Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep. Of communicatieprocessen effectief verlopen is niet alleen afhankelijk van aan te leren technieken, maar vooral ook van de 'echtheid' van iemands optreden. Om effectief te kunnen communiceren heb je (zelf)kennis nodig over je eigen kwaliteiten.

Dit leermateriaal helpt je om de basisvaardigheden zo aan te leren dat zij kunnen dienen als solide basis voor de ontwikkeling van je specifieke beroepsvaardigheden. De auteurs besteden in de hoofdstukken op oriënterend niveau ook aandacht aan de toepassing van de basisvaardigheden in verschillende hulpverleningssituaties binnen welzijn en gezondheidszorg. 

Nieuw is de website met daarop een serie filmfragmenten waarin de besproken vaardigheden worden gedemonstreerd. Op deze website zijn ook toetsvragen, studieopdrachten en oefeningen opgenomen, die een actieve wijze van kennismaken met en oefenen van de beoogde vaardigheden mogelijk maken

.Aan deze geheel herziene druk zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: Argumenteren en Digitaal communiceren.Waar vele boeken vooral ingaan op de theorie, is dit boek ook erg praktijkgericht. Het geeft studenten goede handvatten om theorie toe te passen en te oefenen, waardoor het boek meer is dan alleen een verdiepend boek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Dit boek gaat over ‘elementaire sociale vaardigheden’, dat wil zeggen de vaardigheden die we allemaal nodig hebben in de omgang met mensen.
Marian Adriaansen, Josien Caris

1 Waarnemen en interpreteren

Samenvatting
Je vertelt een medestudent wat je die ochtend hebt meegemaakt. Hij luistert naar je, maar kijkt wel steeds om zich heen en lijkt iemand te zoeken. Je denkt op een gegeven moment dat hij wel niet geïnteresseerd zal zijn, stopt met vertellen en zegt dat je er vandoor gaat. Je loopt weg.
Marian Adriaansen, Josien Caris

2 Non-verbaal gedrag

Samenvatting
Je zit met iemand te praten, en al snel krijg je het gevoel dat hij niet naar je luistert. Je vraagt daarom: ‘Luister je wel naar me?’ De ander zegt: ‘Natuurlijk luister ik naar je, vertel maar rustig verder!’ Toch raak je de indruk niet kwijt dat de ander met zijn gedachten ergens anders is.
Marian Adriaansen, Josien Caris

3 Luisteren

Samenvatting
Na een opwindende dag kom je thuis, en je popelt om te vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt. Je vriend blijft echter rustig de krant lezen. Je hoort af en toe wel wat gebrom, ten teken dat hij er nog is, maar toch zul je meestal al snel vragen: ‘Luister je eigenlijk wel?’ Je wilt vervolgens graag dat hij laat zien dat hij luistert.
Marian Adriaansen, Josien Caris

4 Samenvatten

Samenvatting
Cliënt: De operatie aan mijn knie is me behoorlijk tegengevallen. Ik loop nog steeds niet goed en ik heb nog altijd pijn. Misschien is de prothese wel niet aangeslagen. Kan dat eigenlijk? En bovendien is net in deze periode mijn moeder opgenomen in het verpleeghuis omdat ze dement werd en kan ik haar maar weinig bezoeken. Ik vind het heel erg dat ik haar daar heb moeten achterlaten.
Marian Adriaansen, Josien Caris

5 Vragen stellen

Samenvatting
Hoe vind je het op de opleiding? Soms leuk, soms minder leuk.
Marian Adriaansen, Josien Caris

6 Concretiseren

Samenvatting
De praktijkondersteuner ontvangt een cliënt met hartfalen voor het eerst op haar spreekuur.
Marian Adriaansen, Josien Caris

7 Meningen

Samenvatting
De teamleden van een afdeling van een instelling voor verstandelijk beperkte mensen, hebben vandaag het thema ‘fixeren’ op de agenda staan. Dit naar aanleiding van een van hun cliënten die al twee weken vastgebonden is omdat hij zichzelf verwondt.
Marian Adriaansen, Josien Caris

8 Omgaan met gevoelens

Samenvatting
De voorbeelden 1 tot en met 4 maken duidelijk dat je je gevoelens op heel verschillende manieren onder woorden kunt brengen. Sommige mensen hebben een groot emotioneel zelfbewustzijn en zijn sterk empathisch, anderen zijn meer rationeel ingesteld of sterk praktisch gericht (Overbeeke, 2009).
Marian Adriaansen, Josien Caris

9 Feedback

Samenvatting
Studenten werken samen in een werkgroep. Een van de studenten komt regelmatig te laat. De andere studenten moeten dan op hem wachten voordat ze kunnen beginnen.
Marian Adriaansen, Josien Caris

10 Assertief reageren

Samenvatting
Stagebegeleider tegen student: ‘Tja, ik had je iets te vertellen. Ik vind dat je tijdens je stage te weinig zegt en dat je te weinig als persoon naar voren komt. Binnen een instelling als de onze is dat wel een vereiste. Ik vind daarom dat je je gedrag moet veranderen. Als ik over twee maanden geen duidelijke vooruitgang zie, dan zal ik de opleidingscoördinator melden dat je geen voldoende voor je stage krijgt.’
Marian Adriaansen, Josien Caris

11 Argumenteren

Samenvatting
Gesprek met je moeder over de plaats waar je wilt studeren.
Marian Adriaansen, Josien Caris

12 Digitaal communiceren

Samenvatting
Je bent werkzaam in het maatschappelijk werk. Vanmiddag staat er een teamoverleg gepland. Een van je collega’s vraagt je per e-mail om aan het team door te geven dat ze niet op de vergadering kan zijn, omdat haar zoontje ziek is. Helaas komt dit nogal eens voor. Je collega is vaak afwezig en geeft dan als reden op dat een van haar kinderen ziek is.
Marian Adriaansen, Josien Caris
Meer informatie

Extras