Skip to main content
main-content
Top

19-09-2013 | Nieuws

Elektronisch voorschrijven verplicht in 2014

Het is voorbij met het geklaag over slecht leesbare doktershandschriften. De arts mag niet langer zijn recepten krabbelen op een receptblokje. Vanaf volgend jaar is elektronisch voorschrijven verplicht. Dat hebben de brancheorganisaties in de zorg met elkaar afgesproken.

De afspraken liggen vast in de richtlijn Elektronisch voorschrijven. Die richtlijn is onder andere opgesteld door de KNMG, KNMP, LHV, NHG en OMS. Daarnaast waren ook organisaties uit andere sectoren van de zorg betrokken. De richtlijn is geschreven op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de inspectie is het niet langer verantwoord om een geneesmiddel voor te schrijven zonder elektronisch systeem dat ook de medicatie bewaakt.

Ook volgens de deelnemende organisaties is elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen essentieel voor een goede medicatiebewaking. Zo kan er beter worden toegezien op de interacties tussen medicijnen en de contra-indicaties voor het gebruik van middelen. De richtlijn kan niet los gezien worden van de richtlijn Medicatieoverdracht uit 2008. Daarin werd al bepaald dat voorschrijvers over een actueel medicatieoverzicht moeten kunnen beschikken.

Overgangstermijn

Hoewel elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2014 verplicht is, geldt nog wel een overgangsperiode van een jaar. Medici die niet direct aan de voorwaarden uit de richtlijn kunnen voldoen, moeten dan een plan van aanpak kunnen overleggen. Daarin moet beschreven staan welke maatregelen zij nemen om per 2015 wel elektronisch te kunnen voorschrijven.

Zoals met elke regel gelden ook voor de verplichting tot elektronisch voorschrijven enkele uitzonderingen. Zo is elektronisch voorschrijven niet verplicht als de voorschrijver werkzaam is op een locatie waar dat technisch niet mogelijk is. Ook zorgverleners die maar zeer zelden of een zeer beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijft, zijn van de verplichting gevrijwaard.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.