Skip to main content
main-content
Top

19-10-2016 | Fysiotherapie | Nieuws

Zorgveld zit niet te wachten op vrije prestaties

Het draagvlak voor experimenten met vrije prestaties in de zorg is beperkt. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders en consumentenorganisaties zien vooral nadelen en uitvoeringsproblemen.

Om innovatie te bevorderen wil minister Schippers zorgverzekeraars en -aanbieders bij wijze van experiment ruimte bieden voor het overeenkomen van vrije prestaties. In de huidige situatie stelt de NZa prestaties en tarieven vast. Alleen deze door de NZa vastgestelde prestaties mogen door zorgaanbieders in rekening gebracht worden.

Een vrije prestatie betekent daarentegen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars mogen onderhandelen over hoe een prestatie er moet uitzien en welke prijs daarvoor in rekening gebracht mag worden. Ook is het mogelijk dat de zorgaanbieder en de patiënt overleggen over specifieke vormen van zorg op maat.
Uit een uitvoeringstoets van de NZa blijkt echter dat aanbieders prima uit de voeten kunnen met de huidige prestatie- en tariefregulering. Volgens de veldpartijen is er veel mogelijk. Vaste prestaties en tarieven worden vanuit het oogpunt van innovatie dan ook niet als knellend ervaren. Veelzeggend is het feit dat zich gedurende de consultatiefase niemand heeft gemeld met voorstellen voor regionale experimenten.

Experimenten

In het kader van het advies heeft de NZa enkele specifieke deelgebieden onderzocht. Bepaalde vormen van eerstelijnszorg, waaronder fysiotherapie, oefentherapie, dieetadvisering en farmacie, kunnen wat de NZa betreft in aanmerking komen voor experimenten met vrije prijzen. Hetzelfde geldt voor cosmetische chirurgie. 
Toch ziet de NZa gezien het geringe draagvlak weinig heil in experimenten. In sommige gevallen is de markt bovendien zo klein dat dat de betreffende zorg nauwelijks onderwerp van gesprek is in de onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de intramurale markt voor orthoptie en optometrie.

Schottenoverstijgend

In plaats van experimenten met vrije prestaties hebben de veldpartijen liever aandacht voor onderwerpen als samenwerking en substitutie. Vanwege bestaande schotten in de bekostiging van curatieve zorg is samenwerking dan wel substitutie nu financieel vaak lastig te regelen. In een reactie op het NZa-advies laat minister Schippers weten te willen kijken naar nut en noodzaak van een “schottenoverstijgend experiment” met innovatieve bekostiging. Dit kan betrekking hebben op populatiebekostiging of uitkomstfinanciering, maar ook op ketenafspraken of casemanagement.

Bron: Skipr

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.