Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2013 | Artikelen | Uitgave 2/2013

Kind en adolescent 2/2013

Emotieherkenning op de basisschool: evaluatie van ‘Wat zegt mijn gevoel’

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 2/2013
Auteur:
Dr. Francine Jellesma
Belangrijke opmerkingen
Zij is verbonden aan het Research Institute Child Development and Education waar ze onderzoek verricht naar het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool.
Met dank aan Jessie Gademan, Irena Hof en Indira Falconi voor hun hulp bij het verzamelen van de data.
Dr. F. C. Jellesma heeft in de laatste fase van de materiaalontwikkeling van Wat zegt mijn gevoel informatie gegeven over de algemene emotieontwikkeling van kinderen, waarop kleine aanpassingen in het materiaal werden gemaakt. Voorts kent zij geen belangenverstrengeling: zij is niet betrokken bij de verkoop van het materiaal. Voor het onderzoek werd het materiaal gratis ter beschikking gesteld, waarbij de uitgever ervan op de hoogte was dat eventuele nulresultaten ook ter publicatie zouden worden aangeboden.

Samenvatting

Er is weinig onderzoek gedaan naar materialen ter stimulering van emotieherkenning op basisscholen. In dit artikel wordt onderzoek besproken naar Wat zegt mijn gevoel: een spel met fotokaartjes van emotiegezichtsuitdrukkingen en situaties die emoties zouden kunnen opwekken. Met de Assessment of Children’s Emotion Skills werd bij kleuters, kinderen uit groep vijf en uit groep acht het effect op emotieherkenning nagegaan (n = 245). Voor de kinderen in groep acht werd tevens het effect op zelfgerapporteerde emotiedifferentiatie en aandacht voor emoties van anderen (subschalen uit de Emotion Awareness Questionnaire) nagegaan. De interventiegroep speelde vier weken met Wat zegt mijn gevoel en werd bij een voor- en nameting vergeleken met een controlegroep. In groep acht leken jongens in de controlegroep minder aandacht voor emoties van anderen te rapporteren bij de nameting dan in de interventiegroep. Er werden geen effecten gevonden op door de jongeren zelf gerapporteerde emotiedifferentiatie. De emotieherkenning in de interventiegroep nam toe ten opzichte van de controlegroep, vooral bij kinderen in groep vijf. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat Wat zegt mijn gevoel positief werkt op emotieherkenning en het beste ingezet lijkt te kunnen worden in groep vijf.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Kind en adolescent 2/2013 Naar de uitgave