Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2013 | Cliëntenvoorlichting

Gedragsproblemen in de klas: De rol van de leerkracht

Auteur: Anton Horeweg

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het is goed om na te gaan wat leerkrachtgedrag bijdraagt aan gedragsproblemen in de klas. Veel problemen blijken te verminderen door een veranderde houding van leerkrachten. In dit artikel ga ik hier nader op in.
Literatuur
1.
go back to reference Delfos MF (2006) Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP Delfos MF (2006) Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP
2.
go back to reference De Shazer S (1985) Keys to solution in brief therapy. New York, NY: WW Norton & Company De Shazer S (1985) Keys to solution in brief therapy. New York, NY: WW Norton & Company
3.
go back to reference Overveld K van (2012) Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica Overveld K van (2012) Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica
4.
go back to reference Klamer-Hoogma M (2012) Klassenmanagement. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers Klamer-Hoogma M (2012) Klassenmanagement. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers
5.
go back to reference Stevens L (2002) Zin in leren. Leuven/Apeldoorn: Garant Stevens L (2002) Zin in leren. Leuven/Apeldoorn: Garant
6.
go back to reference Noordzij M (2010) Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen. Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners. Warmond: Uitgeverij de Merel. Noordzij spreekt in zijn boek van groeitaal, waarmee hij aangeeft dat het kind bezig is met het oefenen van goed gedrag. Noordzij M (2010) Echt wel! De aanpak van gedragsproblemen. Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners. Warmond: Uitgeverij de Merel. Noordzij spreekt in zijn boek van groeitaal, waarmee hij aangeeft dat het kind bezig is met het oefenen van goed gedrag.
7.
go back to reference Wolf K van der & Beukering T van (2009) Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco Wolf K van der & Beukering T van (2009) Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren. Leuven: Acco
8.
go back to reference Stevens L (1997) Over denken en doen. Den Haag: Procesmanagement Primair Onderwijs Stevens L (1997) Over denken en doen. Den Haag: Procesmanagement Primair Onderwijs
10.
go back to reference Wolf van der & Beukering van (2009), zie noot 7 Wolf van der & Beukering van (2009), zie noot 7
Metagegevens
Titel
Gedragsproblemen in de klas: De rol van de leerkracht
Auteur
Anton Horeweg
Publicatiedatum
01-06-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0038-3

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Psychopraktijk 3/2013 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Onze Correspondent

De balletjes kakofonie