Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21. Ethiek

Auteurs : Dr. Eric van de Laar, Prof. dr. Jenny Slatman

Gepubliceerd in: Handboek leefstijlgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Anders dan in een klinische setting waar de patiënt met een klacht naar de arts komt, is er bij leefstijlgeneeskunde ook sprake van een aansporing tot bewustzijns- en gedragsverandering zonder, of voorafgaand aan, klachten. Dit roept specifieke ethische vragen op. In dit hoofdstuk lichten we er twee uit: (1) Hoe verhoudt deze niet gevraagde aansporing c.q. bemoeienis zich tot zelfbeschikking en vrijheid van patiënt en burger? Wegen de goede redenen en motieven voor die bemoeienis zwaarder dan het recht om het leven naar eigen goeddunken in te richten? (2) Hoe stellen we ons het kiezen van een andere leefstijl voor? Wat behelst dat kiezen en is iedereen er in gelijke mate voor toegerust? In de beantwoording van deze vragen besteden we tevens aandacht aan enkele gangbare morele oordelen over gezondheid en leefstijl, vooral hoe sociaal-economische status hierbij een rol speelt.
Literatuur
go back to reference Beuningen, J., van en Moonen, L. (2019). Trends in geluk en tevredenheid. CBS Statische Trends 2019. Beuningen, J., van en Moonen, L. (2019). Trends in geluk en tevredenheid. CBS Statische Trends 2019.
go back to reference Isaiah, B. (1958). Two concepts of liberty. Isaiah, B. (1958). Two concepts of liberty.
go back to reference Manifest voor Leefstijlgeneeskunde (2018). Leefstijlgeneeskunde: nodig voor fundamentele omslag in de gezondheidzorg(kosten). Clarendon Press, Oxford, UK. Manifest voor Leefstijlgeneeskunde (2018). Leefstijlgeneeskunde: nodig voor fundamentele omslag in de gezondheidzorg(kosten). Clarendon Press, Oxford, UK.
go back to reference Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C. E., Patijn, O. N., Pijl, H., Witkamp, R. F., De Visser, M., et al. (2019). Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: Pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2: 43-50. https://doi.org/10.1136/bmjnph-2018-000012. Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C. E., Patijn, O. N., Pijl, H., Witkamp, R. F., De Visser, M., et al. (2019). Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: Pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2: 43-50. https://​doi.​org/​10.​1136/​bmjnph-2018-000012.
go back to reference Rössler, B. (2018). Autonomie. Een essay over het vervulde leven. Amsterdam: Boom Uitgevers. Rössler, B. (2018). Autonomie. Een essay over het vervulde leven. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Van de Laar, E., & Debets, N. (2019). Gezondheidsadvies en het goede leven. Spelregels voor leefstijlgeneeskunde. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 29(4). 110 t/m 115. Van de Laar, E., & Debets, N. (2019). Gezondheidsadvies en het goede leven. Spelregels voor leefstijlgeneeskunde. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 29(4). 110 t/m 115.
go back to reference Van den Muijsenbergh, M. (2018). Verschil moet er zijn, inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit. Van den Muijsenbergh, M. (2018). Verschil moet er zijn, inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit.
go back to reference Van Ommen, B., Wopereis, S., Van Empelen, P., Van Keulen, H. M, Otten, W., Kasteleyn, M., et al. (2018). From diabetes care to diabetes cure – The integration of systems biology, ehealth, and behavioral change. Frontiers in Endocrinology, 8, 381. https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00381. Van Ommen, B., Wopereis, S., Van Empelen, P., Van Keulen, H. M, Otten, W., Kasteleyn, M., et al. (2018). From diabetes care to diabetes cure – The integration of systems biology, ehealth, and behavioral change. Frontiers in Endocrinology, 8, 381. https://​doi.​org/​10.​3389/​fendo.​2017.​00381.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, Boek 7. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, Boek 7.
Metagegevens
Titel
Ethiek
Auteurs
Dr. Eric van de Laar
Prof. dr. Jenny Slatman
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2761-4_21