Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Evalueren van de Kwaliteit van Zorg in de Huisartsenpraktijk

Auteurs: Prof. Dr. R. P. T. M. Grol, Dr. J. C. C. Braspenning, C. J. in ’t Veld

Gepubliceerd in: Werken aan kwaliteit in de huisartsenpraktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Artsen zijn altijd zelf verantwoordelijk geweest voor de kwaliteit van hun eigen (klinisch) handelen. Zij hebben die verantwoordelijkheid ook genomen; echter tot nu toe is dit grotendeels impliciet gebleven. Bij het afronden van de (specialistische) opleiding krijgt de arts de bevoegdheid te praktiseren; voor het behouden van de registratie is het volgen van geaccrediteerde na- en bijscholing voldoende. Dit bood de samenleving vertrouwen in de kwaliteit van de geboden zorg. Het sprak vanzelf dat artsen voldoende competent waren en dat ze handelden in het belang van de gemeenschap en vooral van individuele patiënten. In de vanzelfsprekendheid van dit vertrouwen is de laatste tijd om meerdere redenen snel verandering gekomen. Zo blijkt de zorgverlening op verschillende plaatsen sterk te variëren, trekken berichten over fouten en misstanden sterk de aandacht, zijn veel patiënten beter geïnformeerd, mondiger en wellicht veeleisender, en bestaat in het algemeen de wens in de samenleving dat gezagsdragers en andere publieke figuren verantwoording naar buiten afleggen. Vertrouwen moet in toenemende mate worden verdiend door te laten zien wat men doet en vooral dat men het goed doet. Dit heeft binnen de gezondheidszorg geleid tot een intensieve ontwikkeling van methoden, procedures en indicatoren voor het beoordelen en kritisch evalueren van de patiëntenzorg. Kwaliteits- en prestatie-indicatoren op allerlei gebieden van de zorg worden geïntroduceerd, evenals toetsings-, visitatie- en accreditatieprocedures. Er is een toenemende druk vanuit de overheid, de inspectie voor de gezondheidszorg, de zorgverzekeraars en de patiënten- en cliëntenorganisaties op zorgverleners om de kwaliteit van de zorg zichtbaar en vergelijkbaar te maken.
Literatuur
1.
go back to reference Hombergh P van den, Grol R, Hoogen H van den, Bosch WJ van den. Practice visits as a tooi in quality improvement: acceptance and feasibility. Qual Health Care 1999;8(3):167-71. PubMedCrossRef Hombergh P van den, Grol R, Hoogen H van den, Bosch WJ van den. Practice visits as a tooi in quality improvement: acceptance and feasibility. Qual Health Care 1999;8(3):167-71. PubMedCrossRef
2.
go back to reference Council of Europe. The development and implementation of quality improvement systems (QiS) in health care. Recommendation No. R. (2000)5. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000. Council of Europe. The development and implementation of quality improvement systems (QiS) in health care. Recommendation No. R. (2000)5. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000.
3.
go back to reference Bodenheimer T. The American health care system: the movement for improved quality in health care. N Engl J Med 1999;340:488–92. PubMedCrossRef Bodenheimer T. The American health care system: the movement for improved quality in health care. N Engl J Med 1999;340:488–92. PubMedCrossRef
4.
go back to reference Baker R, Grol R. Principles and models for quality improvement. In: Jones R et al. (eds). Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford: Oxford University Press, 2004. Baker R, Grol R. Principles and models for quality improvement. In: Jones R et al. (eds). Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford: Oxford University Press, 2004.
5.
go back to reference Lawrence M, Olesen F, et al. Indicators of quality in health care. Eur J Gen Pract 1997;3:103–8. CrossRef Lawrence M, Olesen F, et al. Indicators of quality in health care. Eur J Gen Pract 1997;3:103–8. CrossRef
6.
go back to reference Campbell SM, Braspenning J, Hutchinson A, Marshall M. Research on methods of developing and applying quality indicators in primary care. bmj 2003;326:816–9. PubMedCrossRef Campbell SM, Braspenning J, Hutchinson A, Marshall M. Research on methods of developing and applying quality indicators in primary care. bmj 2003;326:816–9. PubMedCrossRef
7.
go back to reference Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring (vol. 1): the definition of quality and approaches to its assessment. Michigan, Ann Arbor: Health Administration Press, 1980. Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring (vol. 1): the definition of quality and approaches to its assessment. Michigan, Ann Arbor: Health Administration Press, 1980.
8.
go back to reference Grol R, Wensing M (eds). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier, 2001. Grol R, Wensing M (eds). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier, 2001.
Metagegevens
Titel
Evalueren van de Kwaliteit van Zorg in de Huisartsenpraktijk
Auteurs
Prof. Dr. R. P. T. M. Grol
Dr. J. C. C. Braspenning
C. J. in ’t Veld
Copyright
2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9468-5_1