Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het up-to-date houden van het logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie is de afgelopen jaren min of meer gemeengoed geworden binnen het beroep. Toch blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en waar vind je snel bruikbare literatuur, hoe beoordeel je die, hoe bereken en interpreteer je klinisch relevante uitkomsten, hoe gebruik je systematische reviews en richtlijnen? Evidence-based logopedie geeft antwoord op deze vragen.In deze herziene editie is een hoofdstuk toegevoegd over de essentie en beoordeling van kwalitatief onderzoek. Naast het boek is een website beschikbaar waarop rekenhulpmiddelen en ondersteunende documenten, zoals beoordelingsformulieren zijn te vinden. Verder is het boek geschikt gemaakt voor gebruik in zowel bachelor- als masteropleidingen. Ten slotte is de informatie geactualiseerd en aangepast aan recente internationale ontwikkelingen. Daarmee is Evidence-based logopedie naast een praktische wegwijzer in het vinden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur, ook een handig naslagwerk bij het toepassen van deze vaardigheden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding

In de jaren 1980 ontstond evidence-based medicine als toepassing van een nieuwe wetenschappelijke discipline, genaamd ‘klinische epidemiologie en biostatistiek’, in een nieuwe vorm van medisch onderwijs aan de McMaster University in Toronto (Sackett e.a., 2000).
Hanneke Kalf, Joost de Beer

2 Richtlijnen en systematische reviews

In hoofdstuk 1 is de evidentiepiramide gepresenteerd. Op de hoogste niveaus bevinden zich de monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen. Daarna volgen de systematische reviews. Dit hoofdstuk beschrijft (de beoordeling van) deze vormen van evidentie.
Hanneke Kalf, Joost de Beer

3 Diagnostiek: beoordeling van een valideringsonderzoek

Als een behandelaar bij een patiënt wil vaststellen wat de aard en de ernst van het probleem is, gebruikt hij daarvoor bij voorkeur een gestandaardiseerd, gevalideerd en genormeerd onderzoeksinstrument, dus het beste instrument, ook wel de ‘gouden standaard’ genoemd.
Hanneke Kalf, Joost de Beer

4 Therapie: beoordeling van een interventieonderzoek

Een logopedist die evidence-based wil behandelen, zal zich afvragen of er over de voorgenomen behandelwijze van zijn patiënt evidentie bestaat. Om die vraag te beantwoorden, zal hij op zoek gaan naar wetenschappelijke publicaties die een sterke evidentie hebben.
Hanneke Kalf, Joost de Beer

5 Beoordeling van kwalitatief onderzoek

Wat voor impact heeft ernstig stotteren tijdens het werk op het gevoel van eigenwaarde van de betrokken werknemers? Hoe beleven CVA-patiënten met een Broca-afasie hun dagelijks functioneren?
Hanneke Kalf, Joost de Beer

6 Het vinden van geschikte artikelen

In de vorige hoofdstukken is uitvoerig het kritisch beoordelen van artikelen besproken. In dit hoofdstuk laten we zien hoe je geschikte artikelen kunt vinden, dus stap 2 van de werkwijze van evidence-based practice. Eerst komen de diverse databases aan de orde, dan de zoekstrategieën en de relatie met PICO-vragen.
Hanneke Kalf, Joost de Beer

Nawerk

Meer informatie