Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Psychopraktijk 5/2014

01-10-2014 | Artikel

Gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren: meting en behandeling

Auteurs: Dr. Mariken Spuij, Prof. dr. Paul A. Boelen

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij een deel van de kinderen die een ingrijpend verlies meemaken, stagneert de verliesverwerking. Mariken Spuij promoveerde eind juni 2014 op dit onderwerp. In dit artikel worden kort enkele studies uit deze dissertatie besproken. Allereerst komt aan de orde wat er onder gecompliceerde rouw verstaan wordt en hoe het in de DSM-5 is opgenomen. Vervolgens wordt er een theoretisch verklaringsmodel geschetst en ten slotte gaan we in op de diagnostiek en behandeling van kinderen die met deze problemen geconfronteerd worden.
Literatuur
1.
go back to reference Brent D ea (2009) The incidence and course of depression in bereaved youth 21 months after the loss of a parent to suicide, accident or sudden natural death. American journal of psychiatry 166: 786-794; Cerel J ea (1999) Suicide-bereaved children and adolescents: A controlled longitudinal examination. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 38: 672-679; Worden JW & Silverman Ph R (1996) Parental death and the adjustment of school-age children. Omega 33: 91–102 Brent D ea (2009) The incidence and course of depression in bereaved youth 21 months after the loss of a parent to suicide, accident or sudden natural death. American journal of psychiatry 166: 786-794; Cerel J ea (1999) Suicide-bereaved children and adolescents: A controlled longitudinal examination. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 38: 672-679; Worden JW & Silverman Ph R (1996) Parental death and the adjustment of school-age children. Omega 33: 91–102
2.
go back to reference Zie onder andere: Melhem NM ea (2013) Identifying prolonged grief reactions in children: Dimensional and diagnostic approaches. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 52: 599-607; Spuij M ea (2012a) Psychometric properties of the Dutch inventories of prolonged grief for children and adolescents (IPG-C and IPG-A). Clinical psychology & psychotherapy 19: 540-551; Spuij M ea (2012b) Distinctiveness of symptoms of prolonged grief, depression, and posttraumatic stress in bereaved children and adolescents. European child & adolescent psychiatry 21: 673–679; Zie onder andere: Melhem NM ea (2013) Identifying prolonged grief reactions in children: Dimensional and diagnostic approaches. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 52: 599-607; Spuij M ea (2012a) Psychometric properties of the Dutch inventories of prolonged grief for children and adolescents (IPG-C and IPG-A). Clinical psychology & psychotherapy 19: 540-551; Spuij M ea (2012b) Distinctiveness of symptoms of prolonged grief, depression, and posttraumatic stress in bereaved children and adolescents. European child & adolescent psychiatry 21: 673–679;
3.
go back to reference American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th edition). Washington: APA American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th edition). Washington: APA
6.
go back to reference Spuij M ea (ingediend) Psychometric properties of the Grief Cognitions Questionnaire for Children (GCQ-C). Spuij M ea (ingediend) Psychometric properties of the Grief Cognitions Questionnaire for Children (GCQ-C).
7.
go back to reference Een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde studies is te vinden in: Spuij M & Boelen PA (2014) Intermezzo: Interventions for bereaved children. In Spuij M, Prolonged grief in children and adolescents: Assessment, correlates and treatment (p 124–144). Utrecht: Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht Een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde studies is te vinden in: Spuij M & Boelen PA (2014) Intermezzo: Interventions for bereaved children. In Spuij M, Prolonged grief in children and adolescents: Assessment, correlates and treatment (p 124–144). Utrecht: Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht
9.
go back to reference Sandler IN ea (2003) The Family Bereavement Program: Efficacy evaluation of a theorybased prevention program for parentally bereaved children and adolescents. Journal of consulting and clinical psychology 71: 587-600; Sandler I ea (2010) Six-year follow-up of a preventive intervention for parentally-bereaved youth: A randomized controlled trial. Archives of pediatrics and adolescent medicine 164: 907–914 Sandler IN ea (2003) The Family Bereavement Program: Efficacy evaluation of a theorybased prevention program for parentally bereaved children and adolescents. Journal of consulting and clinical psychology 71: 587-600; Sandler I ea (2010) Six-year follow-up of a preventive intervention for parentally-bereaved youth: A randomized controlled trial. Archives of pediatrics and adolescent medicine 164: 907–914
10.
go back to reference Boelen PA ea (2006) A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clinical psychology: Science and practice 13: 109-128; Boelen PA ea (2012) Prolonged grief disorder: Cognitive behavioral theory and therapy. In Stroebe MS ea (eds) Complicated grief: Scientific foundations for health care professionals (p 221–234). London: Routledge Boelen PA ea (2006) A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clinical psychology: Science and practice 13: 109-128; Boelen PA ea (2012) Prolonged grief disorder: Cognitive behavioral theory and therapy. In Stroebe MS ea (eds) Complicated grief: Scientific foundations for health care professionals (p 221–234). London: Routledge
11.
go back to reference Voor een uitgebreide beschrijving van het behandelprotocol verwijzen we graag naar: Spuij M & Boelen PA (2013) RouwHulp: Behandeling ter preventie van (dreigende) gecompliceerde rouw bij kinderen en adolescenten. In Braet C & Bögels S (red) Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2 (p 201–227). Amsterdam: Boom Voor een uitgebreide beschrijving van het behandelprotocol verwijzen we graag naar: Spuij M & Boelen PA (2013) RouwHulp: Behandeling ter preventie van (dreigende) gecompliceerde rouw bij kinderen en adolescenten. In Braet C & Bögels S (red) Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2 (p 201–227). Amsterdam: Boom
12.
go back to reference Newson RS ea (2011) The prevalence and characteristics of complicated grief in older adults. Journal of affective disorders 132: 231–238PubMedCrossRef Newson RS ea (2011) The prevalence and characteristics of complicated grief in older adults. Journal of affective disorders 132: 231–238PubMedCrossRef
13.
go back to reference Spuij M ea (2013) Cognitive-behavioral therapy for prolonged grief in children: Feasibility and multiple baseline study. Cognitive and behavioral practice 20: 349–361CrossRef Spuij M ea (2013) Cognitive-behavioral therapy for prolonged grief in children: Feasibility and multiple baseline study. Cognitive and behavioral practice 20: 349–361CrossRef
14.
go back to reference Spuij M ea (2013) Advance online publication. An open trial of ‘Grief-Help’: A cognitivebehavioural treatment for prolonged grief in children and adolescents. Clinical psychology & psychotherapy. doi: 10.1002/cpp.1877 Spuij M ea (2013) Advance online publication. An open trial of ‘Grief-Help’: A cognitivebehavioural treatment for prolonged grief in children and adolescents. Clinical psychology & psychotherapy. doi: 10.1002/cpp.1877
15.
go back to reference Spuij M ea (2013) The effectiveness of Grief-Help, a cognitive behavioural treatment for prolonged grief in children: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials 14: 39–5CrossRef Spuij M ea (2013) The effectiveness of Grief-Help, a cognitive behavioural treatment for prolonged grief in children: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials 14: 39–5CrossRef
Metagegevens
Titel
Gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren: meting en behandeling
Auteurs
Dr. Mariken Spuij
Prof. dr. Paul A. Boelen
Publicatiedatum
01-10-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-014-0069-4

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Psychopraktijk 5/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel