Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2000 | Uitgave 1/2000

Kind en adolescent 1/2000

Ex–neonatale couveusepatiëntjes vijf en tien jaar later

Een follow–up–onderzoek naar mogelijke gedragsproblemen

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 1/2000
Auteurs:
Dr. J. D. Bosch, Dr. J. W. Veerma, J. F. Samsom, F. Smith
Belangrijke opmerkingen
Dr. J.D. Bosch is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Kinder– en Jeugdpsychologie van de Vrije Universiteit. Tevens is hij als kindergedragstherapeut werkzaam binnen het Paedologisch Instituut te Duivendrecht.
Dr. J.W. Veerman is als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Paedologisch Instituut te Duivendrecht.
Mevr. J.F. Samsom is neonatoloog van de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Mevr. drs. F. Smith is werkzaam als psycholoog bij de vakgroep Medische Psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Contactadres: Vrije Universiteit, Vakgroep Kinder– en Jeugdpsychologie, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam.
Met dank aan H. de Canne en H. Westerveld, H. Cools en N. de Neef die in twee afzonderlijke doctoraalscripties binnen de vakgroep Kinder– en Jeugdpsychologie van de VU de follow–up na respectievelijk vijf jaar en tien jaar hebben geanalyseerd
Dit onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit te Amsterdam, Vakgroep Kinder– en Jeugdpsychologie (J.D. Bosch), de afdeling Kindergeneeskunde/Neonatologie en Medische Psychologie van het Academisch Ziekenhuis (J.F. Samsom en F. Smith) en het Paedologisch Instituut, afdeling Onderzoek, te Duivendrecht (J.W. Veerman).
Summary
The subject of the study was the analysis of behavioural functioning of ex–Neonatal Intensive Care Unit–patients at home and at school, five and ten years later. Parents do not assess the child behaviours differently from the normative data at both measurements. However, teachers reported more problematic behaviours, especially for boys. Five year–old–boys showed internalizing and externalizing behaviour problems; ten year–old–boys showed only internalizing behaviour problems. On the individual level there was no continuity in problematic behaviour problems. Following these research–findings, the general prognosis for this patient group is better than expected. The article argues for further research focused on facilitating factors for more favorable behaviour development.

semenvatting

Doel van dit onderzoek was het analyseren van mogelijke gedragsproblemen van ex–neonatale couveusekinderen op vijf– en tienjarige leeftijd, thuis en op school. De oudergedragsbeoordelingen via de Child Behavior Checklist verschilden op beide meetmomenten niet van de normatieve data. De leerkrachtbeoordelingen via de Teacher Report Form vielen ongunstiger uit, vooral bij de jongens: op vijfjarige leeftijd zowel op internaliserend als externaliserend gedrag, op tienjarige leeftijd alleen nog op internaliserend gedrag. Individueel bleek er nauwelijks sprake van continuïteit in gedragsproblemen. Op grond van deze bevindingen is de algemene prognose voor deze groep kinderen gunstiger dan veelal wordt verwacht. Bij voortgezet onderzoek zal daarom meer nadruk gelegd moeten worden op de positieve gedragsontwikkeling van deze kinderen in relatie tot factoren die deze ontwikkeling bevorderen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2000

Kind en adolescent 1/2000 Naar de uitgave