Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Evidence voor behandeling van persoonlijkheids- stoornissen in vaktherapie

Auteur : Suzanne Haeyen

Gepubliceerd in: Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het wetenschappelijk bewijs voor vaktherapie voor persoonlijkheidsstoornissen op dit moment. Dit betreft een intensieve literatuurstudie die is uitgevoerd in het kader van de herziene Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Persoonlijkheids­stoor­nissen (2022). Het doel van deze richtlijnherziening was om de richtlijn uit 2008 te actualiseren en uit te breiden met een aantal specifieke aandachtsgebieden, waaronder jeugdigen en ouderen, de antisociale persoonlijkheidsstoornis, herstel en patiëntperspectief. Naast aandacht voor symptomatisch herstel komt er in de ggz meer en meer aandacht voor functioneel herstel, maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel.
De MDR Persoonlijkheidsstoornissen is volgens de methodiek van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) (Burgers & Van Everdingen, 2004; Van Everdingen et al., 2004) ontwikkeld door de werkgroep MDR Persoonlijkheidsstoornissen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, methodologisch en organi­satorisch ondersteund door het Trimbos-instituut.
Dit voorliggend hoofdstuk beschrijft conclusies en aanbevelingen voor het gebruik van vaktherapie. Een aantal mensen heeft gedurende dit werkproces feedback gegeven. Dank hiervoor aan Ellen Willemsen, Theo Ingenhoven, Piet Post, Rosi Reubsaet en Paul Ulrich.
In dit hoofdstuk ligt de focus niet specifiek op Schematherapie in combinatie met vaktherapie, maar op vaktherapie in brede zin. De combinatie met Schematherapie komt wel aan bod.
Literatuur
go back to reference Akwa GGz. (2017). Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen: Kwaliteitsontwikkeling GGz. Auteur. Akwa GGz. (2017). Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen: Kwaliteitsontwikkeling GGz. Auteur.
go back to reference Balshem, H., Helfand, M., Schunemann, H.J., Oxman, A.D., Kunz, R., Brozek, J., et al. (2011). GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. Journal of clinical epidemiology, 64(4):401-406. Balshem, H., Helfand, M., Schunemann, H.J., Oxman, A.D., Kunz, R., Brozek, J., et al. (2011). GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. Journal of clinical epidemiology, 64(4):401-406.
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. American Journal of Psychotherapy, 156:1563-1569. Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controlled trial. American Journal of Psychotherapy, 156:1563-1569.
go back to reference Bernstein, D.A., & Borkovec, T.D. (1977). Leren ontspannen. Handleiding voor de therapeutische beroepen. Dekker & Van der Vegt. Bernstein, D.A., & Borkovec, T.D. (1977). Leren ontspannen. Handleiding voor de therapeutische beroepen. Dekker & Van der Vegt.
go back to reference Boerhout, C., & Weele, K. van der (2007). Psychomotorische therapie en agressieregulatie: Een pilotonderzoek. Tijdschrift Voor Vaktherapie, 2:11-18. Boerhout, C., & Weele, K. van der (2007). Psychomotorische therapie en agressieregulatie: Een pilotonderzoek. Tijdschrift Voor Vaktherapie, 2:11-18.
go back to reference Bolhuis, H., & Reynders, K. (1983). Sensorelaxatie. Een methode tot ontspanning. Groningen: uitgave in eigen beheer. Bolhuis, H., & Reynders, K. (1983). Sensorelaxatie. Een methode tot ontspanning. Groningen: uitgave in eigen beheer.
go back to reference Brooks, Ch.W. (1974). Sensory Awareness. Viking Press. Brooks, Ch.W. (1974). Sensory Awareness. Viking Press.
go back to reference Cohen, B.M., Hammer, J., & Singer, S. (1998). The diagnostic drawing series: A systematic approach to art therapy evaluation and research. The Arts in Psychotherapy, 15:11-21. Cohen, B.M., Hammer, J., & Singer, S. (1998). The diagnostic drawing series: A systematic approach to art therapy evaluation and research. The Arts in Psychotherapy, 15:11-21.
go back to reference Coid, J., Yang, M., Tyrer, P., Roberts, A., & Ullrich, S. (2006). Prevalence and correlates of personality disorder in Great Britain. British Journal of Psychiatry, 188:423-431. Coid, J., Yang, M., Tyrer, P., Roberts, A., & Ullrich, S. (2006). Prevalence and correlates of personality disorder in Great Britain. British Journal of Psychiatry, 188:423-431.
go back to reference Dent-Brown, K. (1999). The six-part story method (6SPM) as an aid in the assessment of personality disorder. Dramatherapy, 21:10-14. Dent-Brown, K. (1999). The six-part story method (6SPM) as an aid in the assessment of personality disorder. Dramatherapy, 21:10-14.
go back to reference Dent-Brown, K., & Wang, M. (2004). Pessimism and failure in 6 part stories: Indicators of borderline personality disorder. The Arts in Psychotherapy, 31:321-333. Dent-Brown, K., & Wang, M. (2004). Pessimism and failure in 6 part stories: Indicators of borderline personality disorder. The Arts in Psychotherapy, 31:321-333.
go back to reference Dijk, S.D.M. van, Bouman, R., Lam, J.C.A.E., Den Held, R., Alphen, S.P.J. van, & Oude Voshaar, R.C. (2018). Outcome of day treatment for older adults with affective disorders: An observational pre-post design of two transdiagnostic approaches. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33:3;510-516. Dijk, S.D.M. van, Bouman, R., Lam, J.C.A.E., Den Held, R., Alphen, S.P.J. van, & Oude Voshaar, R.C. (2018). Outcome of day treatment for older adults with affective disorders: An observational pre-post design of two transdiagnostic approaches. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33:3;510-516.
go back to reference Dijk, S. van, Veenstra, M., Bouman, R., Peekel, J., Veenstra, D., Dalen, P. van, . . . Oude Voshaar, R. (2019). Group schema-focused therapy enriched with psychomotor therapy versus treatment as usual for older adults with cluster B and/or C personality disorders: A randomized trial. BMC Psychiatry, 19(1):26. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12888-018-2004-4 Dijk, S. van, Veenstra, M., Bouman, R., Peekel, J., Veenstra, D., Dalen, P. van, . . . Oude Voshaar, R. (2019). Group schema-focused therapy enriched with psychomotor therapy versus treatment as usual for older adults with cluster B and/or C personality disorders: A randomized trial. BMC Psychiatry, 19(1):26. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12888-018-2004-4
go back to reference DJI (2012). Forensische Zorg in getal 2007-2011. Den Haag: DJI. DJI (2012). Forensische Zorg in getal 2007-2011. Den Haag: DJI.
go back to reference DJI (2018). DJI in getal 2013-2017. Den Haag: DJI. DJI (2018). DJI in getal 2013-2017. Den Haag: DJI.
go back to reference Drewes, A., Nijkamp, M.N., Roemen-van Haaren, M.W. (2019). Psychomotor interventions for personality disorders. In: J. de Lange, O. Glas, J. van Busschbach, C. Emck, & T. Scheeuwe (Eds.), Psychomotor interventions for mental health - Adults: A movement- and body-oriented approach (pp. 221-242). Boom. Drewes, A., Nijkamp, M.N., Roemen-van Haaren, M.W. (2019). Psychomotor interventions for personality disorders. In: J. de Lange, O. Glas, J. van Busschbach, C. Emck, & T. Scheeuwe (Eds.), Psychomotor interventions for mental health - Adults: A movement- and body-oriented approach (pp. 221-242). Boom.
go back to reference Evidence-based Medicine Working Group (1992). Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA, 68:2420-2425. Evidence-based Medicine Working Group (1992). Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA, 68:2420-2425.
go back to reference Fonagy P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. NY: Other Press. Fonagy P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. NY: Other Press.
go back to reference Fowler, J.P., & Ardon, A.M. (2002). Diagnostic Drawing Series and dissociative disorders: A Dutch Study. The Arts in Psychotherapy, 29:221-230. Fowler, J.P., & Ardon, A.M. (2002). Diagnostic Drawing Series and dissociative disorders: A Dutch Study. The Arts in Psychotherapy, 29:221-230.
go back to reference Gebhardt, S., Kunkel, M., & Georgi, R.V. (2014). Emotion Modulation in Psychiatric Patients Through Music. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 31(5):485-493. Gebhardt, S., Kunkel, M., & Georgi, R.V. (2014). Emotion Modulation in Psychiatric Patients Through Music. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 31(5):485-493.
go back to reference Gold, C., Assmus, J., Hjørnevik, K., Qvale, L. G., Brown, F. K., Hansen, A. L., Waage, L., & Stige, B. (2014). Music therapy for prisoners: Pilot randomised controlled trial and implications for evaluating psychosocial interventions. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 58(12):1520-1539. https://​doi.​org/​10.​1177/​0306624X13498693​ Gold, C., Assmus, J., Hjørnevik, K., Qvale, L. G., Brown, F. K., Hansen, A. L., Waage, L., & Stige, B. (2014). Music therapy for prisoners: Pilot randomised controlled trial and implications for evaluating psychosocial interventions. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 58(12):1520-1539. https://​doi.​org/​10.​1177/​0306624X13498693​
go back to reference Gold, C., Mössler, K., Grocke, D., Heldal, T., Tjemsland, L., Aarre, T., & Rolvsjord, R. (2013). Individual music therapy for mental health care clients with low therapy motivation: Multicentre randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 82(5):319-331. Gold, C., Mössler, K., Grocke, D., Heldal, T., Tjemsland, L., Aarre, T., & Rolvsjord, R. (2013). Individual music therapy for mental health care clients with low therapy motivation: Multicentre randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 82(5):319-331.
go back to reference Gold, C., Solli, H., Kruger, V., & Lie, S. (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(3):193-207. Gold, C., Solli, H., Kruger, V., & Lie, S. (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(3):193-207.
go back to reference Green, B.L., Wehling, C., & Talsky, G.J. (1987). Group art therapy as an adjunct to treatment for chronic outpatients. Hospital & Community Psychiatry, 38(9):988-991. Green, B.L., Wehling, C., & Talsky, G.J. (1987). Group art therapy as an adjunct to treatment for chronic outpatients. Hospital & Community Psychiatry, 38(9):988-991.
go back to reference Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Vist, G.E., Falck-Ytter, Y., & Schunemann, H.J. (2008a). What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ (clinical Research Ed), 336(7651):995-998. Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Vist, G.E., Falck-Ytter, Y., & Schunemann, H.J. (2008a). What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ (clinical Research Ed), 336(7651):995-998.
go back to reference Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Vist, G.E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., et al. (2008b). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ (clinical Research Ed), 336(7650):924-926. Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Vist, G.E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., et al. (2008b). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ (clinical Research Ed), 336(7650):924-926.
go back to reference Guyatt, G., Oxman, A.D., Akl, E.A., Kunz, R., Vist, G., Brozek, J., et al. (2011a). GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of clinical epidemiology, 64(4):383-94. Guyatt, G., Oxman, A.D., Akl, E.A., Kunz, R., Vist, G., Brozek, J., et al. (2011a). GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of clinical epidemiology, 64(4):383-94.
go back to reference Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Atkins, D., Brozek, J., Vist, G., et al. (2011b). GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. Journal of clinical epidemiology. 64(4):395-400. Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Atkins, D., Brozek, J., Vist, G., et al. (2011b). GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. Journal of clinical epidemiology. 64(4):395-400.
go back to reference Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Brozek, J., Alonso-Coello, P., Rind, D., et al. (2011c). GRADE guidelines 6. Rating the quality of evidence–imprecision. Journal of clinical epidemiology, 64(12):1283-1293. Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Brozek, J., Alonso-Coello, P., Rind, D., et al. (2011c). GRADE guidelines 6. Rating the quality of evidence–imprecision. Journal of clinical epidemiology, 64(12):1283-1293.
go back to reference Guyatt, G., Oxman, A.D., Sultan, S., Brozek, J., Glasziou, P., Alonso-Coello, P., et al. (2013). GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. Journal of clinical epidemiology. 66(2):151-157. Guyatt, G., Oxman, A.D., Sultan, S., Brozek, J., Glasziou, P., Alonso-Coello, P., et al. (2013). GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. Journal of clinical epidemiology. 66(2):151-157.
go back to reference Gyllensten, A.L., Hansson, L., & Ekdahl, C. (2003). Outcome of basic body awareness therapy. A randomized controlled study of patients in psychiatric outpatient care. Advances in Physiotherapy, 5(4):179-190. Gyllensten, A.L., Hansson, L., & Ekdahl, C. (2003). Outcome of basic body awareness therapy. A randomized controlled study of patients in psychiatric outpatient care. Advances in Physiotherapy, 5(4):179-190.
go back to reference Haeyen, S. . (2018). Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C (Dissertation manuscript). Radboud University, 14 maart 2018. Nijmegen, The Netherlands. Haeyen, S. . (2018). Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C (Dissertation manuscript). Radboud University, 14 maart 2018. Nijmegen, The Netherlands.
go back to reference Haeyen, S. (2020). De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie. Lectorale rede, Academie Gezondheid en Vitaliteit van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ISBN 978–90–72482–2–73. Haeyen, S. (2020). De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie. Lectorale rede, Academie Gezondheid en Vitaliteit van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ISBN 978–90–72482–2–73.
go back to reference Haeyen, S., Chakhssi, F., & Hooren, S. van (2020). Benefits of Art Therapy in People diagnosed with Personality Disorders: A Quantitative Survey. Frontiers in Psychology, 11:686. Haeyen, S., Chakhssi, F., & Hooren, S. van (2020). Benefits of Art Therapy in People diagnosed with Personality Disorders: A Quantitative Survey. Frontiers in Psychology, 11:686.
go back to reference Haeyen, S., Hooren, S. van, Veld, W. M., van der, & Hutschemaekers, G. (2018a). Efficacy of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C: A randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders, 32:527-542. Haeyen, S., Hooren, S. van, Veld, W. M., van der, & Hutschemaekers, G. (2018a). Efficacy of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C: A randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders, 32:527-542.
go back to reference Hutchinson, D.S., Skrinar, G.S., & Cross, C. (1999). The role of improved physical fitness in rehabilitation and recovery. Psychiatric Rehabilitation Journal, f22:355-359. Hutchinson, D.S., Skrinar, G.S., & Cross, C. (1999). The role of improved physical fitness in rehabilitation and recovery. Psychiatric Rehabilitation Journal, f22:355-359.
go back to reference Hutsebaut, J., & Hessels, C.J. (2017). Klinische stadiëring en vroege interventie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen [Clinical staging and early intervention for borderline personality disorder]. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 59(3):166-174. Hutsebaut, J., & Hessels, C.J. (2017). Klinische stadiëring en vroege interventie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen [Clinical staging and early intervention for borderline personality disorder]. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 59(3):166-174.
go back to reference Ingenhoven, T., Berghuis, H., Colijn, S., & Van, R. (2018). Handboek persoonlijkheids­stoor­nissen. Nederland: De Tijdstroom. Ingenhoven, T., Berghuis, H., Colijn, S., & Van, R. (2018). Handboek persoonlijkheids­stoor­nissen. Nederland: De Tijdstroom.
go back to reference Jacobson, E. (1929). Progressive Relaxation. University of Chicago Press. Jacobson, E. (1929). Progressive Relaxation. University of Chicago Press.
go back to reference Karterud, S., & Pedersen, G. (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1):43-54. Karterud, S., & Pedersen, G. (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1):43-54.
go back to reference Karterud, S., & Urnes, O. (2004). Short-term day treatment programmes for patients with personality disorders. What is the optimal composition? Nordic Journal of Psychiatry, 58:243-249. Karterud, S., & Urnes, O. (2004). Short-term day treatment programmes for patients with personality disorders. What is the optimal composition? Nordic Journal of Psychiatry, 58:243-249.
go back to reference Kehr, T. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of applied sciences. Intern document. Kehr, T. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of applied sciences. Intern document.
go back to reference Kipper, D.A., & Ritchie, T.D. (2003). The effectiveness of psychodramatic techniques: A meta-analysis. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(1):13. Kipper, D.A., & Ritchie, T.D. (2003). The effectiveness of psychodramatic techniques: A meta-analysis. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(1):13.
go back to reference Knapen, J., Vliet, P. van de, Coppenolle, H. van, David, A., Peuskens, J., Knapen, K., & Pieters, G. (2003a). Improvements in physical fitness of nonpsychotic psychiatric patients following psychomotor therapy programs. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43:513-522. Knapen, J., Vliet, P. van de, Coppenolle, H. van, David, A., Peuskens, J., Knapen, K., & Pieters, G. (2003a). Improvements in physical fitness of nonpsychotic psychiatric patients following psychomotor therapy programs. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43:513-522.
go back to reference Knapen, J., Vliet, P. van de, Coppenolle, H. van, David, A., Peuskens, J., Knapen, K., & Pieters, G. (2003b). The effectiveness of two psychomotor therapy programmes on physical fitness and physical self-concept in nonpsychotic psychiatric patients: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 17:637-647. Knapen, J., Vliet, P. van de, Coppenolle, H. van, David, A., Peuskens, J., Knapen, K., & Pieters, G. (2003b). The effectiveness of two psychomotor therapy programmes on physical fitness and physical self-concept in nonpsychotic psychiatric patients: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 17:637-647.
go back to reference Koch, S., Kunz, T., Lykou, S., & Cruz, R. (2014). Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: A meta-analysis. The Arts in Psychotherapy, 41(1):46-64. Koch, S., Kunz, T., Lykou, S., & Cruz, R. (2014). Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: A meta-analysis. The Arts in Psychotherapy, 41(1):46-64.
go back to reference Kuin, F.M. (2005). Op tijd stoppen. Behandeling van impulscontroleproblematiek bij cluster B-persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve stoornissen. In J. de Lange & R. Bosscher (Eds.), Psychomotorische therapie in de praktijk (pp. 43-63). Cure & Care Publishers. Kuin, F.M. (2005). Op tijd stoppen. Behandeling van impulscontroleproblematiek bij cluster B-persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve stoornissen. In J. de Lange & R. Bosscher (Eds.), Psychomotorische therapie in de praktijk (pp. 43-63). Cure & Care Publishers.
go back to reference Krietsch-Mederer, S. (1988). Die Funktionelle Entspannung — eine Methode für die Einzeltherapie in psychiatrischer Praxis und Klinik. Krankengymnastik 40:277-279. Krietsch-Mederer, S. (1988). Die Funktionelle Entspannung — eine Methode für die Einzeltherapie in psychiatrischer Praxis und Klinik. Krankengymnastik 40:277-279.
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multi­disciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multi­disciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Trimbos-instituut.
go back to reference Laurenssen, E.M.P., Luyten, P., Kikkert, M.J., Westra, D., Peen, J., Soons, M.B.J., . . . Dekker, J.J.M. (2018). Day hospital mentalization-based treatment v specialist treatment as usual in patients with borderline personality disorder: Randomized controlled trial. Psychological Medicine, 48(15):2522-2529. https://​doi.​org/​10.​1017/​S003329171800013​2 Laurenssen, E.M.P., Luyten, P., Kikkert, M.J., Westra, D., Peen, J., Soons, M.B.J., . . . Dekker, J.J.M. (2018). Day hospital mentalization-based treatment v specialist treatment as usual in patients with borderline personality disorder: Randomized controlled trial. Psychological Medicine, 48(15):2522-2529. https://​doi.​org/​10.​1017/​S003329171800013​2
go back to reference Lehembre, J. (2003). Autogene training in de praktijk. Psychopraxis, 1:12-17. Lehembre, J. (2003). Autogene training in de praktijk. Psychopraxis, 1:12-17.
go back to reference Leirvåg, H., Pedersen, G., & Karterud, S. (2010). Long-term continuation treatment after short-term day treatment of female patients with severe personality disorders: Body awareness group therapy versus psychodynamic group therapy. Nordic Journal of Psychiatry, 64(2):115-122. https://​doi.​org/​10.​3109/​0803948090348752​5 Leirvåg, H., Pedersen, G., & Karterud, S. (2010). Long-term continuation treatment after short-term day treatment of female patients with severe personality disorders: Body awareness group therapy versus psychodynamic group therapy. Nordic Journal of Psychiatry, 64(2):115-122. https://​doi.​org/​10.​3109/​0803948090348752​5
go back to reference Malterud, K., Bjelland, A.K., & Elvbakken, K.T. (2016). Evidence-based medicine – an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems, 14(1):15. Malterud, K., Bjelland, A.K., & Elvbakken, K.T. (2016). Evidence-based medicine – an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems, 14(1):15.
go back to reference Manders, E. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of applied sciences. Intern document. Manders, E. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of applied sciences. Intern document.
go back to reference Mills, A. (1989). A statistical study of the formal aspects of the DDS of borderline personality disordered patients, and its context in contemporary Art Therapy. Unpublished master’s thesis. Concordia University. Mills, A. (1989). A statistical study of the formal aspects of the DDS of borderline personality disordered patients, and its context in contemporary Art Therapy. Unpublished master’s thesis. Concordia University.
go back to reference Mills, A., Cohen, B. M., & Meneses, J.Z. (1993). Reliability and validity tests of the Diagnostic Drawing Series. The Arts in Psychotherapy, 20:83-88. Mills, A., Cohen, B. M., & Meneses, J.Z. (1993). Reliability and validity tests of the Diagnostic Drawing Series. The Arts in Psychotherapy, 20:83-88.
go back to reference Mustafa, R.A., Santesso, N., Brozek, J., Akl, E.A., Walter, S.D., Norman, G., et al. (2013). The GRADE approach is reproducible in assessing the quality of evidence of quantitative evidence syntheses. Journal of clinical epidemiology, 66(7):736-42; quiz 42.e1-5. Mustafa, R.A., Santesso, N., Brozek, J., Akl, E.A., Walter, S.D., Norman, G., et al. (2013). The GRADE approach is reproducible in assessing the quality of evidence of quantitative evidence syntheses. Journal of clinical epidemiology, 66(7):736-42; quiz 42.e1-5.
go back to reference Phagoe, S.A., Timmerman, K., Claassen, A.M., & Westerhof, G.J. (2022). Welbevinden en persoonlijkheidsproblematiek in klinische schematherapie. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 64(2), 73-79. Phagoe, S.A., Timmerman, K., Claassen, A.M., & Westerhof, G.J. (2022). Welbevinden en persoonlijkheidsproblematiek in klinische schematherapie. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 64(2), 73-79.
go back to reference Post, P. (2020). Format richtlijntekst. Interne notitie 19 mei 2020. Trimbos-instituut. Post, P. (2020). Format richtlijntekst. Interne notitie 19 mei 2020. Trimbos-instituut.
go back to reference Punkanen, M., Saarikallio, S., & Geoff, L. (2014). Emotions in motion: Shortterm group form Dance/Movement therapy in the treatment of depression: A pilot study. Arts in Psychotherapy, 41:493-497. Punkanen, M., Saarikallio, S., & Geoff, L. (2014). Emotions in motion: Shortterm group form Dance/Movement therapy in the treatment of depression: A pilot study. Arts in Psychotherapy, 41:493-497.
go back to reference Roethof, G., & Meijden-van der Kolk, H. van der (2000). Psychomotorische therapie voor cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, in de impulscontrole leidend tot delicten. In: M. van Hattum & G. Hutschemaekers (Red.), In beweging: de ontwikkeling van producten voor psychomotorische therapie (pp. 151-156). Trimbos-instituut. Roethof, G., & Meijden-van der Kolk, H. van der (2000). Psychomotorische therapie voor cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, in de impulscontrole leidend tot delicten. In: M. van Hattum & G. Hutschemaekers (Red.), In beweging: de ontwikkeling van producten voor psychomotorische therapie (pp. 151-156). Trimbos-instituut.
go back to reference Sanderlin, T.K. (2001). Anger management counseling with the antisocial personality. Annals of the American Psychotherapy Association, 4(3):9-11. Sanderlin, T.K. (2001). Anger management counseling with the antisocial personality. Annals of the American Psychotherapy Association, 4(3):9-11.
go back to reference Schmidt, H.U. (2002). Musiktherapie bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. PTT: Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie, 6:65-74. Schmidt, H.U. (2002). Musiktherapie bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. PTT: Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie, 6:65-74.
go back to reference Straus, S.E., Glasziou, P., Richardson, W.S., & Haynes, R.B. (2011). Evidence-based medicine: How to practice and teach it, 4th ed. Churchill Livingstone, Elsevier. Straus, S.E., Glasziou, P., Richardson, W.S., & Haynes, R.B. (2011). Evidence-based medicine: How to practice and teach it, 4th ed. Churchill Livingstone, Elsevier.
go back to reference Styla, R. (2014). Differences in effectiveness of intensive treatment programmes for neurotic and personality disorders. Is it worth monitoring effectiveness of a therapeutic team? Psychiatria Polska, 48(1):157-171. Styla, R. (2014). Differences in effectiveness of intensive treatment programmes for neurotic and personality disorders. Is it worth monitoring effectiveness of a therapeutic team? Psychiatria Polska, 48(1):157-171.
go back to reference Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2002) Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift Voor Psychotherapie, 28:385-401. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2002) Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift Voor Psychotherapie, 28:385-401.
go back to reference Torgersen, S. (2014). Prevalence, Sociodemographics and Functional Impairment. In: Oldham J, Skodol A, Bender D. Textbook of personality disorders (2nd ed). American Psychiatric Publishing, (pp. 109-29). Torgersen, S. (2014). Prevalence, Sociodemographics and Functional Impairment. In: Oldham J, Skodol A, Bender D. Textbook of personality disorders (2nd ed). American Psychiatric Publishing, (pp. 109-29).
go back to reference Werkgroep Herziening MDR Persoonlijkheidsstoornissen (2022). Herziene Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Autorisatieversie 2021. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In press. Werkgroep Herziening MDR Persoonlijkheidsstoornissen (2022). Herziene Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Autorisatieversie 2021. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In press.
go back to reference Wilberg, T., Katerud, S., Umer, O., Peterson, G., & Friis, P. (1998). Outcomes of poorly functioning patients with personality disorder in a day treatment programme. Psychiatric Services 49(11):1462-1467. Wilberg, T., Katerud, S., Umer, O., Peterson, G., & Friis, P. (1998). Outcomes of poorly functioning patients with personality disorder in a day treatment programme. Psychiatric Services 49(11):1462-1467.
go back to reference Witte, M. de (2014). Muziektherapie en emotieregulatie: een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift Voor Vaktherapie, 3:13-21. Witte, M. de (2014). Muziektherapie en emotieregulatie: een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift Voor Vaktherapie, 3:13-21.
Metagegevens
Titel
Evidence voor behandeling van persoonlijkheids- stoornissen in vaktherapie
Auteur
Suzanne Haeyen
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2803-1_7