Skip to main content
Top

2022 | Boek

Frontoffice en administratie voor tandartsassistenten

Auteurs: Elly Hogeveen, Maria de Vries

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit studieboek is bedoeld voor studenten van de mbo-opleiding tandartsassistent. De theorie en verwerkingsopdrachten helpen je bij de communicatie met patiënten en een goede tandheelkundige administratie te voeren, zowel in de frontoffice, backoffice als aan de behandelstoel. Het leert je hoe je een patiëntenadministratie voert en hoe je declaraties correct afhandelt. Daarbij is inzicht en kennis van wet- en regelgeving noodzakelijk. Het studieboek is bedoeld voor assistenten in opleiding, maar is ook geschikt als naslagwerk voor medewerkers in de mondzorgpraktijk.

Deze vierde druk is geactualiseerd na de invoering van het nieuwe kwalificatiedossier. Het boek is uitgebreid met nog meer kennis en vaardigheden. De theorie is waar mogelijk zo veel mogelijk versimpeld en er zijn nieuwe afbeeldingen toegevoegd. Er staan veel verwerkingsopdrachten in om zelf te kunnen oefenen met de lesstof. Ten slotte is het laatste hoofdstuk over beheertaken uit dit boek verwijderd. Het boek Management, beheer en organisatie voor tandartsassistenten voorziet in de behoefte aan meer uitleg en informatie over dit thema en veel meer.

Elly Hogeveen is van oorsprong tandarts- en preventieassistent en is docent aan de opleiding tot tandartsassistent aan ROC Friese Poort in Leeuwarden. Ook is zij praktijkmanager in een tandartsenpraktijk te Grou. Maria de Vries is begonnen als tandartsassistent en is docent aan de opleiding tot tandartsassistent aan de Noorderpoort in Groningen. Tevens is zij praktijkmanager in een tandartsenpraktijk te Burgum. Beiden verzorgen een breed scala aan lessen over administratie, management, beheer & organisatie, praktijkvoering en omgangskunde.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De tandartsassistent aan de frontoffice
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de basiswerkzaamheden die aan de orde komen wanneer je aan de frontoffice zit. De rol van tandartsassistent aan de frontoffice wordt ook wel baliemedewerker genoemd of frontofficemedewerker. Wanneer je aan de frontoffice werkzaam bent, ontvang je als eerste de patiënt, hij meldt zich en jij geeft dit door aan de behandelaar(s) in de behandelkamer. Dat is pas het begin van meerdere werkzaamheden naar aanleiding van het bezoek van deze patiënt.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
2. De tandartsassistent verzorgt diverse administratieve handelingen
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de Nederlandse wet- en regelgeving waarmee je te maken krijgt bij patiëntbehandelingen. Het gaat daarbij over regels die bepalen wanneer en waarvoor je een nota naar de patiënt mag sturen en wanneer je rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kunt declareren. Verder besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de situaties en behandeling(en) waarbij je vooraf een machtiging moet aanvragen bij de zorgverzekeraar. Belangrijk is dat de tandartsassistent de patiënt goed kan informeren en adviseren over de eigen bijdrage, het eigen risico en de aanvullende verzekering.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
3. De tandartsassistent zorgt voor dossiervorming
Samenvatting
Een zorgvuldige dossiervorming is belangrijk en verplicht. Om een continue (doorlopende) en kwalitatief goede tandheelkundige zorg te kunnen leveren, moet een tandarts kunnen beschikken over alle relevante patiëntgegevens. Maar hoe start je nu een goed afgestemd patiëntendossier? Dit hoofdstuk bespreekt stap voor stap hoe een patiëntendossier in elkaar zit en wat de talrijke icoontjes betekenen. Er wordt uitgebreid geoefend met het invoeren van een patiënt en doorvoeren van wijzigingen, zoals verhuizingen en veranderen van debiteurgegevens. Welke toepassingen komen allemaal kijken bij het invoeren van patiëntgegevens? De begrippen EMRRA (afnemen anamnese) en ASA-score worden uitgelegd.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
4. De tandartsassistent verwerkt de verrichtingen in het patiëntendossier
Samenvatting
Elke verrichting voor een behandeling moet worden ingevoerd in het patiëntendossier. Hierbij houd je rekening met de voorwaarden van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg. De tandartsassistent moet de voorwaarden behorend bij deze tarieven kunnen toepassen, zodat het patiëntendossier klopt en hij een correcte nota kan versturen. Ook voert de tandartsassistent de essentiële informatie over een behandeling in, zoals de tandarts die geeft, voor een correcte dossiervorming. Denk hierbij aan de kleur van het composiet, de anesthesievloeistof die is gebruikt, de hoeveelheid toegediende vloeistof, de reden van handelingen zoals het maken van een röntgenfoto enzovoort. Met deze taken wordt in dit hoofdstuk uitgebreid geoefend.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
5. Financiële administratie
Samenvatting
Financiële administratie is systematisch financiële gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken voor het besturen, functioneren en beheersen van de mondzorgpraktijk en daarover verantwoording afleggen. Tot de financiële taken van de tandartsassistent behoort het opstellen van een begroting, de correcte nota van behandelingen, het debiteurenbeheer, en de tijdige betaling van nota’s: het crediteurenbeheer.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
Nawerk
Meer informatie
Titel
Frontoffice en administratie voor tandartsassistenten
Auteurs
Elly Hogeveen
Maria de Vries
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2811-6
Print ISBN
978-90-368-2810-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2811-6