Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2011 | Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2011

EMDR in de kindergeneeskunde

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 6/2011
Auteurs:
Mw. drs. M. C. C. H. Steeghs, dhr. dr. G. P. J. M. Gerrits
Belangrijke opmerkingen
klinisch psycholoog

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het belang van het inzetten van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) om traumatisering te voorkomen of te behandelen bij kinderen en adolescenten. Paediatric medical traumatic stress en posttraumatische stressstoornis worden besproken om de relevantie van EMDR voor de kindergeneeskunde toe te lichten. Er volgt een korte beschrijving van het behandelprotocol en twee verklaringsmodellen voor het effect van EMDR. Ter illustratie worden er in het artikel twee casussen beschreven. Er wordt gepleit voor vroege risicosignalering en tijdige doorverwijzing door kinderartsen en medische teams. Geconcludeerd wordt dat EMDR een kindvriendelijke en breed toepasbare methode is om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen die kinderen in een medische setting opdoen te behandelen of te voorkomen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2011 Naar de uitgave