Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2017

Er terug-zijn3

Een methodiek voor begeleiding van werkhervatting na langdurige afwezigheid

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 1/2017
Auteurs:
Marthe Verjans, Dr. Charlotte Lambreghts, Godewina Mylle, Elisabeth De De Baere, Prof. dr. Lode Godderis
Belangrijke opmerkingen
M. Verjans is preventieadviseur psychosociale aspecten bij IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Dr. C. Lambreghts, G. Mylle en E. De Baere zijn arbeidsgeneesheer bij IDEWE.
Prof. dr. L. Godderis is directeur van de dienst Kennis, Informatie & Research bij IDEWE en docent Arbeids-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde, KU Leuven.
Correspondentieadres: marthe.verjans@idewe.be

Samenvatting

Na een jarenlange stijging blijkt het aantal intredes in primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) in België te stagneren vanaf 2012. Het aantal invaliden (meer dan één jaar arbeidsongeschiktheid) volgt deze trend niet en blijft toenemen. Het aantal invaliden bij de Belgische loontrekkenden is sinds 2012 gestegen met 13,4% tot 321.573 in 2014. Psychische problemen en musculoskeletale aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid.1 Om verzuimcijfers te doen dalen is systematisch inzetten op werkhervatting van langdurig zieke werknemers op niveau van de onderneming noodzakelijk.
Onderzoek toont aan dat het merendeel van de medewerkers, die minder dan één maand afwezig zijn wegens ziekte (acute fase), op eigen krachten terugkeert naar het werk.2 Werkhervattingskansen dalen voor medewerkers die langer afwezig zijn. Het initiële medische gezondheidsprobleem ligt vaak niet aan de oorzaak van het voortduren van de arbeidsongeschiktheid.3 De focus op medisch herstel is dus niet toereikend als werkhervatting het eindpunt is. Psychosociale factoren, de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving, spelen gaandeweg een grotere rol in de evolutie naar chronische ongeschiktheid. Werkhervattingskansen voor medewerkers die langer dan vier maanden afwezig zijn (chronische fase), zijn bijzonder klein. Er is dus nood aan bijkomende begeleiding tussen de één en vier maanden afwezigheid (de subacute fase).

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2017 Naar de uitgave