Skip to main content
Top

2022 | Boek

Empathie in de spreekkamer

Achtergronden, wetenschappelijke inzichten en praktische vaardigheden

Auteur: Drs. F.A.W.M. Derksen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Artsen (in opleiding) richten zich steeds meer op persoonsgerichte zorg. Belangrijk onderdeel van die zorg is een goede communicatie met de patiënt.
Huisarts Frans Derksen: “Uit gesprekken met patiënten, collegae huisartsen en wijkverpleegkundigen bleken veel problemen in de communicatie te ontstaan door een gemis aan empathie.”
“Tijdens de jaren van onderzoek heb ik, als een soort bijwerking, veel geleerd over verschillende aspecten van het concept empathie. Veel van die aspecten passen niet in het keurslijf van een proefschrift maar vormen wel de inhoud van dit boek.”
Ik wil laten zien waarom de thema’s rondom empathie een unieke waarde en een uniek belang hebben. Ik wil laten zien hoe dingen anders kunnen.”

Dit boek bestaat uit een deel theorie, waarin wordt uitgelegd wat empathie is en wat de effecten zijn. Daarna wordt er een kort hoofdstuk gewijd aan empathie in verschillende medische, psychologische en sociale contexten.

De kern van het boek vormen de vragen uit de praktijk, gesteld door de aios. Deel 4 bevat een beschouwing over hoe empathie in het vak en in het onderwijs gebruikt kan worden.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Wat is bekend? Een aantal perspectieven
Samenvatting
In dit hoofdstuk wil ik de lezer laten zien hoe empathie past binnen een arts-patiëntconsult. Tevens beschrijf ik wetenschappelijk aangetoonde effecten van empathie, de geschiedenis van empathie en de meest voorkomende barrières voor empathisch gedrag. Ik sluit dit hoofdstuk af met een overzicht van neurofysiologische en endocrinologische aspecten van empathie.
F. A. W. M. Derksen
2. Wezenlijke randgebieden
Samenvatting
Behalve in de arts-patiëntcommunicatie speelt empathie een rol in andere gebieden. In dit hoofdstuk beschrijf ik de meningen van antropologen en biologen, geef ik inzicht in ontwikkelingspsychologische aspecten van empathie en bespreek ik sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
F. A. W. M. Derksen
3. Concrete vragen uit de praktijk
Samenvatting
Deel 3 behandelt de vragen die AIOS huisartsopleiding hebben over verschillende aspecten van empathie. In verschillende focusgroepen tijdens onze studie kwamen deze vragen aan de orde. Soms waren ze heel praktisch inhoudelijk, soms meer beschouwend. Elk onderdeel van dit hoofdstuk start met een quote van een AIOS, waarna de vraag die deze daarin stelt wordt beantwoord.
F. A. W. M. Derksen
4. Beschouwingen
Samenvatting
Na me in de afgelopen hoofdstukken te hebben laten leiden door de vragen van AIOS reflecteer ik nu op een aantal aspecten van empathie. Eerst beschouw ik, heel basaal, over of we ons wel of niet kunnen verplaatsen in de ander. Daarna beschrijf ik belangrijke aspecten betreffende de toekomst van empathie en over het onderwijs van empathie aan de verschillende vervolgopleidingen.
F. A. W. M. Derksen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Empathie in de spreekkamer
Auteur
Drs. F.A.W.M. Derksen
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2743-0
Print ISBN
978-90-368-2742-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2743-0