Skip to main content
main-content
Top

20-03-2014 | Nieuws

Fysiotherapeut moet nieuwe markten organiseren

Voor fysiotherapeuten zijn er volop kansen om nieuwe geldstromen aan te boren. Dat kan bijvoorbeeld door werkgevers, gemeenten of patiënten zelf voor de zorg te laten betalen. Het Big Move Institute tekent nu in op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar veel AWBZ-zorg zal worden ondergebracht. Deel vier in een serie over innovatief ondernemerschap.

Het BigMove Institute (BMI) is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, opgericht door huisarts Louis Overgoor en fysiotherapeut Marijn Aalders. Tot nog toe wordt de instelling volledig vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) bekostigd, maar dat gaat veranderen vertelt Overgoor. Op diverse plaatsen in het land praat zijn organisatie over aansluitende bekostiging vanuit de nieuwe Wmo die door de gemeente wordt bestierd.

 

Wmo
BMI levert op vijfendertig locaties in Nederland zorg. De zorg wordt op lokaal niveau geleverd op basis van een zorgprogramma dat wordt uitgevoerd door samenwerkende zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen. Het hoofdbehandelaarschap ligt altijd bij de psychiater of de psycholoog. De fysiotherapeuten hebben een aanvullende opleiding gehad op het vlak van gezondheidsbevordering en ggz. De focus ligt tijdens de behandeling vooral op het bevorderen van gezondheid en participatie.

 

Friesland is een van de provincies waar BMI mee praat. Volgens Overgoor past het type zorg dat zijn organisatie levert goed bij de AWBZ of de nieuwe Wmo: “Wij zijn erop gericht om onze cliënten in hun eigen omgeving hun eigen ding te laten doen en vinden dat eigenlijk niet binnen de zorg passen. Dat kan wel heel goed in de huidige AWBZ. Daar kun je mensen ondersteunen en versterken in hun functioneren. En dat kan straks in de Wmo.”

 

 

 

Interessante partner
Overgoor probeert nu met zorgverzekeraars en gemeenten tot een deal te komen. Harde zorg valt straks onder de Zvw, meer de care-kant onder de Wmo. En de cliënt mag ervaren dat hij naar een ander regime overgaat. Hoewel de zorg door lokale professionals wordt geleverd, voert het landelijk kantoor van BMI de gesprekken en straks ook de onderhandelingen met de gemeenten. “Je merkt dat wij voor gemeenten een interessante partner zijn. Het gaat erom dat je kunt laten zien dat je slagkracht hebt.”

 

Uitdragen van een visie
Daarmee laat Overgoor ook meteen zien dat het voor lokale praktijkhoudende fysiotherapeuten lastiger zal zijn om een voet tussen de deur te krijgen bij de gemeente. “De vraag hoe fysiotherapeuten dat soort nieuwe markten kunnen organiseren is interessant. Ik denk dat samenwerken en het uitdragen van een visie daarin ontzettend belangrijk is,” zegt Overgoor. “Maar daarbij blijft er wel altijd ruimte voor kleine praktijkhouders. Zij kunnen bijvoorbeeld op wijkniveau praten.”

 

Serie over verdienmodellen en ondernemerschap
Dit was deel vier in een serie over nieuwe verdienmodellen en innovatief ondernemerschap. BSL zal in de komende nieuwsbrieven verder ingaan op de nieuwe verdienmodellen, zoals die door het KNGF en De Argumentenfabriek worden geschetst. Lees ook de eerder verschenen artikelen in de serie: Online Fysiovoorjou verdient lekker over de mogelijkheden die digitale media bieden, Gestage patiëntenstroom door samenwerking in kwaliteit over bewezen effectief samenwerken en Volop nieuwe kansen door stelselwijzigingen over nieuwe samenwerkingspartners.

 

Bron: FysioActueel.nl

 

Tip

Lees meer over ketenzorg, vraagsturing, marktwerking in de zorg en de consequenties van mededinging bij het onderhandelen over contracten in het boek Introductie in de gezondheidszorg, hoofdstuk 9 Ketenzorg en zorgketens.

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen.

Auteur(s): Tekst: Daan Marselis Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.