Skip to main content
main-content
Top

09-09-2015 | Nieuws | Artikel

Extra geld onderzoek naar zelfdoding

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt extra geld beschikbaar voor onderzoek naar zelfdoding. Voor de komende vier jaar is € 3,2 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksagenda. Dat maakte de minister 25 juni jl. bekend bij de opening van de tentoonstelling “De Vogelvanger” in het Nederlands Uitvaartmuseum. Deze tentoonstelling staat in het teken van suïcide en preventie (te zien t/m 4 oktober 2015).

Taboe doorbreken

Minister Schippers gaf verder aan: “Het taboe moet af van zelfdoding. Veel mensen denken dat praten over zelfdoding, betekent dat je iemand misschien wel over het randje duwt. Terwijl erover praten juist levens kan redden”. Daarom vindt de minister het werk van de hulplijn 113online van belang. Stichting 113Online is een organisatie die hulp biedt aan mensen in nood die kampen met suïcidale gedachten. 113Online biedt via internet en telefoon hulpverlening en ondersteuning aan voor mensen met suïcidale gedachten en gevoelens, hun naasten, betrokkenen en nabestaanden. Sinds 2009 ontvangt de stichting subsidie van VWS voor haar werk, momenteel wordt gesproken over duurzame financiering van deze vorm van hulp.

Landelijke agenda suïcidepreventie

Het voorkómen van zelfdoding staat hoog op de agenda van de minister. Het aantal zelfdodingen stijgt al jaren. Begin 2014 werd de landelijke agenda suïcidepreventie naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze agenda kent een breed draagvlak en gaat uit van een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende partijen. Zowel vanuit de gezondheidszorg, preventie, media, onderwijs, sociaaleconomische partijen zijn activiteiten geformuleerd met als doel het aantal suïcides en pogingen daartoe terug te dringen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gerelateerd

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.