Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s

Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden

Auteurs: M. J. H. van Bon-Martens, W. Jeeninga, E. C. M. van Eck, L. A. M. van de Goor, J. A. M. van Oers

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de regio’s van de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant is een regionale VTV ontwikkeld. Deze regionale VTV bestaat uit drie onderdelen: een Samenvattend rapport per GGD-regio, een rapportage met Kernboodschappen voor lokaal beleid per gemeente en de website Regionaal Kompas Volksgezondheid (www.regionaalkompas.nl). De regionale VTV is vanuit de Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg Tilburg geëvalueerd onder betrokkenen en (beoogde) gebruikers door middel van vragenlijsten, (groeps)interviews en een documentenanalyse. Dit artikel beschrijft de resultaten van deze evaluatie. De bekendheid en het gebruik van de regionale VTV bleek groot. De bruikbaarheid van de regionale VTV, in termen van inhoud, vormgeving, relevantie, samenhang tussen de producten en meerwaarde ten opzichte van bestaande informatie, werd in het algemeen positief beoordeeld. Als belangrijke randvoorwaarden kwamen vooral naar voren: een goede timing in relatie tot de lokale beleidscyclus, goede en structurele communicatie over voortgang, planning en besluitvorming, en vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten. De succesfactoren en aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatiestudie worden zowel gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de volgende regionale VTV in beide regio’s als voor de ontwikkeling van een generiek model voor een regionale VTV.
Literatuur
1.
go back to reference Bon-Martens M van, Oers H van, Goor I van de. De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) in twee Brabantse regio's. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125. Bon-Martens M van, Oers H van, Goor I van de. De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) in twee Brabantse regio's. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125.
2.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Goede J de, Goor LAM van de, Oers JAM van. De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:249-60. Bon-Martens MJH van, Goede J de, Goor LAM van de, Oers JAM van. De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:249-60.
3.
go back to reference Goede J de, Hoogen PCW van den, Oers JAM van. Op weg naar een lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een onderzoek naar de haalbaarheid in twee Brabantse regio's. Breda: GGD West-Brabant, 2005. Goede J de, Hoogen PCW van den, Oers JAM van. Op weg naar een lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een onderzoek naar de haalbaarheid in twee Brabantse regio's. Breda: GGD West-Brabant, 2005.
4.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van, reds. Gezondheid telt! in West-Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Breda: GGD West-Brabant, 2006. Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van, reds. Gezondheid telt! in West-Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Breda: GGD West-Brabant, 2006.
5.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van, reds. Gezondheid telt! in Hart van Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006. Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van, reds. Gezondheid telt! in Hart van Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006.
6.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Heuvel EFM van den, Lucht F van der, Boverhof MWE, Goor LAM van de, Oers JAM van. Lokaal gezondheidsbeleid: making the evidence-based choice the easy choice. De ontwikkeling en mogelijkheden van het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:306-13. Bon-Martens MJH van, Heuvel EFM van den, Lucht F van der, Boverhof MWE, Goor LAM van de, Oers JAM van. Lokaal gezondheidsbeleid: making the evidence-based choice the easy choice. De ontwikkeling en mogelijkheden van het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:306-13.
7.
go back to reference Ruwaard D. Regionale VTV's vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129-30. Ruwaard D. Regionale VTV's vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129-30.
8.
go back to reference Jeeninga W, Bon-Martens MJH van, Boverhof MWE, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Klingenberg H, Oers JAM van. Evaluatie ontwikkeling regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006 Hart voor Brabant en West-Brabant. Tilburg: Tranzo, Universiteit van Tilburg, 2009. Jeeninga W, Bon-Martens MJH van, Boverhof MWE, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Klingenberg H, Oers JAM van. Evaluatie ontwikkeling regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006 Hart voor Brabant en West-Brabant. Tilburg: Tranzo, Universiteit van Tilburg, 2009.
9.
go back to reference Ministerie van VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006. Ministerie van VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.
10.
go back to reference Boverhof MWE, Broek GAM van den, Eck ECM van, Goede J de, Heuvel EFM van den, Hogendoorn SM, Jeeninga W. Implementatie werkt! Kernboodschappen voor implementatie beleidsadviezen. Breda/'s-Hertogenbosch: GGD West-Brabant/GGD Hart voor Brabant, 2009. Boverhof MWE, Broek GAM van den, Eck ECM van, Goede J de, Heuvel EFM van den, Hogendoorn SM, Jeeninga W. Implementatie werkt! Kernboodschappen voor implementatie beleidsadviezen. Breda/'s-Hertogenbosch: GGD West-Brabant/GGD Hart voor Brabant, 2009.
11.
go back to reference Schrijvers C. Ontwikkeling van een 'toolkit regionale VTV': een logische stap. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:128-9. Schrijvers C. Ontwikkeling van een 'toolkit regionale VTV': een logische stap. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:128-9.
12.
go back to reference Vriends KLHM, Bergstra AD, Bos HJ, Kooten PJC van, Poos MJJC, Tak I van der, Oers JAM van. Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2009. Goes: GGD Zeeland, 2009. Vriends KLHM, Bergstra AD, Bos HJ, Kooten PJC van, Poos MJJC, Tak I van der, Oers JAM van. Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2009. Goes: GGD Zeeland, 2009.
13.
go back to reference Nooijer J de, Veling M, Vries H de, Vries N de. Elektronische Monitor en Voorlichting (E-MOVO). Evaluatie van het project. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2006. Nooijer J de, Veling M, Vries H de, Vries N de. Elektronische Monitor en Voorlichting (E-MOVO). Evaluatie van het project. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2006.
14.
go back to reference Klanttevredenheidsonderzoek Jeugdmonitor 0- t/m 11-jarigen 2005. Helmond: GGD Zuidoost-Brabant, 2007. Klanttevredenheidsonderzoek Jeugdmonitor 0- t/m 11-jarigen 2005. Helmond: GGD Zuidoost-Brabant, 2007.
15.
go back to reference Evaluatie Gezondheidsatlas van de regio Stedendriehoek. Apeldoorn: GGD Gelre-IJssel, 2005. Evaluatie Gezondheidsatlas van de regio Stedendriehoek. Apeldoorn: GGD Gelre-IJssel, 2005.
16.
go back to reference Star M van der. Samenvatting van de evaluatie van E-Movo en gegevens Regio Nijmegen. Nijmegen: GGD Regio Nijmegen, 2006. Star M van der. Samenvatting van de evaluatie van E-Movo en gegevens Regio Nijmegen. Nijmegen: GGD Regio Nijmegen, 2006.
17.
go back to reference Evaluatie seniorenonderzoek. Zeist: GGD Midden-Nederland, 2007. Evaluatie seniorenonderzoek. Zeist: GGD Midden-Nederland, 2007.
18.
go back to reference Goede J de, Putters K, Grinten T van der, Oers JAM van. Knowledge in process? Exploring barriers between epidemiological research and local health policy development. Submitted 2009. Goede J de, Putters K, Grinten T van der, Oers JAM van. Knowledge in process? Exploring barriers between epidemiological research and local health policy development. Submitted 2009.
19.
go back to reference ZonMw. Programma Gezonde slagkracht. Ondersteuningsprogramma voor gemeenten met een integrale aanpak op overgewicht, alcohol, roken en drugs. Den Haag: ZonMw, 2009. ZonMw. Programma Gezonde slagkracht. Ondersteuningsprogramma voor gemeenten met een integrale aanpak op overgewicht, alcohol, roken en drugs. Den Haag: ZonMw, 2009.
20.
go back to reference ZonMw. Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid: Verankeren en Verbreden. 2009-2012. Den Haag: ZonMw, 2009. ZonMw. Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid: Verankeren en Verbreden. 2009-2012. Den Haag: ZonMw, 2009.
21.
go back to reference Frijters J. Lancering Toolkit VTV bij Miniconferentie regionale VTV. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:184-5. Frijters J. Lancering Toolkit VTV bij Miniconferentie regionale VTV. Tijdschr Gezondheidswet 2009;86:184-5.
Metagegevens
Titel
Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s
Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden
Auteurs
M. J. H. van Bon-Martens
W. Jeeninga
E. C. M. van Eck
L. A. M. van de Goor
J. A. M. van Oers
Publicatiedatum
01-07-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082283

Andere artikelen Uitgave 7/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009 Naar de uitgave