Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26. Ethiek in de sportgeneeskunde

Auteurs : Mw. Drs. Esther Schoots, Dhr. Dr. Ivo van Hilvoorde

Gepubliceerd in: Leerboek sportgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Uitgangspunten in de geneeskunde, zoals het bevorderen van de gezondheid, verminderen van het lijden en voorkomen van schade aan de gezondheid, kunnen conflicteren met het streven naar sportieve winst. Dit leidt tot een spanningsveld tussen de plicht van de arts om bij te dragen aan de gezondheid van de sporter enerzijds en de autonomie van de sporter anderzijds. Morele dilemma’s in de sportgeneeskunde kunnen ook voortvloeien uit de relatie tussen de arts en de sporter, waarin privacy en vertrouwelijkheid niet altijd vanzelfsprekend zijn. Een ander moreel uitgangspunt dat in de sportgeneeskunde onder druk staat, is het principe van rechtvaardigheid. Onder invloed van ‘return to play pressure’ vindt gemakkelijk overdiagnostiek plaats en worden soms niet-bewezen effectieve behandelingen ingezet. Uitbreiding van het sportgeneeskundig werkveld van een primair therapeutische naar een prestatiebevorderende discipline zal nieuwe morele dilemma’s opwerpen die vragen om systematische ethische reflectie. Een stappenplan kan behulpzaam zijn bij het nemen van een afgewogen beslissing bij een ethisch dilemma. Het stapsgewijs doorlopen van het proces van formuleren van de morele vraag en van de verschillende handelingsopties, gevolgd door weging van de argumenten voor deze handelingsopties, kan leiden tot een afgewogen beslissing en professionalisering van het sportmedisch handelen.
Literatuur
go back to reference Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford: Oxford University Press; 1994. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford: Oxford University Press; 1994.
go back to reference Bolt LLE, Verweij MF, Delden JJM van. Ethiek in praktijk. Zevende druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2010. Bolt LLE, Verweij MF, Delden JJM van. Ethiek in praktijk. Zevende druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2010.
go back to reference Börjesson M, Karlsson J. Ethical dilemmas faced by the team physician: overlooked in sports medicine education. Br J Sports Med. 2014;48:1398–9.CrossRefPubMed Börjesson M, Karlsson J. Ethical dilemmas faced by the team physician: overlooked in sports medicine education. Br J Sports Med. 2014;48:1398–9.CrossRefPubMed
go back to reference Hilvoorde I van, Pasveer B, Redacteur. Beter dan Goed. Over genetica en de toekomst van topsport. Diemen: Veen Magazines/Rathenau Instituut; 2006. Hilvoorde I van, Pasveer B, Redacteur. Beter dan Goed. Over genetica en de toekomst van topsport. Diemen: Veen Magazines/Rathenau Instituut; 2006.
go back to reference McNamee M, Müller A, Hilvoorde I van, Holm S. Genetic testing and sports medicine ethics. Sports Med. 2009;39(5):339–44.CrossRefPubMed McNamee M, Müller A, Hilvoorde I van, Holm S. Genetic testing and sports medicine ethics. Sports Med. 2009;39(5):339–44.CrossRefPubMed
go back to reference Schoots EJM, Hilvoorde I van. ‘Weldoen’: een ethisch principe belicht aan de hand van een sportgeneeskundige casus. Sport Geneeskd. 2009;1:1–3. Schoots EJM, Hilvoorde I van. ‘Weldoen’: een ethisch principe belicht aan de hand van een sportgeneeskundige casus. Sport Geneeskd. 2009;1:1–3.
go back to reference Widdershoven G. Ethiek in de kliniek. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek. 5e druk. Amsterdam: Boom; 2007. Widdershoven G. Ethiek in de kliniek. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek. 5e druk. Amsterdam: Boom; 2007.
Metagegevens
Titel
Ethiek in de sportgeneeskunde
Auteurs
Mw. Drs. Esther Schoots
Dhr. Dr. Ivo van Hilvoorde
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1099-9_26