Skip to main content
main-content
Top

17-01-2018 | Fysiotherapie | Nieuws

Behandelen van wervelkolom gerelateerde klachten

Nekpijn en rugpijn zijn veel voorkomende klachten zowel in Nederland als wereldwijd. Binnen het patiëntenbestand van de huisartsen zien we dat bijna 2 miljoen mensen nek- en/of rugklachten hebben. In de eerste lijn fysiotherapie zien we dat ongeveer 10% van de patiënten komt met klachten aan de nek-regio en 8% met klachten aan de onderrug.


Zorg aan patiënten met nekpijn en rugpijn is op dit moment veelal een ‘stepped care’ benadering. De eerste stap, volgens de huidige richtlijnen, is dat deze patiënten het advies krijgen gedoseerd in beweging te blijven. Het blijven bewegen wordt vaak farmacologisch ondersteund door middel van pijnstillers. Wanneer dit beleid onvoldoende effect heeft wordt de volgende stap gezet en worden deze patiënten doorgestuurd naar een fysiotherapeut. Wanneer ook dit onvoldoende effect heeft wordt er meer gekeken naar psychosociale factoren welke het herstel in de weg staan en wordt hierop gehandeld door deze patiënten door te verwijzen voor bijvoorbeeld gedragsmatige therapie.

In 2008 is er in Engeland een instrument ontwikkeld, de STarT Back Tool, deze is in het proefschrift van Jasper Bier in het Nederlands gevalideerd. Het instrument heeft als doel om de patiënt met lage rugpijn in een vroege fase te categoriseren als een patiënt met laag-, midden-, of hoog risico op chronische klachten. Daarbij is het belangrijkste doel deze patiënten de zorg te bieden die, op basis van het risicoprofiel het meest passend is. Hiermee wordt de stap gezet van ‘stepped care’ naar ‘stratified care’

De STarT Back Tool is ook vertaald naar de nekregio om ook bij deze patiënten deze prognosestelling te kunnen maken en passende zorg te kunnen bieden. In een vervolg onderzoek is daarbij ook gekeken naar de huidige zorg aan patiënten met nekpijn of rugpijn klachten. De ‘usual care’ is vergeleken met de geadviseerde zorg volgens de STarT Back Tool. Hieruit kwam naar voren dat veel huisartsen en fysiotherapeuten over-behandelen. Zo beiden zij, gemiddeld genomen, meer zorg dan dat nodig zou zijn volgens de STarT Back Tool.

Vervolgonderzoek zou er op gericht moeten zijn om te beoordelen of het implementeren van de STarT Back Tool in Nederland ook leidt tot sneller herstel tegen lagere zorgkosten.

Op 19 december 2017 is Jasper Bier gepromoveerd bij het ErasmusMC, afdeling huisartsengeneeskunde met zijn proefschrift Treating Spinal Pain.

Aanbevolen

2012 | hbo | Boek

Onderzoek en behandeling van de nek

Orthopedische casuïstiek

Dit boek behandelt de meest voorkomende vormen van pathologie van de nek en de directe omgeving en is is in het bijzonder bestemd voor fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen en orthopeden.. 


Aanbevolen

2014 | hbo | Boek

Rugpijn en andere onbegrepen klachten

Door gebrek aan kennis over de werking van het lijf heeft de psychologie kans gezien zich met mensen met rugpijn te gaan bemoeien. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling, maar wel een die behoorlijk is doorgeslagen. Dat de geest een rol speelt bij pijnklachten betekent niet dat het lichaam niet meer mee doet. Dit boek bepleit de betrokkenheid van het lijf bij chronische rugklachten.


Aanbevolen

2014 | hbo | Boek

Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat

Zorgvuldige diagnostiek vormt de grondslag van adequaat (para)medisch handelen. Dit boek geeft een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de anamnese, het lichamelijke onderzoek, specifieke testen en beeldvormend onderzoek bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.

Beeldrechten