Skip to main content
Top

20-09-2016 | Fysiotherapie | Nieuws

Grotere rol voor fysiotherapeuten in nazorg bij kanker

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Eerstelijns zorgverleners (fysiotherapeuten, huisartsen en verpleegkundigen) kunnen een grotere rol spelen bij de nazorg voor kanker. Eerst moeten wel twee belangrijke drempels weggenomen worden. Alle partijen moeten voldoende vertrouwen hebben dat de eerstelijns zorgverleners nazorg bij kanker op een veilige manier kunnen uitvoeren en daarnaast zal er tijd en geld moeten komen voor de extra zorg in de eerste lijn. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.


Doordat steeds meer mensen kanker krijgen en deze ziekte overleven, neemt de vraag naar nazorg bij kanker toe. De druk op ziekenhuizen zal hierdoor de komende jaren toenemen. Een van de mogelijke manieren om deze druk te verlichten is om eerstelijns zorgverleners een grotere rol te laten spelen. Onderzoekers van het NIVEL bekeken of er ruimte is voor een grotere rol voor de eerste lijn bij de nazorg bij kanker en welke knelpunten hierbij spelen.

Vertrouwen en financiering

Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk ruimte is voor een grotere rol voor de eerste lijn, maar dan moeten twee belangrijke drempels worden weggenomen. De eerste is een gebrek aan vertrouwen in de deskundigheid van eerstelijns zorgverleners op het gebied van nazorg bij kanker. Vertrouwen kan worden vergroot door specifieke bijscholing voor eerstelijns zorgverleners te ontwikkelen. Daarnaast moeten er duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde protocollen komen en is nauwe samenwerking tussen eerste en tweede lijn essentieel.

De tweede drempel heeft te maken met tijd en geld. Een grotere rol van de eerste lijn vraagt extra tijd van eerstelijns zorgverleners. Die extra tijd zal betaald moeten worden en er zal ruimte voor gemaakt moeten worden. Dit laatste zou kunnen door het aantal patiënten binnen een praktijk te verkleinen. Er zijn dan bijvoorbeeld wel meer huisartsen nodig. Ook zouden praktijkondersteuners of verpleegkundigen taken van huisartsen kunnen overnemen. De grotere rol van de eerste lijn moet wel samengaan met lagere kosten voor ziekenhuiszorg. Er moeten dus duidelijke criteria komen voor de vergoeding van nazorg in het ziekenhuis. Ook zijn er nieuwe vormen van financiering nodig.

Kortom, het vergroten van de rol van de eerste lijn bij de nazorg bij kanker is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is daarom belangrijk om nu al beleid op dit gebied in te zetten, zodat de kwaliteit van de nazorg bij kanker ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

De resultaten van deze kennissynthese zijn gebaseerd op de bestaande literatuur op het gebied van nazorg bij kanker in de eerste lijn. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven, zijn daarnaast patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, specialisten en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars ondervraagd over hun visie op dit gebied. Vervolgens is via een online discussie de betekenis van de gevonden resultaten besproken met beleidsmakers, zorgverleners en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Bron: Nivel
Beeld: Fotolia 

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.