Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2014

01-06-2014 | Artikelen

Etnische verschillen in risicofactoren

Verschillen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse jongeren in risicofactoren voor recidive

Auteurs: Dr. Claudia E. Van der Put, Prof. dr. Geert Jan J. M. Stams, Maja Deković, Machteld Hoeve, Peter H. van der Laan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze studie werden etnische verschillen onderzocht in de prevalentie en het belang van risicofactoren voor recidive. De onderzoeksgroep bestond uit Nederlandse (n = 542), Marokkaanse (n = 292), Surinaamse (n = 133), Turkse (n = 97) en Antilliaanse jongeren (n = 72) die een strafbaar feit hadden gepleegd. Chikwadraattoetsen, correlaties en logistische regressieanalyses werden uitgevoerd. Verschillen tussen de etnische groepen werden gevonden in zowel de prevalentie als de impact van risicofactoren. Bij Nederlandse jongeren bleken veruit de meeste risicofactoren significant samen te hangen met recidive (thuissituatie, vrijetijdsbesteding, school, vrienden en mentale gezondheid), terwijl bij etnische minderheidsgroepen slechts enkele risicofactoren samenhingen met recidive. Als gevolg van de gevonden verschillen zijn gedragsinterventies gericht op deze risicofactoren mogelijk minder effectief in het voorkomen van recidive bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen.
Literatuur
go back to reference Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16, 39-55.CrossRef Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16, 39-55.CrossRef
go back to reference Barnoski, R. (2004a). Washington State Juvenile Court Assessment Manual, Version 2.1. Olympia: Washington State Institute for Public Policy. Barnoski, R. (2004a). Washington State Juvenile Court Assessment Manual, Version 2.1. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.
go back to reference Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia, wa: Washington State Institute for Public Policy. Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia, wa: Washington State Institute for Public Policy.
go back to reference Bijl, R. V., Blom M., Oudhof, J., & Bakker, B. M. F. (2006). Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling. Justitiële verkenningen, 32 (3), 55-74. Bijl, R. V., Blom M., Oudhof, J., & Bakker, B. M. F. (2006). Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling. Justitiële verkenningen, 32 (3), 55-74.
go back to reference Blom, M., & Van der Laan, A. M. (2007). Monitor Jeugd Terecht 2007. Den Haag: wodc. Blom, M., & Van der Laan, A. M. (2007). Monitor Jeugd Terecht 2007. Den Haag: wodc.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, ma: Harvard University Press. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, ma: Harvard University Press.
go back to reference Chen, C., Greenberger, E., Lester, J., Dong, Q., & Guo, M. S. (1998). A Cross-cultural study of family and peer correlates of adolescent misconduct. Developmental Psychology, 34, 770-781.PubMedCrossRef Chen, C., Greenberger, E., Lester, J., Dong, Q., & Guo, M. S. (1998). A Cross-cultural study of family and peer correlates of adolescent misconduct. Developmental Psychology, 34, 770-781.PubMedCrossRef
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum.
go back to reference De Jonge, G., & Van der Linden, A. P. (2007). Jeugd & Strafrecht: Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Deventer: Kluwer. De Jonge, G., & Van der Linden, A. P. (2007). Jeugd & Strafrecht: Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Deventer: Kluwer.
go back to reference Deković, M., & Asscher, J. J. (2007). Interventies voor jongeren die antisociaal gedrag vertonen: Kenmerken, werkzame mechanismen en moderatoren van effectiviteit. Den Haag: wodc. Deković, M., & Asscher, J. J. (2007). Interventies voor jongeren die antisociaal gedrag vertonen: Kenmerken, werkzame mechanismen en moderatoren van effectiviteit. Den Haag: wodc.
go back to reference Deković, M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2007). Crime and justice in the Netherlands: Family factors. Crime and Justice, 35, 539-544. Deković, M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2007). Crime and justice in the Netherlands: Family factors. Crime and Justice, 35, 539-544.
go back to reference Deković, M., Pels, T., & Model, S. (2006). Unity and diversity in child rearing: Looking back, looking forward. In M. Deković, T. Pels, & S. Model (Eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch Experience (pp. 281-302). Lewiston, ny: The Edwin Mellen Press. Deković, M., Pels, T., & Model, S. (2006). Unity and diversity in child rearing: Looking back, looking forward. In M. Deković, T. Pels, & S. Model (Eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch Experience (pp. 281-302). Lewiston, ny: The Edwin Mellen Press.
go back to reference Deković, M., Wissink, I. B., & Meijer, A. M. (2004). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behavior: Comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence, 27, 497-514.PubMedCrossRef Deković, M., Wissink, I. B., & Meijer, A. M. (2004). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behavior: Comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence, 27, 497-514.PubMedCrossRef
go back to reference Devine, P., Coolbaugh, K., & Jenkins, S. (1998). Disproportionate minority confinement: Lessons learned from five states. OJJDP Juvenile Justice Bulletin. Devine, P., Coolbaugh, K., & Jenkins, S. (1998). Disproportionate minority confinement: Lessons learned from five states. OJJDP Juvenile Justice Bulletin.
go back to reference Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Distelbrink, M. (2000). Opvoeden zonder man. Assen: Van Gorcum. Distelbrink, M. (2000). Opvoeden zonder man. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen. In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), wodc Cahier 2008-4 (supplement): Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den Haag: Ministerie van Justitie/ wodc. Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen. In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), wodc Cahier 2008-4 (supplement): Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den Haag: Ministerie van Justitie/ wodc.
go back to reference Eapen, V., & Ghubash, R. (2004). Help-seeking for mental health problems of children: Preferences and attitudes in the United Arab Emirates. Psychological Reports, 94, 663-667.PubMedCrossRef Eapen, V., & Ghubash, R. (2004). Help-seeking for mental health problems of children: Preferences and attitudes in the United Arab Emirates. Psychological Reports, 94, 663-667.PubMedCrossRef
go back to reference Farrington, D. P., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2003). How can the relationship between race and violence be explained? In D. F. Hawkins (red.). Violent crimes: The nexus of ethnicity, race and class. New York, ny: Cambridge University Press. Farrington, D. P., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2003). How can the relationship between race and violence be explained? In D. F. Hawkins (red.). Violent crimes: The nexus of ethnicity, race and class. New York, ny: Cambridge University Press.
go back to reference Giordano, P. C., Cernkovich, S. A., & DeMaris, A. (1993). The family and peer relations of Black adolescents. Journal of Marriage and the Family, 55, 277-287.CrossRef Giordano, P. C., Cernkovich, S. A., & DeMaris, A. (1993). The family and peer relations of Black adolescents. Journal of Marriage and the Family, 55, 277-287.CrossRef
go back to reference Hagan, J., & Palloni, A. (1999). Sociological criminology and the mythology of Hispanic immigration and crime. Social Problems, 46, 99-114.CrossRef Hagan, J., & Palloni, A. (1999). Sociological criminology and the mythology of Hispanic immigration and crime. Social Problems, 46, 99-114.CrossRef
go back to reference Heuy, S. J. Jr., & Polo, A. J . (2008). Evidence-based psychosocial treatment for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 262-301.CrossRef Heuy, S. J. Jr., & Polo, A. J . (2008). Evidence-based psychosocial treatment for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 262-301.CrossRef
go back to reference Hulst, H., & Bos, J. (1993). Pan i Rèspèt (Brood en respect). Criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren. Utrecht: oku. Hulst, H., & Bos, J. (1993). Pan i Rèspèt (Brood en respect). Criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren. Utrecht: oku.
go back to reference Jennissen, R. P. W., & Blom, M. (2007). Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken. Den Haag: wodc. Jennissen, R. P. W., & Blom, M. (2007). Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken. Den Haag: wodc.
go back to reference Junger, M. (1989). Discrepancies between police and self-report data for Dutch racial minorities. British Journal of Criminology, 29, 273-283. Junger, M. (1989). Discrepancies between police and self-report data for Dutch racial minorities. British Journal of Criminology, 29, 273-283.
go back to reference Junger, M. (1990). Delinquency and Ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys. Boston: Kluwer. Junger, M. (1990). Delinquency and Ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys. Boston: Kluwer.
go back to reference Junger, M., Terlouw, G. J., & Van der Heijden, P. G. M. (1995). Crime, accidents and social control. Criminal Behavior and Mental Health, 5, 386-410. Junger, M., Terlouw, G. J., & Van der Heijden, P. G. M. (1995). Crime, accidents and social control. Criminal Behavior and Mental Health, 5, 386-410.
go back to reference Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In: Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. (pp. 97-127). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In: Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. (pp. 97-127). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Kleijer-Kool, L. (2006). Marokkaanse ontkennende verdachten in het kinderstrafproces. Proces, 3, 97-105. Kleijer-Kool, L. (2006). Marokkaanse ontkennende verdachten in het kinderstrafproces. Proces, 3, 97-105.
go back to reference Klooster, E. M., Van Hoek, A. J. E., & Van ’t Hoff, C. A. (1999). Allochtonen en strafbeleving. Een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongens. Den Haag: Ministerie van Justitie. Klooster, E. M., Van Hoek, A. J. E., & Van ’t Hoff, C. A. (1999). Allochtonen en strafbeleving. Een onderzoek naar de strafbeleving van Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongens. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Kumpfer, K. L., Alvarado, R., Smith, P., & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitity and adaptation in familybased prevention interventions. Prevention Science, 3, 241-246.PubMedCrossRef Kumpfer, K. L., Alvarado, R., Smith, P., & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitity and adaptation in familybased prevention interventions. Prevention Science, 3, 241-246.PubMedCrossRef
go back to reference Lansford, J. E., Deater-Decker, K., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2004). Ethnic differences in the link between physical discipline and later adolescent externalizing behaviors. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 45, 801-812.PubMedCentralPubMedCrossRef Lansford, J. E., Deater-Decker, K., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2004). Ethnic differences in the link between physical discipline and later adolescent externalizing behaviors. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 45, 801-812.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Lauritsen, J. L. (2003). Violent victimization among youth: Individual, family, and community factors. OJJDP Juvenile Justice Bulletin. Lauritsen, J. L. (2003). Violent victimization among youth: Individual, family, and community factors. OJJDP Juvenile Justice Bulletin.
go back to reference Loeber, R., & Farrington, D. P. (2004). Verschillende oorzaken van delinquentie tussen etnische en nationale groepen? Tijdschrift voor Criminologie, 46, 330-346. Loeber, R., & Farrington, D. P. (2004). Verschillende oorzaken van delinquentie tussen etnische en nationale groepen? Tijdschrift voor Criminologie, 46, 330-346.
go back to reference Murad, S. D., Joung, I.M. A., Van Lenthe, F. J., Bengi-Arslan, L., & Crijnen, A. A. M. (2003). Predictors of selfreported problem behaviours in Turkish immigrant and Dutch adolescents in the Netherlands. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 412-423.CrossRef Murad, S. D., Joung, I.M. A., Van Lenthe, F. J., Bengi-Arslan, L., & Crijnen, A. A. M. (2003). Predictors of selfreported problem behaviours in Turkish immigrant and Dutch adolescents in the Netherlands. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 412-423.CrossRef
go back to reference Pels, T., & Nijsten, C. (2003). Myths and realities of diversity in child rearing and parent-child relations: Nonindigenous compared to indigenous families in the Netherlands. In Hagendoorn, L., Veenman, H., Vollebergh, W. A. M. (eds.). Structural integration and cultural orientations in indigenous and non-indigenous Dutch citizens. (pp. 63-90). Ashgate: Aldershot. Pels, T., & Nijsten, C. (2003). Myths and realities of diversity in child rearing and parent-child relations: Nonindigenous compared to indigenous families in the Netherlands. In Hagendoorn, L., Veenman, H., Vollebergh, W. A. M. (eds.). Structural integration and cultural orientations in indigenous and non-indigenous Dutch citizens. (pp. 63-90). Ashgate: Aldershot.
go back to reference Rodney, H. E., & Tachia, H. R. (2004). Over-representation of minorities in the juvenile justice system: Three counties in rural Texas. Federal Probation, 68 (3), 44-48. Rodney, H. E., & Tachia, H. R. (2004). Over-representation of minorities in the juvenile justice system: Three counties in rural Texas. Federal Probation, 68 (3), 44-48.
go back to reference Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1984). Socially-desirable response and acquiescence in a cross-cultural survey of mental health. Journal of Health and Social Behaviour, 25, 189-197.CrossRef Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1984). Socially-desirable response and acquiescence in a cross-cultural survey of mental health. Journal of Health and Social Behaviour, 25, 189-197.CrossRef
go back to reference Rowe, D. C., Vazsonyi, A. T., & Flannery, D. J. (1994). No more than skin deep: ethnic and racial similarity in developmental process. Psychological Review, 101, (3), 396-413.CrossRef Rowe, D. C., Vazsonyi, A. T., & Flannery, D. J. (1994). No more than skin deep: ethnic and racial similarity in developmental process. Psychological Review, 101, (3), 396-413.CrossRef
go back to reference Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Raudenbush, S. (2005). Social anatomy of racial and ethnic disparities in violence. American Journal of Public Health, 95 (2),224-232.PubMedCentralPubMedCrossRef Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Raudenbush, S. (2005). Social anatomy of racial and ethnic disparities in violence. American Journal of Public Health, 95 (2),224-232.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Schwalbe, C. S. (2007). Risk assessment for juvenile justice: a meta-analysis. Law and Human Behavior, 31, 449-462.PubMedCrossRef Schwalbe, C. S. (2007). Risk assessment for juvenile justice: a meta-analysis. Law and Human Behavior, 31, 449-462.PubMedCrossRef
go back to reference Stevens, G. W. J. M. (2004). Mental health in Moroccan youth in the Netherlands. Rotterdam: Optima. Stevens, G. W. J. M. (2004). Mental health in Moroccan youth in the Netherlands. Rotterdam: Optima.
go back to reference Stevens, G. W., Pels, T., Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., Vollebergh, W. A., & Crijnen, A. A. (2003). Parent, teacher and self-reported problem behavior in the Netherlands: Comparing Moroccan immigrant with Dutch and with Turkish immigrant children and adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 576-585.PubMedCrossRef Stevens, G. W., Pels, T., Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., Vollebergh, W. A., & Crijnen, A. A. (2003). Parent, teacher and self-reported problem behavior in the Netherlands: Comparing Moroccan immigrant with Dutch and with Turkish immigrant children and adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 576-585.PubMedCrossRef
go back to reference Stevens, G. W. J. M., Veen, V. C., & Vollebergh, W. A. M. (2009). Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart? Onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond. Den Haag: Nicis Institute. Stevens, G. W. J. M., Veen, V. C., & Vollebergh, W. A. M. (2009). Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart? Onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond. Den Haag: Nicis Institute.
go back to reference Tonry, M. (ed.) (1997). Ethnicity, crime, and immigration. Comparative and cross-national perspectives. Crime and Justice: A review of research (Vol. 21). Chicago: University of Chicago Press. Tonry, M. (ed.) (1997). Ethnicity, crime, and immigration. Comparative and cross-national perspectives. Crime and Justice: A review of research (Vol. 21). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Van der Laan, A. M., & Blom, M. (2011). Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010: Ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010. Den Haag: wodc. Van der Laan, A. M., & Blom, M. (2011). Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010: Ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010. Den Haag: wodc.
go back to reference Van der Laan, A. M., Van der Schans, C. A., Bogaerts, S., & Doreleijers, T. A. H. (2009). Criminogene factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/wodc. Van der Laan, A. M., Van der Schans, C. A., Bogaerts, S., & Doreleijers, T. A. H. (2009). Criminogene factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/wodc.
go back to reference Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Van der Laan, P. H. (2012). Predictive validity of the Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment in the Netherlands: The development of a new scoring system. Assessment. Advance online publication doi: 10.1177/1073191112436666. Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Van der Laan, P. H. (2012). Predictive validity of the Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment in the Netherlands: The development of a new scoring system. Assessment. Advance online publication doi: 10.1177/1073191112436666.
go back to reference Van Wijk, A., & Bokland, A. (2008). Zedendelinquentie en etniciteit: Een exploratief onderzoek op basis van politiegegevens. Mens & Maatschappij, 83, 109-127. Van Wijk, A., & Bokland, A. (2008). Zedendelinquentie en etniciteit: Een exploratief onderzoek op basis van politiegegevens. Mens & Maatschappij, 83, 109-127.
go back to reference Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006). Recidive 1997-2003.Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders. Den Haag: WODC. Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006). Recidive 1997-2003.Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders. Den Haag: WODC.
go back to reference Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Soydan, H. (2003). Are mainstream programs for juvenile delinquency less effective with minority youth than majority youth? A meta-analysis of outcomes research. Research on Social Work Practice, 13, 3-26.CrossRef Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Soydan, H. (2003). Are mainstream programs for juvenile delinquency less effective with minority youth than majority youth? A meta-analysis of outcomes research. Research on Social Work Practice, 13, 3-26.CrossRef
Metagegevens
Titel
Etnische verschillen in risicofactoren
Verschillen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse jongeren in risicofactoren voor recidive
Auteurs
Dr. Claudia E. Van der Put
Prof. dr. Geert Jan J. M. Stams
Maja Deković
Machteld Hoeve
Peter H. van der Laan
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-014-0012-9

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Kind en adolescent 2/2014 Naar de uitgave