Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 3/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2016

Evaluatie Zichtbare Schakels Rotterdam

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2016
Auteurs:
Prof. dr. Anna Petra Nieboer, Marjan Hoeijmakers, Freek Lötters, Jane Murray Cramm
Belangrijke opmerkingen
1 Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam
2 Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam
Correspondentieadres
Prof. dr. Anna Petra Nieboer, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, tel. 010-4088555, e-mail: nieboer@bmg.eur.nl

Samenvatting

Achtergrond: Zichtbare Schakels Rotterdam viel van 2010 – 2012 onder het landelijk programma ‘Zichtbare Schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’.Om de resultaten van Zichtbare Schakels Rotterdam inzichtelijk te maken is een evaluatiestudie uitgevoerd. Doelstellingen: a) inzicht krijgen in de kosten en baten van de inzet van Zichtbare schakels voor cliënten, b) nagaan in hoeverre cliënten, Zichtbare schakels en andere professionals tevreden zijn over de zorg, en c) beschrijven in hoeverre de samenwerking met de Zichtbare schakels bijdraagt aan de tevredenheid met zorg. Methode: Er is gebruik gemaakt van longitudinaal vragenlijst onderzoek bij cliënten, Zichtbare schakels en andere professionals. Resultaten: Er lijkt een verschuiving in kosten plaats te vinden tussen de drie en zes maanden. De kosten van duurdere zorg (ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuis) lijken te dalen, terwijl de kosten van goedkopere kortdurende zorg (huisarts, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging) enigszins stijgen. De kwaliteit van leven van cliënten is erg laag als de Zichtbare schakel de eerste keer komt, maar is na drie en zes maanden niet verder verslechterd. Er is een grote mate van tevredenheid met het werk van de Zichtbare schakels. Zowel de samenwerking tussen professionals met Zichtbare schakels bij aanvang van het project als de verandering in deze samenwerking gedurende het project bleken belangrijke voorspellers van tevredenheid met de zorgverlening van de Zichtbare schakels. Conclusie: Zichtbare Schakels Rotterdam lijkt een effectieve en doelmatige manier om zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers te bieden en speelt een belangrijke rol in het versterken van de samenwerking tussen professionals in de wijk en tevredenheid met de zorgverlening.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2016 Naar de uitgave