Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2002

01-06-2002 | Opmerkelijk

Effectonderzoek voor de ‘evidence based’ praktijk

Auteur: Dr. Tom A. van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de zorgsector is een sterke stroming ontstaan die uitgaat van een ‘evidence based’ benadering bij de inrichting van het hulpverlenend handelen. Deze in met name de medische sector sterk geprononceerde benadering schrijft voor dat beslissingen over te plegen interventies zo veel mogelijk gebaseerd moeten zijn op bewijs dat deze interventies ook daadwerkelijk effect sorteren (Kaasenbrood, 1997). In de afgelopen jaren is er door een toenemend aantal auteurs op gewezen dat er weliswaar steeds meer gedegen wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat psychosociale en psychiatrische behandeling effect heeft, maar dat de praktische toepassing van dat onderzoek nogal wat beperkingen meebrengt. Wat is hier aan de hand?
Literatuur
go back to reference Abrahamson, D. J. (2001). Treatment efficacy and clinical utility: a guidelines model applied to psychotherapy research. Clinical Psychology: Science and Practice, 8, 177-179. CrossRef Abrahamson, D. J. (2001). Treatment efficacy and clinical utility: a guidelines model applied to psychotherapy research. Clinical Psychology: Science and Practice, 8, 177-179. CrossRef
go back to reference Geddes, J. (1999). Asking structured and focused clinical questions: essential first step of evidence based practice. Evidence-Based Mental Health, 2, 35-36. CrossRef Geddes, J. (1999). Asking structured and focused clinical questions: essential first step of evidence based practice. Evidence-Based Mental Health, 2, 35-36. CrossRef
go back to reference Kaasenbrood, A. J. A. (1997). Evidence based medicine en de dagelijkse psychiatrische praktijk. Kwaliteit, & Zorg, 5, 52-60. Kaasenbrood, A. J. A. (1997). Evidence based medicine en de dagelijkse psychiatrische praktijk. Kwaliteit, & Zorg, 5, 52-60.
go back to reference Persons, J. B., & Silberschatz, G. (1998). Are results of randomized controlled trials useful to psychotherapists? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 126-135. CrossRefPubMed Persons, J. B., & Silberschatz, G. (1998). Are results of randomized controlled trials useful to psychotherapists? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 126-135. CrossRefPubMed
go back to reference Seligman, M. E. P. (1995). The effectiveness of psychotherapy: the consumer reports study. American Psychologist, 50, 965-974. CrossRefPubMed Seligman, M. E. P. (1995). The effectiveness of psychotherapy: the consumer reports study. American Psychologist, 50, 965-974. CrossRefPubMed
go back to reference Shadish, W. R., Matt, G. E., Navarro, A. M., & Phillips, G. (2000). The effects of psychological therapies under clinically representative conditions: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 126, 512-529. CrossRefPubMed Shadish, W. R., Matt, G. E., Navarro, A. M., & Phillips, G. (2000). The effects of psychological therapies under clinically representative conditions: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 126, 512-529. CrossRefPubMed
go back to reference Van Yperen, T. A., Konijn, C., & Boendermaker, L. (Red.) (in voorbereiding ). Resultaten in de jeugdzorg. Stand van zaken, onderzoek en methodiekontwikkeling. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A., Konijn, C., & Boendermaker, L. (Red.) (in voorbereiding ). Resultaten in de jeugdzorg. Stand van zaken, onderzoek en methodiekontwikkeling. Utrecht: nizw.
go back to reference Veerman, J. W. (1998). Meten en weten in de jeugdzorg. Een pleidooi voor bruikbaarheidsonderzoek. Kind en Adolescent, 19, 343-357. Veerman, J. W. (1998). Meten en weten in de jeugdzorg. Een pleidooi voor bruikbaarheidsonderzoek. Kind en Adolescent, 19, 343-357.
Metagegevens
Titel
Effectonderzoek voor de ‘evidence based’ praktijk
Auteur
Dr. Tom A. van Yperen
Publicatiedatum
01-06-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2002
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060843

Andere artikelen Uitgave 2/2002

Kind en adolescent 2/2002 Naar de uitgave