Skip to main content
main-content
Top

26-11-2015 | Fysiotherapie | Nieuws

NZa checkt fysiotherapeuten

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapie-behandelingen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.


Toezichthouders van de NZa gaan langs bij verschillende fysiotherapiepraktijken om te controleren of ze behandelingen op juiste wijze declareren. Tijdens deze aangekondigde bezoeken spreken zij met de praktijkhouders en nemen ze de administratie door. De bedrijfsbezoeken vinden plaats in heel Nederland. Op dit moment maakt de NZa geen namen en locaties bekend.

Interviews met fysiotherapeuten

Daarnaast voert de NZa een breder onderzoek uit naar de bereidheid van fysiotherapeuten om de regels voor het declareren van zorg na te leven. Door het houden van interviews met fysiotherapeuten krijgt de NZa inzicht of fysiotherapeuten zich wel of niet houden aan de vastgestelde regels. De NZa publiceert de uitkomsten van dit onderzoek begin 2016.

Top 5 signalen

De vijf meest voorkomende signalen die de NZa krijgt over de rekening van de fysiotherapeut, zijn:

De fysiotherapeut declareert ten onrechte een toeslag (thuisbehandeling of buiten reguliere werktijd).
De fysiotherapeut ‘knipt’ een lang consult en declareert twee consulten, vaak op verschillende dagen om te verhullen dat het gaat om dezelfde behandeling.
De fysiotherapeut declareert groepstherapie als individuele therapie.

De fysiotherapeut brengt duurdere behandelingen in rekening dan daadwerkelijk geleverd is. Bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie in plaats van gewone fysiotherapie.
De fysiotherapeut brengt zorg onterecht ten laste van de basisverzekering. Bijvoorbeeld door bij volwassenen een behandeling bij een chronische aandoening in rekening te brengen terwijl er geen sprake is van een chronische aandoening.

Melding doen

Patiënten kunnen in de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar de factuur van de fysiotherapeut controleren. Een hulpmiddel daarbij is de NZa-factsheet ‘de rekening van de fysiotherapie’. Vragen over de juistheid van de rekening kunnen worden gesteld aan de fysiotherapeut of zorgverzekeraar. Patiënten die denken dat de rekening niet klopt, kunnen hiervan melding doen op de NZa-website.

De NZa doet systematisch onderzoek naar de toepassing van de declaratieregels in de zorg. In dat bredere kader geeft de toezichthouder op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapie.

Bron: Skipr / NZa
Beeld: Fotolia

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail