Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 3/2011

01-06-2011 | Artikel

EMDR bij de behandeling van een negatief zelfbeeld

Auteurs: Dorine Sanders, Erik ten Broeke

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 3/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds de introductie in 1989 van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de methode verder ontwikkeld en verfijnd. Het toepassingsgebied is daardoor aanzienlijk uitgebreid. Zo werd een specifieke benadering voor het conceptualiseren van klachten gepresenteerd die voorafgaat aan de toepassing van EMDR bij een flink scala van andere klachten dan Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Zo is er nu een behandeling met EMDR voor mensen met een negatief zelfbeeld. Na een korte schets van de achtergronden en toepassing van het EMDR-basisprotocol, wordt deze laatste aanpak hieronder aan de hand van een casus geïllustreerd.
Voetnoten
1
Bisson JI ea (2007) Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder; Systematic review and metaanalysis. British journal of psychiatry 190: 97–104; Bradley R ea (2005) A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. American journal of psychiatry 162: 214–227; Davidson PR & Parker KCH (2001) Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): a meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology 69: 305–316
 
2
Zie ook: Jongh A de & Broeke E ten (2003) Handboek EMDR. Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger/Hartcourt publishers
 
3
Hout MA van den ea (2010) EMDR: Eye movements superior to beeps in taxing working memory and reducing vividness of recollections. Behaviour research and therapy 49: 92–98
 
4
Ten Broeke ea (2008), zie noot 1
 
5
Bijvoorbeeld: Beck A (1976) Cognitive therapy and emotional disorders. New York: International University Press; Beck JS (1998) Basisboek cognitieve therapie. Baarn: Intro
 
6
Olij R ea (2006) De module zelfbeeld in een groep: werkwijze en eerste bevindingen. Directieve therapie 26: 157–165
 
7
Korrelboom CW & Broeke E ten (2004) Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie; handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho
 
8
Fennell M & Jenkins H (2004) Low selfesteem. In Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy. Oxford: Oxford University Press; Butler G ea (2008) Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders; mastering clinical challenges. New York: Guilford Press
 
9
Korrelboom CW ea (2009) Competitive Memory Training (COMET) for treating low self-esteem in patients with eating disorders: A randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology 77: 974–980
 
10
Het betreft een (zeer) beknopte bewerking van een N=1 studie ten behoeve van het verkrijgen van het gewoon lidmaatschap van de VGCt. De casus is geanonimiseerd.
 
11
Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (2007) Utrecht: Trimbos-instituut
 
12
Korrelboom & Ten Broeke (2004), zie noot 8
 
Metagegevens
Titel
EMDR bij de behandeling van een negatief zelfbeeld
Auteurs
Dorine Sanders
Erik ten Broeke
Publicatiedatum
01-06-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 3/2011
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-011-0039-z

Andere artikelen Uitgave 3/2011

Psychopraktijk 3/2011 Naar de uitgave