Skip to main content
main-content
Top

12-05-2016 | Fysiotherapie | Nieuws

Zilveren Kruis wil in contractering aansluiten bij kwaliteitsontwikkeling vanuit het veld

Zilveren Kruis vereenvoudigt de overeenkomsten met de fysio- en oefentherapeuten, vraagt minder gegevens uit en biedt meerjarencontracten aan. Het wil de beroepsgroep uitdagen tot een voortdurende opwaartse spiraal in kwaliteitsontwikkeling.


Na het overgangsjaar 2017 biedt Zilveren Kruis voor fysio- en oefentherapeuten nog maar twee soorten contracten aan: Basis en Plus. Een beslissing die is genomen na zorgvuldige consultatie met het veld, stelt beleidsontwikkelaar Jody Handgraaf. ‘Deze beslissing is het gevolg van de intensieve gesprekken die we sinds november vorig jaar over de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid hebben gevoerd met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Keurmerk Fysiotherapie’, vertelt ze. ‘De kern in die gesprekken was voor ons dat we wilden weten wat zij belangrijk vinden in kwaliteitsbeleid. Daarbij willen wij aansluiting zoeken. Voorheen keken we meer naar procesindicatoren, zoals HKZ-onderdelen, en of fysiotherapeuten bezig waren met data verzamelen en klantervaringsonderzoek. Nu willen we dat de uitkomsten van die dataverzameling en klantervaringsonderzoek worden gebruikt om het fysiotherapeutisch handelen te verbeteren, bijvoorbeeld door dit mee te nemen naar intervisiebijeenkomsten. Het gaat om de inhoud, om zaken als intervisie en visitatie dus. Intercollegiale toetsing als basis om kritisch te kijken naar je eigen handelen is een belangrijke stimulans voor kwaliteitsontwikkeling.’

Handgraaf zegt ervan uit te gaan dat de gekozen beleidslijn goed aansluit bij de manier waarop het KNGF, VvOCM en Keurmerk Fysiotherapie vorm geven aan hun eigen kwaliteitsbeleid. ‘We zien wel een verschil tussen hoe ver Keurmerk Fysiotherapie is in verhouding tot het KNGF en VvOCM’, voegt ze hieraan toe. ‘Alle voorwaarden voor de Plusovereenkomst zijn op dit moment al aantoonbaar geborgd in het kwaliteitsprogramma van het register Keurmerk Fysiotherapie. Praktijken die aan de praktijkeisen hiervan voldoen, komen dus in aanmerking voor ons Pluscontract voor de contractperiode 2017-2018. Bij het KNGF en VvOCM verkeert de ontwikkeling van het kwaliteitsprogramma nog duidelijk in de pilotfase, dus het is voor ons op dit moment nog te vroeg om dit in ons beleid te incorporeren.

Voor het Basiscontract laat Zilveren Kruis de CQ-index vervallen. Handgraaf: ‘We blijven het belangrijk vinden dat fysio- en oefentherapeuten klantervaringen meten, maar we hebben de afgelopen jaren gemerkt dat hier vaak te weinig bruikbare resultaten uit kwamen. DE CQ-index blijft wel een voorwaarde voor het Pluscontract, maar in het kader van administratieve lastenverlichting hebben we dus besloten het voor het Basiscontract los te laten. Ook de vereenvoudiging van de contracten past in die wens tot administratieve lastenverlichting, Hetzelfde geldt voor de beslissing om bij beide contractvormen met meerjarencontracten te gaan werken.’

Tekst: Frank van Wijck

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.


Beeldrechten