaartziekten te voorkomen, ook kan het een belangrijke pijler zijn bij herstel en revalidatie.
Als mensen met een lichamelijke handicap aan sport willen deelnemen, blijkt het maken van een sportkeuze vaak lastiger dan voor een valide sporter. Rekening houdend met een aantal variabelen kan echter wel voorzien worden in een goed sport- en beweegadvies.
Net als bij de valide sporter, is er bij de sporter met een lichamelijke handicap ook het risico van het optreden van sportletsels. Deze specifieke letsels zijn vaak gerelateerd aan overbelasting, maar ook worden veelvuldig letsels gezien die samenhangen met hulpmiddelgebruik, zoals rolstoel of prothese.
Topsport zoals beoefend door mensen met een lichamelijke handicap kent vele overeenkomsten met de topsport zoals die wordt beoefend door de valide atleten. Specifieke aandachtsgebieden zijn echter de Paralympische Spelen, de specifieke sportmedische begeleiding, classificatie en specifieke vormen van doping. Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.
Literatuur
go back to reference American College of Sports Medicine (ACSM). Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. ACSM, Thompson WR, senior editor. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2010. American College of Sports Medicine (ACSM). Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. ACSM, Thompson WR, senior editor. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2010.
go back to reference Bragaru M, Dekker R, Geertzen JHB, Dijkstra PU. Amputees and Sports. Sports Med. 2011;41(9):721–40.CrossRefPubMed Bragaru M, Dekker R, Geertzen JHB, Dijkstra PU. Amputees and Sports. Sports Med. 2011;41(9):721–40.CrossRefPubMed
go back to reference Geertzen JHB, Rietman JS, Vanderstraeten GG, Redacteur. Revalidatie voor Volwassenen. 1e druk. Assen: Van Gorkum; 2014. Geertzen JHB, Rietman JS, Vanderstraeten GG, Redacteur. Revalidatie voor Volwassenen. 1e druk. Assen: Van Gorkum; 2014.
go back to reference Lindert C van, Jong M de, Dool R van der. (On)beperkt sportief. Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. Nieuwegein/’s-Hertogenbosch: Arko sports media/W.J.H. Mulier Instituut; 2008. Lindert C van, Jong M de, Dool R van der. (On)beperkt sportief. Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. Nieuwegein/’s-Hertogenbosch: Arko sports media/W.J.H. Mulier Instituut; 2008.
go back to reference Onbeperkt Sportief. Handboek Revalidatie, sport en bewegen. Bunnik: Onbeperkt Sportief; 2014. Onbeperkt Sportief. Handboek Revalidatie, sport en bewegen. Bunnik: Onbeperkt Sportief; 2014.
go back to reference Shepard RJ. Benefits of sport and physical activity for the disabled: implications for the individual and for society. Scand J Rehabil Med. 1991;23(2):51–9. Shepard RJ. Benefits of sport and physical activity for the disabled: implications for the individual and for society. Scand J Rehabil Med. 1991;23(2):51–9.
go back to reference Vanderstraeten CG, Oomen AGM. Sports for disabled people: a general outlook. Int J Rehab Res. 2010;22(4):283–4.CrossRef Vanderstraeten CG, Oomen AGM. Sports for disabled people: a general outlook. Int J Rehab Res. 2010;22(4):283–4.CrossRef
go back to reference Vanlandewijck YC, Thompson WR, Redacteur. Handbook of sports medicine and science, the paralympic athlete. Wiley-Blackwell (An IOC medical commission publication); 2011. Vanlandewijck YC, Thompson WR, Redacteur. Handbook of sports medicine and science, the paralympic athlete. Wiley-Blackwell (An IOC medical commission publication); 2011.
go back to reference World Health Organization. World report on disability. Free press ed. Geneva: WHO; 2011. World Health Organization. World report on disability. Free press ed. Geneva: WHO; 2011.
Metagegevens
Titel
Gehandicaptensport
Auteurs
Rienk Dekker
Peter van Leeuwen
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1099-9_24