Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2012 | Artikel

FACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie

Auteur: J. R. van Veldhuizen

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De introductie van het FACT model verandert de zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen ingrijpend. De voorheen weinig intensieve ambulante zorg en vaak langdurende opnames worden vervangen door actieve sociale psychiatrie. FACT wijkteams bieden multidisciplinaire ‘outreachende’ begeleiding en behandeling in de eigen omgeving van de cliënt. Ze richten zich op herstel ondersteunende zorg. Ze werken samen met partners in de buurt en kunnen zeer intensieve dagelijkse zorg bieden. Zo worden opnames bekort en voorkomen.
Literatuur
1.
go back to reference De meest gebruikte Engelse term is Severe Mental Illness (SMI) De meest gebruikte Engelse term is Severe Mental Illness (SMI)
2.
go back to reference Stein LI & MA Test (eds) (1978)Alternatives to mental hospital treatment. New York: Plenum Press Stein LI & MA Test (eds) (1978)Alternatives to mental hospital treatment. New York: Plenum Press
3.
go back to reference Mulder N & H Kroon (red) (2009)Assertive Community Treatment. Amsterdam: Uitgeverij Boom Mulder N & H Kroon (red) (2009)Assertive Community Treatment. Amsterdam: Uitgeverij Boom
4.
go back to reference Veldhuizen JR van ea (2006) Fact: de ‘Functie ACT’.Maandblad geestelijke volksgezondheid 61: 525–534 Veldhuizen JR van ea (2006) Fact: de ‘Functie ACT’.Maandblad geestelijke volksgezondheid 61: 525–534
5.
go back to reference Herstel of Recovery verwijst naar een beweging vanuit de cliëntenbeweging waarin mensen aan eigen herstel werken; daarbij gaat het niet om herstellen van de aandoening, maar ook om herstellen met je beperkingen, andere betekenis eraan geven, er mee leren omgaan, eigen krachten te ontwikkelen e.d. Herstel of Recovery verwijst naar een beweging vanuit de cliëntenbeweging waarin mensen aan eigen herstel werken; daarbij gaat het niet om herstellen van de aandoening, maar ook om herstellen met je beperkingen, andere betekenis eraan geven, er mee leren omgaan, eigen krachten te ontwikkelen e.d.
6.
7.
8.
go back to reference Veldhuizen JR van ea (red) (2008)Handboek FACT. Utrecht: De Tijdstroom Veldhuizen JR van ea (red) (2008)Handboek FACT. Utrecht: De Tijdstroom
Metagegevens
Titel
FACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie
Auteur
J. R. van Veldhuizen
Publicatiedatum
01-04-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2012
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-012-0021-4

Andere artikelen Uitgave 2/2012

Psychopraktijk 2/2012 Naar de uitgave