Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017

21-03-2017 | Wetenschappelijk artikel

Eigen Kracht-interventies in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Auteurs: Marije Blok, Annemarie Wagemakers, Matthea van Leeuwe, Marjolein Scholten

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ontwikkelingen in beleid en maatschappij hebben geleid tot de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en een groeiende aandacht voor ‘Eigen Kracht’- interventies. Doel van dit artikel is om de toepassing van Eigen Kracht(-interventies) door CJG’s en de factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen. Hiertoe is een raamwerk samengesteld met daarin de centrale begrippen van het werken vanuit de Eigen Kracht-gedachte: samenwerking en empowerment. Vervolgens zijn digitale vragenlijsten bij elf Provinciale beleidsmedewerkers en semigestructureerde interviews bij 26 CJG-coördinatoren afgenomen. CJG’s passen veel verschillende Eigen Kracht-interventies toe. Slechts enkele hiervan komen voor in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Factoren als de benodigde verandering in visie voor het uitvoeren van Eigen Kracht-interventies en de hoge kosten wegen zwaarder dan de empirische onderbouwing. CJG-coördinatoren hebben weinig inzicht in de toepassing van de Eigen Kracht-interventies en monitoring vindt nauwelijks plaats. Veel CJG’s zijn net gestart en hebben meer tijd nodig voor het implementeren van Eigen Kracht-interventies.
Literatuur
4.
go back to reference Rouvoet A. Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente. Den Haag: Programmacommissie voor Jeugd en Gezin, 2008. Rouvoet A. Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente. Den Haag: Programmacommissie voor Jeugd en Gezin, 2008.
5.
go back to reference Kabinet-Rutte/Verhagen. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Den Haag: Regeerakkoord VVD-CDA, 2010. Kabinet-Rutte/Verhagen. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Den Haag: Regeerakkoord VVD-CDA, 2010.
6.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO en RVZ, 2009. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO en RVZ, 2009.
7.
go back to reference Egten C van, Zeijl E, Hoog S de, Nankoe C, Petronia E. Gezinnen van de toekomst. Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Den Haag: E-quality/SCP, 2008. Egten C van, Zeijl E, Hoog S de, Nankoe C, Petronia E. Gezinnen van de toekomst. Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Den Haag: E-quality/SCP, 2008.
8.
go back to reference Rooij E de, Heskens C, Jong M de, Lip A, Visser A. Het Centrum Jeugd en Gezin: ook voor jongeren? Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de mening van jongeren over hulp en advies door het CJG. Tijdschr Gezondheidswet 2013;3:162-76.CrossRef Rooij E de, Heskens C, Jong M de, Lip A, Visser A. Het Centrum Jeugd en Gezin: ook voor jongeren? Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de mening van jongeren over hulp en advies door het CJG. Tijdschr Gezondheidswet 2013;3:162-76.CrossRef
9.
go back to reference Hoek M. Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouderen en gezinnen. 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies. Brochure. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2010. Hoek M. Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouderen en gezinnen. 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies. Brochure. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2010.
10.
11.
go back to reference Zimmerman MA. Empowerment Theory. Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. Zimmerman MA. Empowerment Theory. Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
12.
go back to reference Koelen MA, Linström B. Making health choices easy choices: the role of empowerment. Eur J Clinical Nutrition 2001;57(Suppl 1):S10-6. Koelen MA, Linström B. Making health choices easy choices: the role of empowerment. Eur J Clinical Nutrition 2001;57(Suppl 1):S10-6.
14.
go back to reference Tweede Kamer der Staten-Generaal. Motie van de leden Bruins Slot en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Motie. Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 31 839, nr. 228, 2012. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Motie van de leden Bruins Slot en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Motie. Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 31 839, nr. 228, 2012.
15.
go back to reference Veldhuijzen van Zanten-Hyllner MLLE, Teeven F. Beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2011. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner MLLE, Teeven F. Beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2011.
16.
go back to reference Koelen MA, Vaandrager L, Wagemakers A. The healthy alliances (HALL) framework: prerequisites for success. Fam Pract 2012;1:i132-8. Koelen MA, Vaandrager L, Wagemakers A. The healthy alliances (HALL) framework: prerequisites for success. Fam Pract 2012;1:i132-8.
17.
go back to reference Visser F, Molleman G, Peters L, Jacobs G, Rozing M. Empowerment Kwaliteits Instrument. Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0. Woerden: NIGZ, 2007. Visser F, Molleman G, Peters L, Jacobs G, Rozing M. Empowerment Kwaliteits Instrument. Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0. Woerden: NIGZ, 2007.
18.
go back to reference Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches. Thousand Oaks CA: SAGE, 2009 Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches. Thousand Oaks CA: SAGE, 2009
19.
go back to reference Nelson TD, Steele RG. Influences on practitioner treatment selection: Best research evidence and other considerations. J Behav Health Serv Res 2008;351170-8. Nelson TD, Steele RG. Influences on practitioner treatment selection: Best research evidence and other considerations. J Behav Health Serv Res 2008;351170-8.
20.
go back to reference Wartna J, Vaandrager L, Wagemakers A, Koelen M. Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes. Wageningen: Wageningen University, Departement Maatschappijwetenschappen, 2012. Wartna J, Vaandrager L, Wagemakers A, Koelen M. Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes. Wageningen: Wageningen University, Departement Maatschappijwetenschappen, 2012.
Metagegevens
Titel
Eigen Kracht-interventies in het Centrum voor Jeugd en Gezin
Auteurs
Marije Blok
Annemarie Wagemakers
Matthea van Leeuwe
Marjolein Scholten
Publicatiedatum
21-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0020-2

Andere artikelen Uitgave 2/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017 Naar de uitgave