Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2016

01-05-2016

Effectstudie naar de BeweegKuur Depressieve Klachten stopgezet

Analyse van belemmerende en bevorderende factoren

Auteurs: Karen Hitters, Suzanne Lokman, Stephanie Leone, Marike Hendriks, Anneke Hiemstrs

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De BeweegKuur is een succesvolle interventie (bewegen en voeding) voor patiënten met diabetes-II en/of obesitas. Omdat bij deze patiënten depressieve klachten vaak voorkomen, is een psychologische component aan de BeweegKuur toegevoegd. Tegelijkertijd was de gedachte dat met de toevoeging ook patiënten zonder diabetes en/of obesitas van de interventie gebruik konden maken. Na de ontwikkeling van de BeweegKuur Depressieve Klachten is gestart met een gecontroleerde effectstudie in de huisartsenpraktijk. Deze studie is stopgezet, omdat de inclusie onvoldoende was. Uit contacten met de praktijken tijdens de effectstudie bleek dat huisartsen en POH’s-GGZ het lastig vonden om de juiste patiënten te identificeren en toe te leiden naar de interventie. Om inzicht te krijgen in achterliggende redenen hiervoor is een procesevaluatie uitgevoerd. Dit is gedaan door twintig POH’s-GGZ, huisartsen en beweeginstructeurs te interviewen aan de hand van het meetinstrument voor determinanten van innovaties. Daaruit blijkt dat zij de complexiteit en de eigen-effectiviteitsverwachting van het identificeren van depressieve klachten en de beperkte beschikbare tijd voor het in kaart brengen van klachten als barrières ervaren. In de toeleiding naar preventieve interventies noemen huisartsen en POH’s als barrière dat de interventie door de ernst van en het type klachten niet passend lijkt voor sommige patiënten. Ook verwachten huisartsen en POH’s-GGZ soms een gebrek aan interesse van patiënten. Bovenstaande barrières lijken in het algemeen te gelden in de huisartsenzorg, maar gelden zeker voor inclusie voor het onderzoek. Een succesfactor betreft de extra uren die huisartsenpraktijken in de nieuwe GGZ-structuur hebben voor praktijkondersteuning GGZ.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
1.
go back to reference Helmink JHM, Raaijmakers LGM, Rutten GM, Vries NK de, Kremers SPJ. Gecombineerde leefstijlinterventies in Nederland: ervaringen uit de BeweegKuur. Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:88–90. CrossRef Helmink JHM, Raaijmakers LGM, Rutten GM, Vries NK de, Kremers SPJ. Gecombineerde leefstijlinterventies in Nederland: ervaringen uit de BeweegKuur. Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:88–90. CrossRef
2.
go back to reference Schutte BAM, Haveman-Nies A, Preller L. One-Year Results of the BeweegKuur Lifestyle Intervention Implemented in Dutch Primary Healthcare Settings. Biomed Research International; in press Schutte BAM, Haveman-Nies A, Preller L. One-Year Results of the BeweegKuur Lifestyle Intervention Implemented in Dutch Primary Healthcare Settings. Biomed Research International; in press
3.
go back to reference Dijkstra M, Waerden J van de, Rozendaal A. Onderbouwing BeweegKuur Depressie: literatuurstudie depressie en bewegen voor Beweegkuur. Utrecht: Trimbos, 2010. Dijkstra M, Waerden J van de, Rozendaal A. Onderbouwing BeweegKuur Depressie: literatuurstudie depressie en bewegen voor Beweegkuur. Utrecht: Trimbos, 2010.
4.
go back to reference Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews2009, Issue 3. doi: 14651858.CD004366.pub4. Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews2009, Issue 3. doi: 14651858.CD004366.pub4.
5.
go back to reference Rethorst CD, Wipfli BM, Landers DM. The antidepressive effects of exercise. Sports Medicine 2009;39(6):491–511. CrossRefPubMed Rethorst CD, Wipfli BM, Landers DM. The antidepressive effects of exercise. Sports Medicine 2009;39(6):491–511. CrossRefPubMed
7.
go back to reference Krogh J, Nordentoft M, Sterne, JAC, Lawlor, DA. The effect of exercise in clinically depressed adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Psychiatry 2011;72:529–38. CrossRefPubMed Krogh J, Nordentoft M, Sterne, JAC, Lawlor, DA. The effect of exercise in clinically depressed adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Psychiatry 2011;72:529–38. CrossRefPubMed
8.
go back to reference Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM van namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patie¨nten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM van namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patie¨nten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013.
9.
go back to reference Casteren E van, Zeeuw J de, Hiemstra A, Schotanus M. Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening. Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie. Ede/Utrecht: NISB/Trimbos-instituut, 2013. Casteren E van, Zeeuw J de, Hiemstra A, Schotanus M. Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening. Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie. Ede/Utrecht: NISB/Trimbos-instituut, 2013.
10.
go back to reference Fleuren MAH, Paulussen TGWM, Dommelen P van, Buuren S van. Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI). Leiden: TNO, 2012. Fleuren MAH, Paulussen TGWM, Dommelen P van, Buuren S van. Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI). Leiden: TNO, 2012.
11.
go back to reference Duchatteau D, Schmidt F. Werkdruk huisartsen is riskant hoog: onderzoek naar risicofactoren van langdurige stress bij huisartsen. Medisch Contact 2012;67:2446–9. Duchatteau D, Schmidt F. Werkdruk huisartsen is riskant hoog: onderzoek naar risicofactoren van langdurige stress bij huisartsen. Medisch Contact 2012;67:2446–9.
12.
go back to reference Ministerie van VWS. Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013–2014. Bijlage bij brief met kenmerk CZ-GGZ-3120026. Den Haag, VWS, 2012. Ministerie van VWS. Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013–2014. Bijlage bij brief met kenmerk CZ-GGZ-3120026. Den Haag, VWS, 2012.
13.
go back to reference MAXQDA, software for qualitative data analysis, 1989–2015, VERBI Software—Consult—Sozialforschung GmbH, Berlin, Germany, 2015. MAXQDA, software for qualitative data analysis, 1989–2015, VERBI Software—Consult—Sozialforschung GmbH, Berlin, Germany, 2015.
14.
go back to reference Cuijpers P, Straten A van, Warmerdam L, Rooy MJ van. Recruiting participants for interventions to prevent the onset of depressive disorders: possible ways to increase participation rates. BMC Health Services Res 2010;10:181. CrossRef Cuijpers P, Straten A van, Warmerdam L, Rooy MJ van. Recruiting participants for interventions to prevent the onset of depressive disorders: possible ways to increase participation rates. BMC Health Services Res 2010;10:181. CrossRef
15.
go back to reference Spijkerman M, Ruiter M, Conijn B, Kramer J, Boon B, Poel A van der. Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? Resultaten van een pilot met voor- en nameting. Tijdschr Gezondheidswet 2014;92:111–8. CrossRef Spijkerman M, Ruiter M, Conijn B, Kramer J, Boon B, Poel A van der. Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? Resultaten van een pilot met voor- en nameting. Tijdschr Gezondheidswet 2014;92:111–8. CrossRef
16.
go back to reference Lankfeld J van, Grauvogl A, Hoek K van den, Franke A, Evers S. Inclusieproblemen bij een multicenter RCT naar de (kosten)-effectiviteit van kortdurende counseling voor seksuele problemen van jongeren: survival tips. Tijdschr Gezondheidswet 2014;92:77–83. CrossRef Lankfeld J van, Grauvogl A, Hoek K van den, Franke A, Evers S. Inclusieproblemen bij een multicenter RCT naar de (kosten)-effectiviteit van kortdurende counseling voor seksuele problemen van jongeren: survival tips. Tijdschr Gezondheidswet 2014;92:77–83. CrossRef
Metagegevens
Titel
Effectstudie naar de BeweegKuur Depressieve Klachten stopgezet
Analyse van belemmerende en bevorderende factoren
Auteurs
Karen Hitters
Suzanne Lokman
Stephanie Leone
Marike Hendriks
Anneke Hiemstrs
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0067-5