Skip to main content
main-content
Top

1996 | hbo | Boek

Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus

Auteurs: J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Veel somatische letsels of aandoeningen leiden tot een verstoring van het normale gaan of lopen. Elke fysiotherapeut of paramedicus wordt dan ook dagelijks geconfronteerd met problemen op dit gebied.Dit boek behandelt op een gestructureerde wijze ganganalyse als basis voor een therapeutische looptraining. Zowel voor de praktijk als voor de opleiding ontbrak tot nu toe een basiswerk c.q. naslagwerk over alle facetten van looptraining.Naast de beschrijving van het normale loopbeeld worden specifieke loopafwijkingen besproken, zowel orthopedische als neurologische. Gerichte looptraining kan alleen worden gegeven met kennis van de motorische leertheorie kennis van orthesen en prothesen, schoenaanpassingen en moderne loophulpmiddelen. Al deze onderwerpen komen in dit boek uitgebreid aan bod.De informatie is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring van beide auteurs in het Revalidatiecentrum Hoensbroeck in Hoensbroek.De informatie is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring van beide auteurs in het Revalidatiecentrum Hoensbroeck in Hoensbroek.In dit boek vindt de (aankomend) paramedicus de basiskennis die nodig is bij de behandeling van loopstoornissen. Het uitgebreide aantal foto's en tekeningen verhoogt de didactische waarde en maakt het toegankelijk voor een breed publiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding ganganalyse en looptraining
Abstract
‘Zal ik weer normaal kunnen lopen’, is vaak de eerste vraag, die patiënten na een ongeval, ziekte of verlamming aan de arts of therapeut stellen. Hiermee geven ze te kennen, hoe belangrijk zij het vinden om weer zelfstandig en zonder hulpmiddelen te kunnen lopen.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
2. Biomechanica
Abstract
Biomechanica is de leer van de menselijke bewegingen in het dagelijkse leven en bij revalidatie. Hierbij gaat het om de toepassing van de wetten van de fysica, in het bijzonder die van de mechanica op het menselijk lichaam.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
3. Het normale looppatroon
Abstract
De normale menselijke beweging is een produkt van complexe interacties tussen krachten, die vanuit het lichaam werken, en uitwendige krachten die deze tegenwerken (J. Hughes).
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
4. Methode van loopanalyse
Abstract
De laatste decennia is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om het normale en het pathologische lopen vast te leggen.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
5. Algemene looptraining
Abstract
Een patïent opnieuw leren lopen is misschien wel de mooiste therapeutische activiteit. Gerichte looptraining is een complex geheel, dat de nodige ervaring van de therapeut vereist. Naast algemene kennis van het normale lopen, van het pathologische lopen, van de hulpmiddelen en van eventuele orthesen en prothesen, zal de therapeut ook een aantal basisprincipes dienen te hanteren binnen zijn behandeling.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
6. Gewrichtsafwijkingen
Abstract
Bij de beschrijving van de loopafwijkingen per gewricht beperkten we ons tot een geïsoleerde orthopedische benadering. De in de volgende paragrafen besproken afwijkingen kunnen deel uit maken van een meer complex ziektebeeld.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
7. Amputaties
Abstract
In het bestek van dit boek is het niet mogelijk om alle amputatieniveaus uit bovenstaand overzicht uitgebreid te behandelen. We zullen ons beperken tot het bespreken van de onderbeenamputatie en de beenamputatie. Het is vanzelfsprekend dat de problemen op gebied van loopafwijkingen groter worden naarmate de amputatie zich op een hoger niveau bevindt.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
8. Neurologische ziektebeelden
Abstract
Neurologische ziektebeelden kunnen leiden tot een heel scala van symptomen. Algemeen bepalen de lokalisatie en de aard van het zenuwletsel deze symptomen.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
9. Orthesen
Abstract
Het behouden of herwinnen van de sta- en loopfunctie is voor veel patiënten erg belangrijk. Vaak is hierbij een uitwendig hulpmiddel of orthese noodzakelijk (Boldingh, 1981).
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
10. Schoenaanpassingen
Abstract
Hoewel momenteel nog de helft van de wereldbevolking blootsvoets loopt, kent de westerse beschaving sinds 4000 jaar schoeisel.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
11. Loophulpmiddelen
Abstract
Een loophulpmiddel is een technische voorziening welke door de bovenste extremiteiten wordt bediend teneinde ondersteuning te bieden aan de onderste extremiteit(en) bij het staan of lopen.
J. H. M. Deckers, D. M. L. Beckers
Nawerk
Meer informatie
Titel
Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus
Auteurs
J. H. M. Deckers
D. M. L. Beckers
Copyright
1996
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9526-2
Print ISBN
978-90-313-1692-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9526-2