Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2002

01-09-2002 | Artikel

Emotie-identificatie en rapportage lichamelijke klachten bij kinderen

Auteurs: Carolien Rieffe, Mark Meerum Terwogt, Joop D. Bosch

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe lichamelijke klachten bij kinderen vanuit emotioneel functioneren begrepen kunnen worden. Uit een studie bij 52 kinderen (gemiddelde leeftijd 10 jaar en 2 maanden) die relatief veel versus weinig lichamelijke klachten rapporteren, blijkt dat 1. de eerste groep zegt vaker negatieve stemmingen en minder vaak positieve stemmingen te hebben en 2. de eerste groep in reactie op sociale situaties even vaak specifieke emoties benoemt als de tweede. Echter, de eerste groep benoemt relatief weinig boosheid en veel angst. De resultaten worden verklaard vanuit het functionaliteitsperspectief op emoties.
Literatuur
go back to reference Alfven, G. (1993). The covariation of common psychosomatic symptoms among children from socio-economically differing residential areas. An epidemiological study. Acta Paediatrica, 82, 484-487.CrossRefPubMed Alfven, G. (1993). The covariation of common psychosomatic symptoms among children from socio-economically differing residential areas. An epidemiological study. Acta Paediatrica, 82, 484-487.CrossRefPubMed
go back to reference Apley, J. (1975). The child with abdominal pains. London: Blackwell Scientific Publications. Apley, J. (1975). The child with abdominal pains. London: Blackwell Scientific Publications.
go back to reference Arnold, M. B. (1960). Emotion and Personality. New York: Colombia University Press. Arnold, M. B. (1960). Emotion and Personality. New York: Colombia University Press.
go back to reference Ax, A. F. (1953). The psychological differentiation between fear and anger in humans. Psychosomatic Medicine, 15, 433-442.PubMed Ax, A. F. (1953). The psychological differentiation between fear and anger in humans. Psychosomatic Medicine, 15, 433-442.PubMed
go back to reference Bach, M., Bach, D., Bohmer, F., & Nutzinger, D. O. (1994). Alexithymia and somatisation: relationship to DSM-III-R diagnosis. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.CrossRef Bach, M., Bach, D., Bohmer, F., & Nutzinger, D. O. (1994). Alexithymia and somatisation: relationship to DSM-III-R diagnosis. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.CrossRef
go back to reference Bach, M., Bach, D., & De Zwaan, M. (1996). Independency of Alexithymia and Somatisation. Psychosomatics, 37, 451-458.PubMed Bach, M., Bach, D., & De Zwaan, M. (1996). Independency of Alexithymia and Somatisation. Psychosomatics, 37, 451-458.PubMed
go back to reference Bagby, R. M., & Taylor, G. (1999). Affect dysregulation and alexithymia. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 26-45). Cambridge: Cambridge University Press. Bagby, R. M., & Taylor, G. (1999). Affect dysregulation and alexithymia. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 26-45). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Barsky, A. J., & Klerman, G. L. (1983). Overview: hypochondriasis, bodily complaints and somatic styles. American Journal of Psychiatry, 140, 273-283.PubMed Barsky, A. J., & Klerman, G. L. (1983). Overview: hypochondriasis, bodily complaints and somatic styles. American Journal of Psychiatry, 140, 273-283.PubMed
go back to reference Beidel, T. C., Christ, M. A. G., & Long, P. J. (1991). Somatic complaints in anxious children. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 659-670.CrossRefPubMed Beidel, T. C., Christ, M. A. G., & Long, P. J. (1991). Somatic complaints in anxious children. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 659-670.CrossRefPubMed
go back to reference Bosch, J. D. (1995). Psychosomatiek bij kinderen en adolescenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 233-245. Bosch, J. D. (1995). Psychosomatiek bij kinderen en adolescenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 233-245.
go back to reference Bosch, J. D., & Slot, H. (1998). Buikpijn bij kinderen: onderzoek en theoretische opvattingen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie, 3 (pp. 123-149). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D., & Slot, H. (1998). Buikpijn bij kinderen: onderzoek en theoretische opvattingen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie, 3 (pp. 123-149). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bury, R. G. (1987). A study of 111 children with recurrent abdominal pain. Australian Paediatric Journal, 23, 117-119.PubMed Bury, R. G. (1987). A study of 111 children with recurrent abdominal pain. Australian Paediatric Journal, 23, 117-119.PubMed
go back to reference Chrousos, G. P., McCarty, R., Pakak, K., Cizza, G., Sternberg, E., Gold, P. W., & Kvetnansky, R. (1995). Stress: Basic mechanisms and clinical implications. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 771. New York, NY: New York Academy of Sciences. Chrousos, G. P., McCarty, R., Pakak, K., Cizza, G., Sternberg, E., Gold, P. W., & Kvetnansky, R. (1995). Stress: Basic mechanisms and clinical implications. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 771. New York, NY: New York Academy of Sciences.
go back to reference Cohen, K., Auld, F., & Brooker, H. (1994). Is alexithymia related to psychosomatic disorder and somatising? Journal of Psychosomatic Research, 38, 99-127.CrossRef Cohen, K., Auld, F., & Brooker, H. (1994). Is alexithymia related to psychosomatic disorder and somatising? Journal of Psychosomatic Research, 38, 99-127.CrossRef
go back to reference Compas, B. E., & Harding Thomsen, A. (1999). Coping and responses to stress among children with recurrent abdominal pain. Developmental and behavioral pediatrics, 20, 323-324. Compas, B. E., & Harding Thomsen, A. (1999). Coping and responses to stress among children with recurrent abdominal pain. Developmental and behavioral pediatrics, 20, 323-324.
go back to reference Deary, I. J., Scott, S., & Wilson, J. A. (1997). Personality and Individual Differences, 22, 551-564.CrossRef Deary, I. J., Scott, S., & Wilson, J. A. (1997). Personality and Individual Differences, 22, 551-564.CrossRef
go back to reference Frijda, N. H. (1986). The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press. Frijda, N. H. (1986). The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Fritz, G. K., Fritch S., & Hagino, O. (1997). Somatoform disorders in children and adolescents: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1329-1338.CrossRefPubMed Fritz, G. K., Fritch S., & Hagino, O. (1997). Somatoform disorders in children and adolescents: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1329-1338.CrossRefPubMed
go back to reference Garber, J., Walker, L. S., & Zeman, J. (1990). Somatization symptoms in a community sample of children and adolescents: further validation of the children’s somatization inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 588-595. Garber, J., Walker, L. S., & Zeman, J. (1990). Somatization symptoms in a community sample of children and adolescents: further validation of the children’s somatization inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 588-595.
go back to reference Kellner, R. (1991). Psychosomatic Syndromes and Somatic Symptoms. Washington: American Psychiatric Press. Kellner, R. (1991). Psychosomatic Syndromes and Somatic Symptoms. Washington: American Psychiatric Press.
go back to reference Kellner, R. (1994). Psychosomatic Syndromes, Somatization and Somatoform Disorders. Psychotherapy & Psychosomatics, 61, 4-12. Kellner, R. (1994). Psychosomatic Syndromes, Somatization and Somatoform Disorders. Psychotherapy & Psychosomatics, 61, 4-12.
go back to reference Kooiman, C. G., Bolk, J. H., Brand, R., Trijsburg, R. W., & Rooijmans, H. G. M. (2000). Is alexithymia a risk factor for unexplained physical symptoms in general medical outpatients. Psychosomatic Medicine, 62, 768-778.PubMed Kooiman, C. G., Bolk, J. H., Brand, R., Trijsburg, R. W., & Rooijmans, H. G. M. (2000). Is alexithymia a risk factor for unexplained physical symptoms in general medical outpatients. Psychosomatic Medicine, 62, 768-778.PubMed
go back to reference Lipowski, Z. J. (1988). Somatization: the concept and its clinical application. American Journal of Psychiatry, 145, 1358-1368.PubMed Lipowski, Z. J. (1988). Somatization: the concept and its clinical application. American Journal of Psychiatry, 145, 1358-1368.PubMed
go back to reference Lundh, L. G., & Simonsson-Sarnecki, M. (2001). Alexithymia, emotion, and somatic complaints. Journal of Personality, 69, 483-510.CrossRefPubMed Lundh, L. G., & Simonsson-Sarnecki, M. (2001). Alexithymia, emotion, and somatic complaints. Journal of Personality, 69, 483-510.CrossRefPubMed
go back to reference McGrath, P. A. (1987). The multidimensional assessment and management of recurrent pain syndromes in children. Behavioral Res. Therapy, 25, 251-262.CrossRef McGrath, P. A. (1987). The multidimensional assessment and management of recurrent pain syndromes in children. Behavioral Res. Therapy, 25, 251-262.CrossRef
go back to reference Meerum Terwogt, M., Rieffe, C., & Bosch, J. D. (in voorbereiding). Emoties en zelfbeeld als indicatoren voor somatische klachten bij kinderen. Meerum Terwogt, M., Rieffe, C., & Bosch, J. D. (in voorbereiding). Emoties en zelfbeeld als indicatoren voor somatische klachten bij kinderen.
go back to reference Paez, D., Basabe, N., Valdoseda, M., Velasco, C., & Iraurgi, I. (1995). Confrontation – inhibition, alexithymia and health. In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotions, Disclosure and Health (pp. 195-223). Washington DC: American Psychological Association.CrossRef Paez, D., Basabe, N., Valdoseda, M., Velasco, C., & Iraurgi, I. (1995). Confrontation – inhibition, alexithymia and health. In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotions, Disclosure and Health (pp. 195-223). Washington DC: American Psychological Association.CrossRef
go back to reference Palermo, T. M. (2000). Impact of recurrent and chronic pain on child and family daily functioning: a critical review of the literature. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 21, 58-69.CrossRefPubMed Palermo, T. M. (2000). Impact of recurrent and chronic pain on child and family daily functioning: a critical review of the literature. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 21, 58-69.CrossRefPubMed
go back to reference Pennebaker, J. W. (1984). The accuracy of symptom perception. In A. Baum, S. E. Taylor, & J. E. Singer (Eds.), Handbook of psychology and health vol IV (pp. 189-217). Hillsdale N.J.: Lawrence Erlbaum. Pennebaker, J. W. (1984). The accuracy of symptom perception. In A. Baum, S. E. Taylor, & J. E. Singer (Eds.), Handbook of psychology and health vol IV (pp. 189-217). Hillsdale N.J.: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Pennebaker, J. W., & Watson, D. (1991). The psychology of somatic symptoms. In L. J. Kirmayer, & J. M. Robbins (Eds.), Current concepts of somatization: Research and clinical perspectives. Progress in psychiatry, 31 (pp. 21-35). Washington, DC: American Psychiatric Press. Pennebaker, J. W., & Watson, D. (1991). The psychology of somatic symptoms. In L. J. Kirmayer, & J. M. Robbins (Eds.), Current concepts of somatization: Research and clinical perspectives. Progress in psychiatry, 31 (pp. 21-35). Washington, DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Raymer, D., Weininger, O., & Hamilton, J. R. (1984). Psychological problems in children with abdominal pain. Lancet 1 (8374), 439-440.CrossRefPubMed Raymer, D., Weininger, O., & Hamilton, J. R. (1984). Psychological problems in children with abdominal pain. Lancet 1 (8374), 439-440.CrossRefPubMed
go back to reference Rector, N. A., & Roger, D. (1996). Cognitive style and well-being: A prospective examination. Personality and Individual Differences, 20, 663-674.CrossRef Rector, N. A., & Roger, D. (1996). Cognitive style and well-being: A prospective examination. Personality and Individual Differences, 20, 663-674.CrossRef
go back to reference Schachter, J. (1957). Pain, fear, and anger in hypertensives: a psychophysiologic study. Psychosomatic Medicine, 19, 17-29.PubMed Schachter, J. (1957). Pain, fear, and anger in hypertensives: a psychophysiologic study. Psychosomatic Medicine, 19, 17-29.PubMed
go back to reference Scharff, L. (1997). Recurrent abdominal pain in children: a review of psychological factors and treatment. Clinical Psychology, 17, 145-166.CrossRef Scharff, L. (1997). Recurrent abdominal pain in children: a review of psychological factors and treatment. Clinical Psychology, 17, 145-166.CrossRef
go back to reference Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of alexithymic characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 255-262.PubMedCrossRef Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of alexithymic characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 255-262.PubMedCrossRef
go back to reference Sifneos, P. E. (1996). Alexithymia: past and present. American Journal of Psychiatry, 153, 137-142.PubMed Sifneos, P. E. (1996). Alexithymia: past and present. American Journal of Psychiatry, 153, 137-142.PubMed
go back to reference Stekel, W. (1911). Die Sprache des Traumes: eine Darstellung der Symbolik und Deutung des Traumes in ihrer Beziehung zur kranken und gesunden Seele. Wiesbaden: Bergmann. Stekel, W. (1911). Die Sprache des Traumes: eine Darstellung der Symbolik und Deutung des Traumes in ihrer Beziehung zur kranken und gesunden Seele. Wiesbaden: Bergmann.
go back to reference Tamminen, T. M., Bredenberg, P., Escartin, T., & Kaukonen, P. (1991). Psychosomatic symptoms in preadolescent children. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 70-77.PubMed Tamminen, T. M., Bredenberg, P., Escartin, T., & Kaukonen, P. (1991). Psychosomatic symptoms in preadolescent children. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 70-77.PubMed
go back to reference Taylor, G. (1999a). Introduction. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 1-6). Cambridge: Cambridge University Press. Taylor, G. (1999a). Introduction. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 1-6). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Taylor, G. (1999b). Somatoform Disorders. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 114-137). Cambridge: Cambridge University Press. Taylor, G. (1999b). Somatoform Disorders. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 114-137). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Taylor, G. (1999c). Affects and alexithymia in medical illness and disease. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 216-247). Cambridge: Cambridge University Press. Taylor, G. (1999c). Affects and alexithymia in medical illness and disease. In G. J. Taylor, R. M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds.), Disorders of affect regulation (pp. 216-247). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Taylor, G., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1991). The alexithymia construct: a potential paradigm for psychosomatic medicine. Psychosomatics, 32, 153-164.PubMed Taylor, G., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1991). The alexithymia construct: a potential paradigm for psychosomatic medicine. Psychosomatics, 32, 153-164.PubMed
go back to reference Van der Feltz-Cornelis, C. M., & Van Dyck, R. (1997). The notion of somatization: an artefact of the conceptualization of body and mind. Psychotherapy and Psychosomatics, 66, 117-127.PubMedCrossRef Van der Feltz-Cornelis, C. M., & Van Dyck, R. (1997). The notion of somatization: an artefact of the conceptualization of body and mind. Psychotherapy and Psychosomatics, 66, 117-127.PubMedCrossRef
go back to reference Van Vliet, K., & Gijsbers van Wijk, C. G. (1990). Symptoomperceptie: een cognitief-psychologische benadering van somatisatie. Selectieve aandacht voor lichamelijke sensaties. De Psycholoog, 25, 205-211. Van Vliet, K., & Gijsbers van Wijk, C. G. (1990). Symptoomperceptie: een cognitief-psychologische benadering van somatisatie. Selectieve aandacht voor lichamelijke sensaties. De Psycholoog, 25, 205-211.
go back to reference Von Baeyer, C. L., & Walker, S. (1999). Children with recurrent abdominal pain: issues in the selection and description of research participants. Developmental and Behavioral Pedeatrics, 20, 307-313. Von Baeyer, C. L., & Walker, S. (1999). Children with recurrent abdominal pain: issues in the selection and description of research participants. Developmental and Behavioral Pedeatrics, 20, 307-313.
go back to reference Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1991). Somatization symptoms in pediatric abdominal pain patients: Relation to chronicity of abdominal pain and parent somatization. Journal of Abdominal Child Psychology, 19, 379-393.CrossRef Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1991). Somatization symptoms in pediatric abdominal pain patients: Relation to chronicity of abdominal pain and parent somatization. Journal of Abdominal Child Psychology, 19, 379-393.CrossRef
go back to reference Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1993). Psychosocial correlates of recurrent childhood pain: A comparison of pediatric patients with recurrent abdominal pain, organic illness, and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Psychology, 102, 248-258.CrossRefPubMed Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1993). Psychosocial correlates of recurrent childhood pain: A comparison of pediatric patients with recurrent abdominal pain, organic illness, and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Psychology, 102, 248-258.CrossRefPubMed
go back to reference Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1994). Somatic complaints in pediatric patients: A prospective study of the role of negative life events, child social and academic competence, and parental somatic symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 1213-1221.CrossRefPubMed Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. W. (1994). Somatic complaints in pediatric patients: A prospective study of the role of negative life events, child social and academic competence, and parental somatic symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 1213-1221.CrossRefPubMed
go back to reference Watson, D., & Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and Distress: Exploring the central role of negative affectivity. Psychological Review, 96, 234-254.CrossRefPubMed Watson, D., & Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and Distress: Exploring the central role of negative affectivity. Psychological Review, 96, 234-254.CrossRefPubMed
go back to reference Wells, A. (1994). A multi-dimensional measure of worry: development and preliminary validation of the anxious thoughts inventory. Anxiety, Stress and Coping, 6, 289-299.CrossRef Wells, A. (1994). A multi-dimensional measure of worry: development and preliminary validation of the anxious thoughts inventory. Anxiety, Stress and Coping, 6, 289-299.CrossRef
go back to reference Wilson Sharrer, V., & Ryan-Wenger, N. M. (1991). Measurements of stress and coping among school-aged children with and without recurrent abdominal pain. Journal of School Health, 61, 86-91.CrossRef Wilson Sharrer, V., & Ryan-Wenger, N. M. (1991). Measurements of stress and coping among school-aged children with and without recurrent abdominal pain. Journal of School Health, 61, 86-91.CrossRef
go back to reference Wickramasekera, I. (1989). Enabling the somatizing patient to exit the somatic closet: A high-risk model. Psychotherapy, 26, 530-544. Wickramasekera, I. (1989). Enabling the somatizing patient to exit the somatic closet: A high-risk model. Psychotherapy, 26, 530-544.
Metagegevens
Titel
Emotie-identificatie en rapportage lichamelijke klachten bij kinderen
Auteurs
Carolien Rieffe
Mark Meerum Terwogt
Joop D. Bosch
Publicatiedatum
01-09-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2002
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060846

Andere artikelen Uitgave 3/2002

Kind en adolescent 3/2002 Naar de uitgave

Opmerkelijk

(No) harm done?