Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2019

25-10-2019

Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel, geen hulpverlening

Een reactie op het onderzoek van Sharon Dijkstra

Auteur: Drs. Hedda van Lieshout

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dijkstra beschrijft in dit nummer van Jeugdbeleid haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van een Eigen Kracht-conferentie (EK-c). Dat onderzoek deed nogal wat stof opwaaien: zo zou er weinig bewijs zijn voor de effectiviteit van EK-conferenties in de jeugdzorg.
In dit artikel wordt betoogd dat het onderzoek van Dijkstra andere uitgangspunten heeft dan die van de Eigen Kracht-conferenties. Zo is de EK‑c een besluitvormingsmodel en geen hulpverlening, waardoor vergelijkingen met andere hulpverlening (van wijkteams bijvoorbeeld) weinig zinvol is. In de indeling van de gezinnen in het onderzoek van Dijkstra door de computer in een groep met ‘wel EKC’ en een groep met ‘niet EKC’ [NB door Dijkstra wordt de afkorting EKC gebruikt voor Eigen Kracht-conferentie; in dit artikel EK-c] wordt er geen rekening gehouden met de motivatie van betrokkenen voor deelname, terwijl motivatie bij een EK‑c een voorwaarde is.
Een EK‑c functioneert als een brug tussen families (leefwereld) en professionals (systeemwereld) waardoor het vormgeeft aan de noodzakelijke transformatie van jeugdhulp. Dijkstra heeft de Eigen Kracht-conferenties voor haar onderzoek niet juist ingezet, zo is een belangrijke conclusie.
Voetnoten
1
Dr. Gideon de Jong is adjunct senior lecturer aan de Edith Cowan University (Australië) en senior onderzoeker, lectoraat GGZ en Samenleving, Hogeschool Windesheim.
Dr. Gert Schout is als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica Amsterdam UMC.
Ellen Meijer MSc is buitenpromovenda bij het Amsterdam UMC en docent aan de Hanzehogeschool.
De onderzoekers zijn voor dit artikel geconsulteerd en zullen daarnaast met een eigen reactie komen die binnenkort bij het Tijdschrift voor sociale interventie en Child Maltreatment zal worden aangeboden.
 
Literatuur
go back to reference Bosma, H. (2009). Een plan van allemaal: professionals over eigen kracht. Zwolle: Eigen Kracht Centrale. Bosma, H. (2009). Een plan van allemaal: professionals over eigen kracht. Zwolle: Eigen Kracht Centrale.
go back to reference Clarijs, M. A. J. (2013). Tirannie in de jeugdzorg: een onderzoek naar de mogelijkheid van beleidsveranderingen. Amsterdam: SWP. Clarijs, M. A. J. (2013). Tirannie in de jeugdzorg: een onderzoek naar de mogelijkheid van beleidsveranderingen. Amsterdam: SWP.
go back to reference Dijkstra, S. (2019). Balancing the scale of responsibility: the effectiveness of family group conferencing in child welfare. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Dijkstra, S. (2019). Balancing the scale of responsibility: the effectiveness of family group conferencing in child welfare. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Jagtenberg, R., Hulst, B. van, & Roo, A. de (2011). Maatschappelijke opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties in het kader van geïndiceerde jeugdzorg trajecten met een toespitsing op multi-probleem gezinnen. Delft/Rotterdam: Technische Universiteit Delft/Mediation Research. Jagtenberg, R., Hulst, B. van, & Roo, A. de (2011). Maatschappelijke opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties in het kader van geïndiceerde jeugdzorg trajecten met een toespitsing op multi-probleem gezinnen. Delft/Rotterdam: Technische Universiteit Delft/Mediation Research.
go back to reference Labrujere, H. (2018). Bouwen op sociale veerkracht. Amsterdam: Kringwijs. Labrujere, H. (2018). Bouwen op sociale veerkracht. Amsterdam: Kringwijs.
go back to reference Roo, A. de, Jagtenberg, R., Boom, E. van der, & Vrielink, S. (2019). De netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociaal domein: een onderzoek naar activering van netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. Roo, A. de, Jagtenberg, R., Boom, E. van der, & Vrielink, S. (2019). De netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociaal domein: een onderzoek naar activering van netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
go back to reference Schuurman, M., & Mulder, C. (2012). Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam: resultaten van vervolgonderzoek. Nieuwegein, Ermelo: Kalliope Consult/Antropol. Schuurman, M., & Mulder, C. (2012). Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam: resultaten van vervolgonderzoek. Nieuwegein, Ermelo: Kalliope Consult/Antropol.
go back to reference Sundell, K. (2003). Continuing social services programs for children and parents. Stockholm: Stockholm Social Services Administration, Research and Development Office. Sundell, K. (2003). Continuing social services programs for children and parents. Stockholm: Stockholm Social Services Administration, Research and Development Office.
go back to reference Sundell, K., & Vinnerljung, B. (2004). Outcomes of family group conferencing in Sweden: a 3‑year follow-up. Child Abuse & Neglect, 28(3), 267–287.CrossRef Sundell, K., & Vinnerljung, B. (2004). Outcomes of family group conferencing in Sweden: a 3‑year follow-up. Child Abuse & Neglect, 28(3), 267–287.CrossRef
Metagegevens
Titel
Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel, geen hulpverlening
Een reactie op het onderzoek van Sharon Dijkstra
Auteur
Drs. Hedda van Lieshout
Publicatiedatum
25-10-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00219-6

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Jeugdbeleid 4/2019 Naar de uitgave

EditorialNotes

Definitief afscheid