Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Lichamelijk onderzoek vormt samen met de anamnese de basis van de diagnostiek. Aan de diverse medische faculteiten bestaan echter grote verschillen in de onderwezen techniek van het lichamelijk onderzoek en het daarbij gebruikte leermateriaal. Fysische diagnostiek onderkent de toenemende behoefte aan een uniforme handleiding en biedt studenten en docenten een lang verwachte standaard voor lichamelijk onderzoek.

Fysische diagnostiek is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing en op een consensus onder docenten in het vaardigheidsonderwijs. Het geeft het lichamelijk onderzoek op systematische wijze weer. Daarnaast biedt het de lezer inzicht in de waarde van de gevonden afwijkingen en de klinische betekenis daarvan. Dit verworven inzicht ondersteunt studenten, docenten en praktiserende artsen in hun beoordeling en de besluitvorming bij afwijkingen.

Om de behandelde technieken te verduidelijken wordt gebruikgemaakt van een groot aantal illustraties in het boek én van een website waarop onder andere video-opnamen van de onderzoeken eenvoudig en snel terug te vinden zijn. De lezer heeft kosteloos toegang tot deze website,waar in totaal ruim zes uur videomateriaal beschikbaar is. Dit materiaal is opgedeeld in 180 fragmenten die direct aansluiten op de in het boek behandelde onderzoeken en deelonderzoeken. De inhoudsopgave van het boek staat ook online. Dat maakt het voor de lezer mogelijk om vanuit de online praktijkvideo's snel terug te schakelen naar het boek, om de beschrijving te lezen van de uitvoering van het lichamelijk onderzoek, en de klinische betekenis van de bevindingen. Dat maakt het voor de lezer mogelijk om vanuit de online praktijkvideo's snel terug te schakelen naar het boek, om de beschrijving te lezen van de uitvoering van het lichamelijk onderzoek, en de klinische betekenis van de bevindingen.

Fysische diagnostiek is primair bedoeld voor het onderwijs aan studenten geneeskunde en paramedische beroepen. Daarnaast is Fysische diagnostiek van groot belang voor alle artsen en medewerkers in paramedische beroepen die lichamelijk onderzoek verrichten en meer willen weten over de juiste uitvoering van dit onderzoek en de klinische betekenis van de gevonden afwijkingen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. De waarde van diagnostische bevindingen

This chapter presents some basic DEA models that are used to determine the best-practice frontier characterized by (Sect. 1.1) in Chap. 1. These models are called envelopment models, because the identified best-practice frontier envelops all the observations (DMUs). The shapes of best-practice (or efficient) frontiers obtained from these models can be associated with the concept of Returns-to-Scale (RTS) which will be discussed in details in Chap. 13. This is because the best-practice (or efficient) frontiers can be viewed as exhibiting of various types of RTS. However, if the inputs and outputs are not related to a “production function”, RTS concept cannot be applied. Under such cases, RTS is merely used to refer to different shapes of frontiers.
T.O.H. de Jongh, A.J. Kooter

2. Inleiding lichamelijk onderzoek

A.J. Kooter

3. Algemeen onderzoek

J.D. de Loon, E.W.M.T. ter Braak

4. Hoofd en hals

J. Buis, M.P. Schijven

5. Thorax

T.O.H. de Jongh, B.T.J. Meursing, G. Vonk Noordegraaf-Roseboom, A. Vonk Noordegraaf, E. de Jong

6. Buik

E.P. Moll van Charante

7. Vrouwelijke genitaliën

E. Hageraats, A.P. Gijsen

8. Mannelijke genitaliën

T.O.H. de Jongh, A.P. Lont, E.J.H. Meuleman

9. Perifere circulatie

J.J.A.M. Van den Dungen

10. Bewegingsapparaat

T.O.H. de Jongh, G.M. Rommers, M.T.A. Boumans, M.J.L.G. Voesten-Pacques, C.K. van der Sluis, R. Dekker

11. Neurologisch onderzoek

R. Dijcks

12. Zwangere en kraamvrouw

L. Seuntjens, K. Hendrickx

13. De pasgeborene

H. ter Heide, M. van der Heide-Jalving, W.L.M. Kramer, T.O.H. de Jongh

14. De oude patiënt

H.H.M. Hegge

14. De oude patiënt

De oude patiënt verschilt fysiek op meerdere punten van de jonge(re) patiënt. Leeftijd alleen is hierbij niet de voornaamste factor. Er zijn ouderen van 80 jaar die zonder gebruik van medicatie zeer actief door het leven gaan en 70-jarigen, die met veel aandoeningen en pillen aan huis gekluisterd en zorgafhankelijk zijn. Om voor het begrip toch enige aanduiding te geven welke leeftijden het betreft, kan globaal worden aangegeven dat een kwetsbare oudere patiënt (of geriatrische patiënt; zie verderop) zelden jonger dan 70 jaar is. Als er in dit hoofdstuk gesproken wordt over de jongere patiënt, dan wordt daarmee bedoeld een patiënt tot ongeveer 55 jaar.
H.H.M. Hegge

Nawerk

Meer informatie

Gerelateerde informatie

19-07-2012 | wo | Audio

Normale peristaltiek

19-07-2012 | wo | Audio

Hoogklinkende peristaltiek

19-07-2012 | wo | Audio

Souffle over schildklier

19-07-2012 | wo | Audio

Souffle tgv arterioveneuze shunt

19-07-2012 | wo | Audio

Souffle over arteria femoralis

19-07-2012 | wo | Audio

Bronchiaal ademgeruis

19-07-2012 | wo | Audio

Fijne of hoogfrequente crepitaties

19-07-2012 | wo | Audio

Grove of laagfrequente crepitaties

19-07-2012 | wo | Audio

Piepende rhonchi (wheezing)

19-07-2012 | wo | Audio

Brommende rhonchi

19-07-2012 | wo | Audio

Pleurawrijven

19-07-2012 | wo | Audio

Inspiratoire stridor

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

06-11-2015 | wo | Video

Onderzoek perifere pulsaties

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie