Skip to main content
main-content
Top

09-08-2016 | Fysiotherapie | Nieuws

Effect van nieuwe fysiotherapiebehandeling onderzocht in de praktijk

Mobiliteitsproblemen komen steeds vaker voor in de ouder wordende bevolking. Daarom is het belangrijk om ouderen te ondersteunen bij hun fysieke activiteiten, waardoor zij langer thuis kunnen wonen en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Ria Nijhuis-van der Sanden en Thomas Hoogeboom (Radboudumc IQ Healthcare) doen onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van kosteneffectieve fysiotherapie voor zelfstandig wonende ouderen met mobiliteitsproblemen.


Het onderzoek richt zich op een coachingstraject voor ouderen met mobiliteitsproblemen om hun lichamelijke activiteit en sociale participatie te vergroten. Het traject vindt plaats onder leiding van een fysiotherapeut. In een eerder onderzoek werd aangetoond dat deze Coach2Move-benadering, zes maanden na het stoppen van de behandeling, tot een grotere lichamelijke activiteit, betere gezondheidsuitkomsten en een grotere kwaliteit van leven leidt. Dat gaat bovendien tegen lagere kosten dan met de klassieke fysiotherapie benadering.

In deze door ZonMw gehonoreerde vervolgstudie (in het kader van doelmatigheid) wordt nu onderzocht of implementatie van Coach2Move in de praktijk van alledag tot dezelfde kosteneffectiviteit leidt. Twaalf fysiotherapiepraktijken en minimaal vierhonderd ouderen zullen aan het onderzoek deelnemen.

Om de implementatie succesvol te laten verlopen, worden de volgende doelgroepen bij de implementatiestrategie betrokken: de patiëntenpopulatie en hun partners/mantelzorger/familie, lokale fysiotherapeuten (binnen de Frankelandgroep) en hun lokale zorgcollega’s (huisarts, ergotherapie en diëtetiek), de Nederlands Vereniging Fysiotherapie in de Geriatrie (NvFG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de zorgverzekeraar (DSW).

Om te bepalen of de onze doelstelling wordt gehaald, namelijk het succesvol implementeren van Coach2Move in een geriatrische, multidisciplinaire zorggroep, wordt gekeken naar drie aspecten: 1. navolging van het protocol, 2. efficiëntie verbetering en 3. uitkomstverbetering.

Het project heeft een looptijd van 12 maanden en wordt uitgevoerd in de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. Na afronding van dit project zullen de ontwikkelde scholingsmaterialen, geïdentificeerde barrières en facilitators en opgezette proeftuin de Frankelandgroep worden ingezet bij de verdere uitrol van Coach2Move in Nederland.

Bron: ZonMw / Radboudumc

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.


Beeldrechten