Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2022

30-08-2022 | Onderzoeksartikel

Ervaren mentaal welzijn door adolescenten tijdens de COVID-19-pandemie

Ik denk aan jou, jij ook aan mij?

Auteurs: A. Lobbezoo, T. Klaassen, Dr. Cindy de Bot

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 5-6/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Begin 2020 ontstond een wereldwijde crisis door de uitbraak van COVID-19. Volgens onderzoek vormen adolescenten een risicogroep voor het ontwikkelen van mentale problemen gedurende de COVID-19-pandemie. De jeugdgezondheidszorg heeft echter beperkt zicht op deze doelgroep en uit zijn zorgen over een mentaal welzijnscrisis. Wij onderzochten hoe adolescenten van 16–19 jaar zijn omgegaan met COVID-19 en de lockdown, en wat hun mentale gezondheid heeft belemmerd dan wel bevorderd.
Methode: In maart–juli 2020 werden semigestructureerde interviews uitgevoerd en de Q‑methode werd ingezet in oktober–november 2020.
Resultaten: Vanuit de Q‑methode zijn drie clusters van adolescenten geïdentificeerd. Voor cluster A (socializers) waren stellingen op het vlak van sociaal welzijn het meest herkenbaar. Waardering voor actuele vriendschappen is hierin de hoogst gescoorde bevorderende factor voor mentaal welzijn. Verminderde concentratie tijdens schoolwerk door het gemis aan medeleerlingen werkte belemmerend. Cluster B (naar binnen keerders) herkende zich het meest in factoren op het gebied van psychisch welzijn. Piekeren en irritaties overheersten. Cluster C (afleidingzoekers) kenmerkte zich door factoren op het gebied van emotioneel welzijn, waarin de rust enerzijds werd gewaardeerd en anderzijds resulteerde in verveling. Daarom werd afleiding gezocht in social media en genotsmiddelen.
Conclusie: Hoewel de impact van de pandemie het zelfinzicht onder adolescenten heeft bevorderd, bestaat er wegens het gemis van een uitlaatklep een risico op het ontwikkelen van problematiek op het vlak van emotioneel, psychisch en sociaal welzijn.
Literatuur
1.
go back to reference DHuang Y, Zhao N. Chinese mental health burden during the COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatry. 2020;51:102052.CrossRef DHuang Y, Zhao N. Chinese mental health burden during the COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatry. 2020;51:102052.CrossRef
2.
go back to reference Rose T, Joe S, Williams A, Harris R, Betz G, Steward-Brown S. Measuring mental wellbeing among adolescents: a systematic review of instruments. J Child Fam Stud. 2017;26(9):2349–62.CrossRef Rose T, Joe S, Williams A, Harris R, Betz G, Steward-Brown S. Measuring mental wellbeing among adolescents: a systematic review of instruments. J Child Fam Stud. 2017;26(9):2349–62.CrossRef
3.
go back to reference Lallukka T, Mekuria GB, Nummi T, Virtanen P, Virtanen M, Hammerström A. Co-occurence of depressive, anxiety, and somatic symptoms: trajectories from adolescence to midlife using group-based joint trajectory analysis. BMC Psychiatry. 2019;19(1):236.CrossRefPubMedPubMedCentral Lallukka T, Mekuria GB, Nummi T, Virtanen P, Virtanen M, Hammerström A. Co-occurence of depressive, anxiety, and somatic symptoms: trajectories from adolescence to midlife using group-based joint trajectory analysis. BMC Psychiatry. 2019;19(1):236.CrossRefPubMedPubMedCentral
4.
5.
go back to reference Oud M, Zanden R van der, Cronenberg I, Sinnema H. Richtlijn Depressie. Utrecht: NCJ; 2016. Oud M, Zanden R van der, Cronenberg I, Sinnema H. Richtlijn Depressie. Utrecht: NCJ; 2016.
6.
go back to reference Liu CH, Stevens C, Wong SHM, Yasui M, Chen JA. The prevalence and predictors of mental health diagnoses and suicide among U.S. college students: implications for addressing disparities in service use. Depress Anxiety. 2018;36(1):8–17.CrossRefPubMedPubMedCentral Liu CH, Stevens C, Wong SHM, Yasui M, Chen JA. The prevalence and predictors of mental health diagnoses and suicide among U.S. college students: implications for addressing disparities in service use. Depress Anxiety. 2018;36(1):8–17.CrossRefPubMedPubMedCentral
7.
go back to reference Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long return to normality. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2020;14(1):14–20.CrossRef Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long return to normality. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2020;14(1):14–20.CrossRef
8.
go back to reference Pigaiani Y, Zoccante L, Zocca A, Arzenton A, Menegolli M, Fadel S, et al. Adolescent lifestyle behaviors, coping strategies and subjective wellbeing during the COVID-19 pandemic: an online student survey. Healthcare. 2020;8(4):472.CrossRefPubMedCentral Pigaiani Y, Zoccante L, Zocca A, Arzenton A, Menegolli M, Fadel S, et al. Adolescent lifestyle behaviors, coping strategies and subjective wellbeing during the COVID-19 pandemic: an online student survey. Healthcare. 2020;8(4):472.CrossRefPubMedCentral
9.
go back to reference Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, Reynolds S, Shafran R, Bridgen A, et al. Rapid systematic review: the impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020;59(11):1218–1239.e3.CrossRefPubMedPubMedCentral Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, Reynolds S, Shafran R, Bridgen A, et al. Rapid systematic review: the impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020;59(11):1218–1239.e3.CrossRefPubMedPubMedCentral
11.
go back to reference Kooij DC van der, Ronde RW de, Wilde JA de, Reis R, Klein Velderman M, Crone MR. ‘Even face-to-face praten …’: de invloed van COVID-19 op het welzijn van adolescenten: een mixed methods, participatief onderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2021;53(5/6):141–6.CrossRef Kooij DC van der, Ronde RW de, Wilde JA de, Reis R, Klein Velderman M, Crone MR. ‘Even face-to-face praten …’: de invloed van COVID-19 op het welzijn van adolescenten: een mixed methods, participatief onderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2021;53(5/6):141–6.CrossRef
12.
go back to reference Akhtar-Danesh N, Baumann A, Cordingley L. Q‑Methodology in nursing research: a promising method for the study of subjectivity. West J Nurs Res. 2008;30(6):759–73.CrossRefPubMed Akhtar-Danesh N, Baumann A, Cordingley L. Q‑Methodology in nursing research: a promising method for the study of subjectivity. West J Nurs Res. 2008;30(6):759–73.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Jedeloo S, Van Staa A. Q‑methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek? KWALON. 2009;14(2):5–15.CrossRef Jedeloo S, Van Staa A. Q‑methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek? KWALON. 2009;14(2):5–15.CrossRef
18.
go back to reference Muilenburg LY, Berge ZL. Student barriers to online learning: a factor analytic study. Distance Educ. 2005;26(1):29–48.CrossRef Muilenburg LY, Berge ZL. Student barriers to online learning: a factor analytic study. Distance Educ. 2005;26(1):29–48.CrossRef
19.
go back to reference Ha Y, Im H. The role of an interactive visual learning tool and its personalizability in online learning: flow experience. Online Learn. 2020;24(1):205–6.CrossRef Ha Y, Im H. The role of an interactive visual learning tool and its personalizability in online learning: flow experience. Online Learn. 2020;24(1):205–6.CrossRef
21.
go back to reference Duan L, Shao X, Wang Y, Huang Y, Miao J, Yang X, et al. An investigation of mental health status of children and adolescents in China during the outbreak of COVID-19. J Affect Disord. 2020;275:112–8.CrossRefPubMedPubMedCentral Duan L, Shao X, Wang Y, Huang Y, Miao J, Yang X, et al. An investigation of mental health status of children and adolescents in China during the outbreak of COVID-19. J Affect Disord. 2020;275:112–8.CrossRefPubMedPubMedCentral
23.
go back to reference Yildiz MA, Duy B. The predictive role of emotion regulation strategies on depressive and psychosomatic symptoms in adolescents. Curr Psychol. 2017;38(2):387–96.CrossRef Yildiz MA, Duy B. The predictive role of emotion regulation strategies on depressive and psychosomatic symptoms in adolescents. Curr Psychol. 2017;38(2):387–96.CrossRef
25.
go back to reference Bakker EC, Buuren JA. Onderzoek in de gezondheidszorg. 2e druk. Groningen: Noordhoff; 2014. Bakker EC, Buuren JA. Onderzoek in de gezondheidszorg. 2e druk. Groningen: Noordhoff; 2014.
Metagegevens
Titel
Ervaren mentaal welzijn door adolescenten tijdens de COVID-19-pandemie
Ik denk aan jou, jij ook aan mij?
Auteurs
A. Lobbezoo
T. Klaassen
Dr. Cindy de Bot
Publicatiedatum
30-08-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 5-6/2022
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-022-00285-8

Andere artikelen Uitgave 5-6/2022

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 5-6/2022 Naar de uitgave