Skip to main content
main-content
Top

08-10-2013 | Nieuws

Geen verhoogde kans op pancreatitis en pancreaskanker bij gebruik incretines

Gebruik van incretines zorgt niet voor een verhoogde kans op pancreatitis en pancreaskanker. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die zijn gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Onderzoekers geven wel aan dat er meer, prospectieve onderzoeken naar dit onderewerp moeten worden gedaan.

Onderzoeker P. Boyle verrichtte een meta-analyse naar het verband tussen diabetes, pancreatitis en pancreaskanker enerzijds en het gebruik van incretines en pancreatitis en pancreaskanker anderzijds. Boyle vond dat patiënten met diabetes een verhoogd risico op pancreatitis (SRR=1.86) en pancreaskanker hebben (SRR=1.62). Patiënten die een van de incretines gebruikten hebben, hadden niet meer kans op een van de aandoeningen dan patiënten die geen incretines gebruiken (SSR= 1.27).
Verder uitgespecificeerd geeft het gebruik van GLP1-agonisten ook geen grotere kans op pancreatitis of pancreaskanker (SRR=1.31). Boyle vermeldt daarbij wel dat er in de verschilende onderzoeken een grote variëteit aan gegevens werd gevonden. Voor DPP4-remmers geldt ook dat er geen verhoogde kans is gevonden (SRR=1.23).
De onderzoeker benadrukt wel dat de onderzoeksdata niet in alle onderliggende onderzoeken optimaal waren. Hij stelt dan ook voor dat er een groot, prospectieve studie wordt opgezet om het verband helemaal uit te sluiten.

Onderzoek

Ook uit de SAVOR TIMI 35-studie en de EXAMINE-studie blijkt dat er geen verhoogde kans op pancreatitis of pancreaskanker wordt gevonden. Ook hier benadrukten de sprekers dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar dit onderwerp.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.