Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Geboortezorgprofessionals – competenties, bevoegdheden en taken

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Prof. C. G. J. M. Hilders, Dr. N. van der Lee, G. A. M. Vermeulen, MSc, C. Dominicus-van Raam, MBA, E. C. Hoogendoorn

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Geen geboortezorg zonder professionals! De competenties en bevoegdheden van een groot aantal professionals dat is betrokken bij geboortezorg worden beschreven. Daarnaast ruime aandacht voor de interprofessionele samenwerking die juist bij integrale geboortezorg een absolute voorwaarde is.
Voetnoten
1
De beroepsverenigingen KNOV en NVOG hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een specialistenregister voor klinisch verloskundigen. Een voorwaarde voor het instellen van dit specialistenregister is dat een geaccrediteerde masteropleiding toegang geeft tot dit register. Volgens de KNOV geeft de bestaande opleiding physician assistant – klinisch verloskundige niet voldoende juridische dekking. De verloskundige voorbehouden handelingen zijn namelijk niet opgenomen in de bevoegdheden van de physician assistant (Cellissen et al. 2014; Ganzevoort en Bakker 2018).
 
2
Het niveau van de hbo- en wo-masteropleidingen is hetzelfde, maar waar zowel de hbo-master als de wo-master een graad krijgt (master), mag alleen de wo-master een titel voeren (drs., mr., ir.). Het grote verschil tussen beide opleidingen zit in de oriëntatie: een hbo-master is meer gericht op de praktijk dan een wo-master. Een aantal wo-masters, zoals de geneeskundeopleiding, combineert beroepsgerichtheid met wetenschappelijk denken.
 
3
De beroepstitel klinisch verloskundige is (nog) niet wettelijk erkend of beschermd. Wettelijke registratie van de titel ‘klinisch verloskundige (MPA-KV)’ in het specialistenregister wordt overwogen (Cellissen et al. 2018).
 
4
De regelgeving omtrent deze geneeskundige specialistische opleidingen staat op de website van de KNMG (www.​knmg.​nl).
 
5
De herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS); www.​knmg.​nl.
 
6
Het BIG-register is een openbare databank waarin acht officieel erkende beroepen zijn geregistreerd (apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige). BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren vallen onder het tuchtrecht. Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register staat informatie over de registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten op basis van artikel 14 van de Wet BIG (http://​vsregister.​venvn.​nl/​).
 
7
Verpleegkundige VOG en O&G-verpleegkundige staan voor resp.: Verpleegkundige Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (Kolk et al. 2013) en Obstetrie en Gynaecologie-verpleegkundige (Zorgstandaard 2016).
 
Literatuur
go back to reference Aitink M, Goodarzi B, Martijn L. Beroepsprofiel verloskundigen. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KVOV); 2014. Aitink M, Goodarzi B, Martijn L. Beroepsprofiel verloskundigen. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KVOV); 2014.
go back to reference Bhutta ZA, Chen L, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Frenk J, Garcia P, Horton R, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Education of health professionals for the 21st century: a global independent Commission. Lancet 2010 Apr 3;375(9721):1137–8. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60450-3.CrossRef Bhutta ZA, Chen L, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Frenk J, Garcia P, Horton R, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Education of health professionals for the 21st century: a global independent Commission. Lancet 2010 Apr 3;375(9721):1137–8. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(10)60450-3.CrossRef
go back to reference Bouman A. De prikzuster. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1028. Bouman A. De prikzuster. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1028.
go back to reference Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC. Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking. Medisch Contact 2014;69:2532–3. Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC. Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking. Medisch Contact 2014;69:2532–3.
go back to reference Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC, Steegers EAP, Scheele F. De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland. NTOG 2018;131:204–8. Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC, Steegers EAP, Scheele F. De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland. NTOG 2018;131:204–8.
go back to reference Deen E. Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende. Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT); 2016. Deen E. Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende. Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT); 2016.
go back to reference Dijk A van. Wie is dé kraamverzorgende? V&VN Mag. 2015;9–11. Dijk A van. Wie is dé kraamverzorgende? V&VN Mag. 2015;9–11.
go back to reference Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5.CrossRef Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(10)61854-5.CrossRef
go back to reference Ganzevoort W, Bakker J. Is de juridische inkadering beter? NTOG 2018;131:209. Ganzevoort W, Bakker J. Is de juridische inkadering beter? NTOG 2018;131:209.
go back to reference Graaf JP de, Merkus HMWM, Bonsel GJ, Steegers EAP. Nederlandse geboortezorg in historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind. Rotterdam: Erasmus MC; 2017. Graaf JP de, Merkus HMWM, Bonsel GJ, Steegers EAP. Nederlandse geboortezorg in historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind. Rotterdam: Erasmus MC; 2017.
go back to reference Lee N van der, Scheele F. Integrale verloskunde gehinderd door het verleden? Verloskundigen en gynaecologen door de eeuwen heen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):D621. Lee N van der, Scheele F. Integrale verloskunde gehinderd door het verleden? Verloskundigen en gynaecologen door de eeuwen heen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):D621.
go back to reference Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, Silva DR, Downe S, Kennedy HP, Malata A, McCormick F, Wick L, Declercq E. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1129–45. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3. Epub 2014 Jun 22. Review. Erratum in: Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1098.CrossRef Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, Silva DR, Downe S, Kennedy HP, Malata A, McCormick F, Wick L, Declercq E. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1129–45. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(14)60789-3. Epub 2014 Jun 22. Review. Erratum in: Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1098.CrossRef
go back to reference Shaw D, Guise JM, Shah N, Gemzell-Danielsson K, Joseph KS, Levy B, Wong F, Woodd S, Main EK. Drivers of maternity care in high-income countries: can health systems support woman-centred care? Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2282–95. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31527-6. Epub 2016 Sep 16. Review. Erratum in: Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2238.CrossRef Shaw D, Guise JM, Shah N, Gemzell-Danielsson K, Joseph KS, Levy B, Wong F, Woodd S, Main EK. Drivers of maternity care in high-income countries: can health systems support woman-centred care? Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2282–95. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(16)31527-6. Epub 2016 Sep 16. Review. Erratum in: Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2238.CrossRef
go back to reference Vries R de. A pleasing birth. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2005. ISBN 9789053567418. Vries R de. A pleasing birth. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2005. ISBN 9789053567418.
Metagegevens
Titel
Geboortezorgprofessionals – competenties, bevoegdheden en taken
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Prof. C. G. J. M. Hilders
Dr. N. van der Lee
G. A. M. Vermeulen, MSc
C. Dominicus-van Raam, MBA
E. C. Hoogendoorn
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_7