Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2020

21-04-2020 | Artikelen

Evidencebased behandelen in de jeugd-ggz: Het resultaat van een twee jaar durend scholingsprogramma

Auteurs: Drs. Sanne Kriens, Prof. dr. Kees Hoogduin, Dr. Ellen Vedel, Prof. dr. Else de Haan, Dr. Maarten Merkx

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Evidencebased behandelen en het monitoren van behandelresultaten met behulp van objectieve meetinstrumenten zijn belangrijke speerpunten in de jeugd-ggz. Echter, deze werkwijze is nog niet standaard. Implementatie van evidencebased behandelen heeft een positief effect op het behandelresultaat, blijkt uit onderzoek bij volwassenen. In de jeugd-ggz is dit echter nog nauwelijks onderzocht. In dit onderzoek hebben we het resultaat gemeten van een implementatietraject van evidencebased behandelen bij een instelling voor jeugd-ggz. Het implementatietraject bestond uit een intensief scholingsprogramma met als doel a) toename van monitoren van de behandeling door behandelaren, b) verkorting van de behandelduur, en c) verbetering van het behandelresultaat.

Methode

Er werd een pre-post-design toegepast, waarbij twee cliënt-cohorten vergeleken werden: een baseline-cohort, behandeld voorafgaand aan het scholingsprogramma, en een implementatie-cohort, behandeld een half jaar tot een jaar na de start ervan. Voor het bepalen van het behandelresultaat gebruikten we de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor cliënten jonger dan zeventien jaar en de Outcome Questionnaire 45 (OQ45) voor cliënten van zeventien jaar en ouder. De behandelduur werd bepaald in weken, vanaf de eerste behandelsessie tot afsluiting van de behandeling.

Resultaten

Het monitoren van behandelingen nam na het scholingsprogramma significant toe (van 47% naar 72%), evenals het behandelresultaat (van een gemiddelde delta T van 3,3 naar een gemiddelde delta T van 6,5). De behandelduur bleef hetzelfde. Ruim een derde van de behandelingen duurde langer dan een jaar.

Conclusie

Een implementatietraject middels een intensief scholingsprogramma heeft mogelijk een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het behandelresultaat bij een instelling voor jeugd-ggz. Onderzoek naar behandelingen die langer dan een jaar duren is van belang.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H., & Rothenberger, A. (2008). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. Child Psychology and Psychiatry, 49, 251–275. CrossRef Achenbach, T. M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H., & Rothenberger, A. (2008). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. Child Psychology and Psychiatry, 49, 251–275. CrossRef
go back to reference Benchmark Rapportage Module BRaM (2014). Beveiligde portal met url bram.sbggz.nl. Geraadpleegd 14.06.2017. Benchmark Rapportage Module BRaM (2014). Beveiligde portal met url bram.sbggz.nl. Geraadpleegd 14.06.2017.
go back to reference De Beurs, E., Barendregt, M., De Heer, A., Van Duijn, E., Goeree, B., Kloos, M., Kooiman, K., Lionarons, H., & Merks, A. (2016). Comparing methods to denote treatment outcome in clinical research and benchmarking mental health care. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23, 308–318. CrossRef De Beurs, E., Barendregt, M., De Heer, A., Van Duijn, E., Goeree, B., Kloos, M., Kooiman, K., Lionarons, H., & Merks, A. (2016). Comparing methods to denote treatment outcome in clinical research and benchmarking mental health care. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23, 308–318. CrossRef
go back to reference De Beurs, E., Den Hollander-Gijsman, M., Buwalda, V., Trijsburg, W., & Zitman, F. (2005). De Outcome Questionnaire Q‑45. Psychodiagnostisch gereedschap. De Psycholoog, 40, 393–400. De Beurs, E., Den Hollander-Gijsman, M., Buwalda, V., Trijsburg, W., & Zitman, F. (2005). De Outcome Questionnaire Q‑45. Psychodiagnostisch gereedschap. De Psycholoog, 40, 393–400.
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom uitgevers. Braet, C., & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference Chu, B. C., Talbott Crocco, S., Arnold, C. C., Brown, R., Southam-Gerow, M. A., & Weisz, J. R. (2015). Sustained implementation of cognitive-behavioral therapy for youth anxiety and depression: long-term effects of structured training and consultation on therapist practice in the field. Professional Psychology: Research and Practice, 46, 70–79. CrossRef Chu, B. C., Talbott Crocco, S., Arnold, C. C., Brown, R., Southam-Gerow, M. A., & Weisz, J. R. (2015). Sustained implementation of cognitive-behavioral therapy for youth anxiety and depression: long-term effects of structured training and consultation on therapist practice in the field. Professional Psychology: Research and Practice, 46, 70–79. CrossRef
go back to reference Cucciare, M. A., Weingardt, K. R., & Villafranca, S. (2008). Using blended learning to implement evidence-based psychotherapies. Clinical Psychology: Science and Practice, 15, 299–307. Cucciare, M. A., Weingardt, K. R., & Villafranca, S. (2008). Using blended learning to implement evidence-based psychotherapies. Clinical Psychology: Science and Practice, 15, 299–307.
go back to reference Daley, D., Van Der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van Den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., Banaschewski, T., Brandeis, D., Buitelaar, J., Dittmann, R. W., Hollis, C., Holtmann, M., Konofal, E., Lecendreux, M., Rothenberger, A., Santosh, P., Simonoff, E., Soutullo, C., Steinhausen, H. C., Stringaris, A., Taylor, E., Wong, I. C. K., Zuddas, A., & Sonuga-Barke, E. J. (2017). Practitioner review: current best practice in the use of parent training and other behavioural interventions in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12825. CrossRefPubMed Daley, D., Van Der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van Den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., Banaschewski, T., Brandeis, D., Buitelaar, J., Dittmann, R. W., Hollis, C., Holtmann, M., Konofal, E., Lecendreux, M., Rothenberger, A., Santosh, P., Simonoff, E., Soutullo, C., Steinhausen, H. C., Stringaris, A., Taylor, E., Wong, I. C. K., Zuddas, A., & Sonuga-Barke, E. J. (2017). Practitioner review: current best practice in the use of parent training and other behavioural interventions in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12825. CrossRefPubMed
go back to reference Van Dijk, M. K., Verbraak, M. J. P. M., Oosterbaan, D. B., & Van Balkom, A. J. L. M. (2014). De multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen. De toepasbaarheid en effectiviteit in de dagelijkse klinische praktijk. Directieve Therapie, 34, 268–282. Van Dijk, M. K., Verbraak, M. J. P. M., Oosterbaan, D. B., & Van Balkom, A. J. L. M. (2014). De multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen. De toepasbaarheid en effectiviteit in de dagelijkse klinische praktijk. Directieve Therapie, 34, 268–282.
go back to reference Van Doorn, M. (2018). Conducting research in clinical practice. Challenges in the assessement and treatment of childhood internalizing disorders. Academisch proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit. Van Doorn, M. (2018). Conducting research in clinical practice. Challenges in the assessement and treatment of childhood internalizing disorders. Academisch proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit.
go back to reference Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327–350. CrossRef Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327–350. CrossRef
go back to reference Egberink, I. J. L., Holly-Middelkamp, F. R., & Vermeulen, C. S. M. (2017). COTAN Documentatie. Amsterdam: Boom Uitgevers. Egberink, I. J. L., Holly-Middelkamp, F. R., & Vermeulen, C. S. M. (2017). COTAN Documentatie. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Faraone, S. V., & Buitelaar, J. (2010). Comparing the efficacy of stimulants for ADHD in children and adolescents using meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry, 19, 353–364. CrossRef Faraone, S. V., & Buitelaar, J. (2010). Comparing the efficacy of stimulants for ADHD in children and adolescents using meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry, 19, 353–364. CrossRef
go back to reference Franx, G. (2013). Quality improvement in mental health care. The transfer of knowledge into practice. Academisch Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit. Franx, G. (2013). Quality improvement in mental health care. The transfer of knowledge into practice. Academisch Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit.
go back to reference Goedhart, A., Treffers, F., & Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018–1035. Goedhart, A., Treffers, F., & Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018–1035.
go back to reference Gomes, M., Gutacker, N., Bojke, C., & Street, A. (2016). Adressing missing data in Patient-Reported Outcome Measures (PROMS): implications for the use of PROMS for comparing provider performance. Health Economics, 25, 515–528. CrossRef Gomes, M., Gutacker, N., Bojke, C., & Street, A. (2016). Adressing missing data in Patient-Reported Outcome Measures (PROMS): implications for the use of PROMS for comparing provider performance. Health Economics, 25, 515–528. CrossRef
go back to reference Herschell, A. D., Kolko, D. J., Baumann, B. L., & Davis, A. C. (2010). The role of therapist training in the implementation of psychosocial treatments: a review and critique with implementations. Clinical Psychology Review, 30, 448–466. CrossRef Herschell, A. D., Kolko, D. J., Baumann, B. L., & Davis, A. C. (2010). The role of therapist training in the implementation of psychosocial treatments: a review and critique with implementations. Clinical Psychology Review, 30, 448–466. CrossRef
go back to reference Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(1), 12–19. CrossRef Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(1), 12–19. CrossRef
go back to reference Janssen, A., & Deboutte, D. (2009). Screening for psychopathology in child welfare: the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) compared with the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). European Child and Adolescent Psychiatry, 18, 691–700. CrossRef Janssen, A., & Deboutte, D. (2009). Screening for psychopathology in child welfare: the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) compared with the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). European Child and Adolescent Psychiatry, 18, 691–700. CrossRef
go back to reference De Jong, K. (2012). Outcome monitoring feedback over behandelvoortgang bij ambulante psychiatrische behandelingen: wat is effectief? Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, 23, 11–13. De Jong, K. (2012). Outcome monitoring feedback over behandelvoortgang bij ambulante psychiatrische behandelingen: wat is effectief? Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, 23, 11–13.
go back to reference De Jong, K., Nugter, A., Polak, M., Wagenborg, H., Spinhoven, P., & Heiser, W. (2008). De Nederlandse versie van de Outcome Questionnaire (OQ-45): een crossculturele validatie. Psychologie en Gezondheid, 35(1), 35–45. CrossRef De Jong, K., Nugter, A., Polak, M., Wagenborg, H., Spinhoven, P., & Heiser, W. (2008). De Nederlandse versie van de Outcome Questionnaire (OQ-45): een crossculturele validatie. Psychologie en Gezondheid, 35(1), 35–45. CrossRef
go back to reference Keijsers, G., Van Minnen, A., & Hoogduin, C. (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom Uitgevers. Keijsers, G., Van Minnen, A., & Hoogduin, C. (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Lambert, M. J., Morton, J. J., Hartfield, D. R., Harmon, C., Hamilton, S., Shimokawa, K., et al. (2004). Administration and scoring manual fort the OQ-45.2 (Outcome Quastionnaire) (3e druk.). Wilmington: American Professional Credentialling Services LLC. Lambert, M. J., Morton, J. J., Hartfield, D. R., Harmon, C., Hamilton, S., Shimokawa, K., et al. (2004). Administration and scoring manual fort the OQ-45.2 (Outcome Quastionnaire) (3e druk.). Wilmington: American Professional Credentialling Services LLC.
go back to reference Law, D. (2012).  A practical guide to using service user feedback & outcome tools to inform clinical practice in child & adolescent mental health. Some initial guidance from the Children and Young Peoples’ Improving Access to Psychological Therapies Outcomes-Oriented Practice (CO-OP) Group. Londen: Department of Health. Law, D. (2012).  A practical guide to using service user feedback & outcome tools to inform clinical practice in child & adolescent mental health. Some initial guidance from the Children and Young Peoples’ Improving Access to Psychological Therapies Outcomes-Oriented Practice (CO-OP) Group. Londen: Department of Health.
go back to reference Leonard, K., & Masatu, M. C. (2006). Outpatient process quality evaluation and the Hawthorne Effect. Social Science & Medicine, 63, 2330–2340. CrossRef Leonard, K., & Masatu, M. C. (2006). Outpatient process quality evaluation and the Hawthorne Effect. Social Science & Medicine, 63, 2330–2340. CrossRef
go back to reference Leonard, K. C., & Masatu, M. C. (2017). Changing health care provider performance through measurement. Social Science & Medicine, 181, 54–65. CrossRef Leonard, K. C., & Masatu, M. C. (2017). Changing health care provider performance through measurement. Social Science & Medicine, 181, 54–65. CrossRef
go back to reference Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, F. (2003). The Strengths and Difficulties. Questionnaire (SDQ): further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry, 12, 1–8. CrossRef Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, F. (2003). The Strengths and Difficulties. Questionnaire (SDQ): further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry, 12, 1–8. CrossRef
go back to reference Novins, D. K., Green, A. E., Rupinder, K. L., & Aarons, G. A. (2013). Dissemination and implementation of evidence-based practices for child and adolescent mental health: a systematic review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52, 1009–1025. CrossRef Novins, D. K., Green, A. E., Rupinder, K. L., & Aarons, G. A. (2013). Dissemination and implementation of evidence-based practices for child and adolescent mental health: a systematic review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52, 1009–1025. CrossRef
go back to reference Pringsheim, T., Hirsch, L., Gardner, D., & Gorman, D. A. (2015). The pharmacological management of oppositional behaviour, conduct problems, and aggression in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder: a systematic review and meta-analysis. Part 1: Psychostimulants, alpha‑2 agonists, and atomoxetine. Canadian Journal of Psychiatry, 60, 42–51. CrossRef Pringsheim, T., Hirsch, L., Gardner, D., & Gorman, D. A. (2015). The pharmacological management of oppositional behaviour, conduct problems, and aggression in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder: a systematic review and meta-analysis. Part 1: Psychostimulants, alpha‑2 agonists, and atomoxetine. Canadian Journal of Psychiatry, 60, 42–51. CrossRef
go back to reference Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1998). De ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 50–60. CrossRef Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1998). De ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 50–60. CrossRef
go back to reference Sinnema, H., Franx, G., & Van ’t Land, H. (2009). Multidisciplinary guidelines within mental health care: insight into factors influencing their use and measures to promote their usage. Theme report as part of the Dutch trend report on mental health care, subdomain 3: Quality and effectiveness (in Dutch). Utrecht: Trimbosinstituut. Sinnema, H., Franx, G., & Van ’t Land, H. (2009). Multidisciplinary guidelines within mental health care: insight into factors influencing their use and measures to promote their usage. Theme report as part of the Dutch trend report on mental health care, subdomain 3: Quality and effectiveness (in Dutch). Utrecht: Trimbosinstituut.
go back to reference Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Starin, A. C., Atkins, M. S., Wehrmann, K. C., Mehta, T., Hesson-McInnis, M. S., Marinez-Lora, A., & Mehlinger, R. (2014). Moving science into state child and adolescent mental health systems: Illinois’ Evidence-Informed Practice Initiative. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43, 169–178. CrossRef Starin, A. C., Atkins, M. S., Wehrmann, K. C., Mehta, T., Hesson-McInnis, M. S., Marinez-Lora, A., & Mehlinger, R. (2014). Moving science into state child and adolescent mental health systems: Illinois’ Evidence-Informed Practice Initiative. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43, 169–178. CrossRef
go back to reference Stone, L. L., Otten, R., Engels, R. C. M. E., Vermulst, A. A., & Janssens, J. M. A. M. (2010). Psychometric properties of the parent and teacher versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire for 4‑ to 12-year-olds: a review. Clinical Child and Family Psychological Review, 13, 254–274. CrossRef Stone, L. L., Otten, R., Engels, R. C. M. E., Vermulst, A. A., & Janssens, J. M. A. M. (2010). Psychometric properties of the parent and teacher versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire for 4‑ to 12-year-olds: a review. Clinical Child and Family Psychological Review, 13, 254–274. CrossRef
go back to reference Warmerdam, L. (2017). Confounding en selectiebias bij vergelijking van behandeluitkomsten tussen zorgaanbieders. In E. de Beurs, M. Barendrecht & L. Warmerdam (red.), Behandeluitkomsten: bron voor kwaliteitsbeleid in de GGZ. Amsterdam: Boom Uitgevers. Warmerdam, L. (2017). Confounding en selectiebias bij vergelijking van behandeluitkomsten tussen zorgaanbieders. In E. de Beurs, M. Barendrecht & L. Warmerdam (red.), Behandeluitkomsten: bron voor kwaliteitsbeleid in de GGZ. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Weinmann, S., Koesters, M., & Becker, T. (2007). Effects of implementation of psychiatric guidelines on provider performance and patient outcome: a review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 115, 420–433. CrossRef Weinmann, S., Koesters, M., & Becker, T. (2007). Effects of implementation of psychiatric guidelines on provider performance and patient outcome: a review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 115, 420–433. CrossRef
go back to reference Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, Y. M., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Fordwood, S. R., et al. (2017). What five decades of research tells us about effects of youth psychological therapy: a multilevel meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRef Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, Y. M., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Fordwood, S. R., et al. (2017). What five decades of research tells us about effects of youth psychological therapy: a multilevel meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRef
go back to reference Weisz, J. R., Donenberg, G. R., Han, S. S., & Kauneckis, D. (1995). Child and adolescents psychotherapy outcomes in experiments versus clinics: why the disparity? Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 83–106. CrossRef Weisz, J. R., Donenberg, G. R., Han, S. S., & Kauneckis, D. (1995). Child and adolescents psychotherapy outcomes in experiments versus clinics: why the disparity? Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 83–106. CrossRef
go back to reference Weisz, J. R., Jensen-Doss, A., & Hawley, K. M. (2006). Evidence based youth psychotherapies versus usual clinical care. American Psychologist, 61, 671–689. CrossRef Weisz, J. R., Jensen-Doss, A., & Hawley, K. M. (2006). Evidence based youth psychotherapies versus usual clinical care. American Psychologist, 61, 671–689. CrossRef
Metagegevens
Titel
Evidencebased behandelen in de jeugd-ggz: Het resultaat van een twee jaar durend scholingsprogramma
Auteurs
Drs. Sanne Kriens
Prof. dr. Kees Hoogduin
Dr. Ellen Vedel
Prof. dr. Else de Haan
Dr. Maarten Merkx
Publicatiedatum
21-04-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2020
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-020-00235-7

Andere artikelen Uitgave 2/2020

Kind en adolescent 2/2020 Naar de uitgave