Skip to main content
main-content
Top

17-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

Om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.


De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen zij plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. Volgens Klijnsma investeert ze hier graag in omdat het heel belangrijk is dat mensen met plezier en gezond blijven werken.

Investeren in mensen

Mensen werken steeds langer door en daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties en mensen. Hoe kunnen we in Nederland zorgen dat mensen plezier houden in hun werk, hun vaardigheden ontwikkelen en gezond blijven? Aanvragers gaan hiermee aan de slag door projecten gericht op intersectorale mobiliteit, het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en het versterken van de leercultuur en vitaliteit op de werkplek. Werkgevers en werknemers investeren op die manier samen in mensen. Zij kunnen aan de slag gaan met loopbaanadvies, omscholing, meer autonomie op de werkvloer, leerambassadeurs enzovoorts. Sociale partners en O&O-fondsen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan bewustwording en het bereiken van zoveel mogelijk werknemers.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 2017, 17.00 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Inspiratie

De aanvrager die nog geen uitgedacht project heeft over wat te doen om de duurzame inzetbaarheid in de organisatie te vergroten kan op de website van het Agentschap SZW goede voorbeeldprojecten en inspiratiebronnen vinden.

Bron: Rijksoverheid

Tip

Aanbevolen

13-10-2014 | Fysiotherapie | E-learning

Leefstijlcoaching

Deze e-learning gaat in op de methodiek van leefstijlcoaching aan de hand van vier stappen, welke de kernvragen zijn bij gedragsverandering.

Aanbevolen

2012 | hbo | Boek

Leefstijlcoaching

Kernvragen bij gedragsverandering

Professionals in de zorg zien frequent mensen bij wie leefstijl een belangrijke factor is in het ontstaan en/of voortbestaan van gezondheidsproblemen. Ondanks toegenomen kennis over de (negatieve) effecten van een ongezonde leefstijl komt een groot d

       

 

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.

Beeldrechten