Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

17-03-2017 | Uitgave 3/2017

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2017

Evaluatie door casemanagers dementie

Een explorerende praktijkstudie naar vormen en inhoud

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 3/2017
Auteurs:
Nicole A. B. M. Ketelaar, Jan S. Jukema, Marlies van Bemmel, Marian J. M. Adriaansen, Carolien H. M. Smits

Samenvatting

Achtergrond

Deze praktijkgerichte explorerende studie beoogt inzicht te geven in de wijze waarop casemanagers dementie vorm en inhoud geven aan de evaluatie van hun begeleiding van het informele zorgnetwerk.

Methode

Er is gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, uitgevoerd onder 57 casemanagers dementie, verbonden aan drie verschillende dementienetwerken.

Resultaten

De kwantitatieve en kwalitatieve data zijn ondergebracht in vier thema’s: (1) houding ten aanzien van evaluatie, (2) vormen van evaluatie, (3) uitvoering van evaluatie en (4) inhoud van evaluatie. Er bestaat diversiteit in vorm en inhoud van het evalueren door casemanagers met cliënten en mantelzorgers. Casemanagers erkennen het belang van een tussentijdse- en eindevaluatie, maar het is moeilijk daar methodisch vorm aan te geven. Belemmeringen die casemanagers ervaren, hebben te maken met cliënt- en professionalfactoren en laten hierin diverse aspecten zien.

Conclusie

Casemanagers evalueren vooral informeel en doorlopend om hun begeleiding op de behoeften van cliënt en mantelzorger af te stemmen. In mindere mate gebruiken casemanagers evaluatie om de kwaliteit van hun handelen systematisch te toetsen. Een vervolgdiscussie over vorm en inhoud van evalueren dient met casemanagers en cliënten op individueel, professioneel en maatschappelijk niveau gevoerd te worden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2017 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Redactioneel

Mensen zoals wij