Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2019

12-07-2019

Foutenculturen in de jeugdzorg

‘Zo doen we dat hier’

Auteur: Dr. Peer van der Helm

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe komt het toch dat er vaak zoveel fout gaat in de jeugdzorg? Welk type fouten is hardnekkig?
Veelvoorkomende fouten zijn een gevolg van het vasthouden aan een verkeerde diagnose of van het nalaten van handelen. Factoren die dat bepalen zijn deels gelegen in de persoon van de professional, zoals angst voor controleverlies, en deels in groepsprocessen, waarbij handelen wordt nagelaten omdat de een denkt dat de ander het wel oplost.
De auteur gaat in op beide oorzaken, waarna concrete aanbevelingen worden gedaan om dergelijke fouten te voorkomen.
Literatuur
go back to reference Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: a theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley. Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: a theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley.
go back to reference Brewer, M. B., & Crano, W. D. (2002). Social psychology. Minn: West Publishers. Brewer, M. B., & Crano, W. D. (2002). Social psychology. Minn: West Publishers.
go back to reference Dreu, C. K. W. de (2005). Bang voor conflict? De psychologie van conflicten in organisaties. Assen: Van Gorcum. Dreu, C. K. W. de (2005). Bang voor conflict? De psychologie van conflicten in organisaties. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Foekema, H., & Hendrix, C. (2004). Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten. Amsterdam: TNS NIPO. Foekema, H., & Hendrix, C. (2004). Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten. Amsterdam: TNS NIPO.
go back to reference Helm, G. H. P. van der (2002). De sociale dienst als lerende organisatie. Sociaal Bestek, 62(11), 41–46. Helm, G. H. P. van der (2002). De sociale dienst als lerende organisatie. Sociaal Bestek, 62(11), 41–46.
go back to reference Helm, G. H. P. van der (2018). Niet meer afzonderen in de jeugdhulp? Journaal GGZ en Recht, 5, 24–30. Helm, G. H. P. van der (2018). Niet meer afzonderen in de jeugdhulp? Journaal GGZ en Recht, 5, 24–30.
go back to reference Helm, G. H. P. van der, & Vandevelde, S. (2018). Probleemgedrag is vaak te begrijpen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk, 57(1–2), 3–13. Helm, G. H. P. van der, & Vandevelde, S. (2018). Probleemgedrag is vaak te begrijpen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk, 57(1–2), 3–13.
go back to reference Helm, G. P. H. van der, Boekee, I., Stams, G. J. J. M., & Laan, P. van der (2011). Fear is the key: keeping the balance between flexibility and control in a Dutch youth prison. Journal of Children’s Services, 6(4), 248–263.CrossRef Helm, G. P. H. van der, Boekee, I., Stams, G. J. J. M., & Laan, P. van der (2011). Fear is the key: keeping the balance between flexibility and control in a Dutch youth prison. Journal of Children’s Services, 6(4), 248–263.CrossRef
go back to reference Hermanns, J., & Menger, A. (2009). Walk the line: Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Utrecht: HU. Hermanns, J., & Menger, A. (2009). Walk the line: Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Utrecht: HU.
go back to reference Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2018). Verkenning suïcidemeldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: kansen voor preventie? Den Haag: Ministerie van VWS. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2018). Verkenning suïcidemeldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: kansen voor preventie? Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Janis, I. L., & Mann, L. (1992). Cognitive complexity in international decision making. In P. Suedfeld & P. E. Tetlock (red.), Psychology and social policy (pag. 33–50). Washington DC: Hemisphere. Janis, I. L., & Mann, L. (1992). Cognitive complexity in international decision making. In P. Suedfeld & P. E. Tetlock (red.), Psychology and social policy (pag. 33–50). Washington DC: Hemisphere.
go back to reference Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: a judgment of representativeness. Cognitive Psychology, 3, 430–454.CrossRef Kahneman, D., & Tversky, A. (1972). Subjective probability: a judgment of representativeness. Cognitive Psychology, 3, 430–454.CrossRef
go back to reference Kohn, A. (1993). Punished by rewards: the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes. Boston: Houghton Mifflin Company. Kohn, A. (1993). Punished by rewards: the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes. Boston: Houghton Mifflin Company.
go back to reference Kruijf-de Jong, M. P. de (2019). Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten. Den Haag: Boom juridisch. Kruijf-de Jong, M. P. de (2019). Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten. Den Haag: Boom juridisch.
go back to reference Patterson, G. R., & Bank, L. (1989). Some amplifying mechanisms for pathologic processes in families. In M. R. Gunnar & E. Thelen (red.), Systems and development (pag. 167–209). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Patterson, G. R., & Bank, L. (1989). Some amplifying mechanisms for pathologic processes in families. In M. R. Gunnar & E. Thelen (red.), Systems and development (pag. 167–209). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Peikes, D., Chen, A., Schore, J., & Brown, R. (2009). Effects of care coordination on hospitalization, quality of care, and health care expenditures among medicare beneficiaries. JAMA, 301(6), 603–618.CrossRef Peikes, D., Chen, A., Schore, J., & Brown, R. (2009). Effects of care coordination on hospitalization, quality of care, and health care expenditures among medicare beneficiaries. JAMA, 301(6), 603–618.CrossRef
go back to reference Pfeffer, J., & Sutton, B. (2000). The knowing-doing gap: how smart companies turn knowledge into action. New York: Harvard Business School Press. Pfeffer, J., & Sutton, B. (2000). The knowing-doing gap: how smart companies turn knowledge into action. New York: Harvard Business School Press.
go back to reference Pothoven, N. (2018). Winnen of leren. Op jonge leeftijd (over)leven met PTSS: depressiviteit, anorexia en zelfbeschadiging. Soest: Boekscout. Pothoven, N. (2018). Winnen of leren. Op jonge leeftijd (over)leven met PTSS: depressiviteit, anorexia en zelfbeschadiging. Soest: Boekscout.
go back to reference Quinn, R. E., & Cameron, K. S. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. Quinn, R. E., & Cameron, K. S. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
go back to reference Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford.
go back to reference Schermer, M. (2015). The moral arc: how science and reason lead humanity toward truth, justice, and freedom. New York: Henry Holt and Company. Schermer, M. (2015). The moral arc: how science and reason lead humanity toward truth, justice, and freedom. New York: Henry Holt and Company.
go back to reference Schie, E. C. M. van (1993). Heuristieken en probleemrepresentatie. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom. Schie, E. C. M. van (1993). Heuristieken en probleemrepresentatie. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom.
go back to reference Schubert, C. A., Mulvey, E. P., Loughran, T. A., & Loyosa, S. H. (2012). Perceptions of institutional experience and community outcomes for serious adolescent offenders. Criminal Justice and Behavior, 39, 71–93.CrossRef Schubert, C. A., Mulvey, E. P., Loughran, T. A., & Loyosa, S. H. (2012). Perceptions of institutional experience and community outcomes for serious adolescent offenders. Criminal Justice and Behavior, 39, 71–93.CrossRef
go back to reference Tempel, H., & Vissenberg, T. (2018). Een gat tussen wetenschap en praktijk: een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandeling in de residentiële zorg wordt vormgegeven. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11-12, 22–28. Tempel, H., & Vissenberg, T. (2018). Een gat tussen wetenschap en praktijk: een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandeling in de residentiële zorg wordt vormgegeven. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 11-12, 22–28.
go back to reference Westenberg, M. R. M., & Koele, P. (1993). Klinische besliskunde. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom. Westenberg, M. R. M., & Koele, P. (1993). Klinische besliskunde. In P. Koele & J. van der Pligt (red.), Beslissen en beoordelen. Meppel: Boom.
Metagegevens
Titel
Foutenculturen in de jeugdzorg
‘Zo doen we dat hier’
Auteur
Dr. Peer van der Helm
Publicatiedatum
12-07-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00212-z

Andere artikelen Uitgave 3/2019

Jeugdbeleid 3/2019 Naar de uitgave