Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 2/2014

01-06-2014

Effectiviteit van telefonische coaching om te stoppen met roken

Resultaten bij rokende ouders

Auteurs: Kathrin Schuck, MSc, Dr. Jonathan Bricker, Dr. Roy Otten, Dr. Marloes Kleinjan, Prof. dr. Thomas Brandon, Prof. dr. Rutger Engels

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Rokende ouders vormen een belangrijke subgroep binnen de populatie van volwassen rokers. De huidige studie onderzocht de effectiviteit van een telefonisch coachingstraject voor rokende ouders om te stoppen met roken. Rokende ouders werden geworven via de basisscholen van hun kinderen. Vervolgens werden ouders at random toegewezen aan telefonische coaching of een standaardzelfhulpbrochure. Er waren drie meetmomenten waarop ouders en kinderen een vragenlijst invulden: bij de voormeting, bij de nameting na drie maanden en bij de nameting na twaalf maanden. Ouders die deelnamen aan telefonische coaching hadden een grotere kans om te stoppen met roken in vergelijking met ouders die een zelfhulpbrochure ontvingen. Daarnaast gebruikten ouders die deelnamen aan telefonische coaching vaker nicotinevervangers, rookten ze minder sigaretten per dag, ondernamen ze vaker een stoppoging en stelden ze vaker een volledig rookverbod in huis in. Telefonische coaching is een effectieve methode om ouders te ondersteunen bij het stoppen met roken. Zelfs bij ouders die niet gestopt zijn had telefonische coaching positieve effecten.
Voetnoten
1
In 2013 was dit STIVORO, een inmiddels opgeheven expertisecentrum voor tabakspreventie.
 
3
Alle onderzoeksdeelnemers zijn door de hulplijn gebeld. Mogelijke redenen voor het niet-ontvangen van de telefonische coaching zijn dat deelnemers afzagen van de telefoongesprekken of dat zij herhaaldelijk niet bereikbaar waren en na schriftelijke benadering geen contact opnamen met de hulplijn.
 
4
De zelfhulpbrochures zijn door de Radboud Universiteit Nijmegen verstuurd naar alle onderzoeksdeelnemers. Mogelijke redenen voor het niet ontvangen van de zelfhulp brochure zijn onjuiste adresgegevens of andere verzendfouten.
 
5
Gebaseerd op het uitgangspunt dat het percentage van deelnemers met een negatieve testuitslag (dus biochemisch bevestigde rookabstinentie) 18-32 (5088,9%) van 36 zal zijn.
 
Literatuur
go back to reference Baillie. A.J., Mattick, R.P. & Hall, W. (1995). Quitting smoking: estimation by meta-analysis of the rate of unaided smoking cessation. Australian Journal of Public Health, 19, 129–131.PubMedCrossRef Baillie. A.J., Mattick, R.P. & Hall, W. (1995). Quitting smoking: estimation by meta-analysis of the rate of unaided smoking cessation. Australian Journal of Public Health, 19, 129–131.PubMedCrossRef
go back to reference Benowitz, N.L. (2008). Neurobiology of nicotine addiction: implications for smoking cessation treatment. American Journal of Medicine, 121(4 Suppl 1), S3–10.PubMed Benowitz, N.L. (2008). Neurobiology of nicotine addiction: implications for smoking cessation treatment. American Journal of Medicine, 121(4 Suppl 1), S3–10.PubMed
go back to reference Bricker, J.B., Leroux, B.G., Peterson, A.V. Jr., Kealey, K.A., Sarason, I.G., Andersen, M.R., e.a. (2003). Nine-year prospective relationship between parental smoking cessation and children’s daily smoking. Addiction, 98, 585–593.PubMedCrossRef Bricker, J.B., Leroux, B.G., Peterson, A.V. Jr., Kealey, K.A., Sarason, I.G., Andersen, M.R., e.a. (2003). Nine-year prospective relationship between parental smoking cessation and children’s daily smoking. Addiction, 98, 585–593.PubMedCrossRef
go back to reference Curry, S.J., Ludman, E.J., Graham, E., Stout, J., Grothaus, L. & Lozano, P. (2003). Pediatric-based smoking cessation intervention for low-income women. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 157, 295–302.CrossRef Curry, S.J., Ludman, E.J., Graham, E., Stout, J., Grothaus, L. & Lozano, P. (2003). Pediatric-based smoking cessation intervention for low-income women. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 157, 295–302.CrossRef
go back to reference DiFranza, J.R., Aligne, C.A. & Weitzman, M. (2004). Prenatal and postnatal environmental tobacco smoke exposure and children’s health. Pediatrics, 113 (4 Suppl), 1007–1015.PubMed DiFranza, J.R., Aligne, C.A. & Weitzman, M. (2004). Prenatal and postnatal environmental tobacco smoke exposure and children’s health. Pediatrics, 113 (4 Suppl), 1007–1015.PubMed
go back to reference Fagerstrom, K. & Furberg, H.A. (2008). comparison of the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence and smoking prevalence across countries. Addiction, 103, 841–845.PubMedCentralPubMedCrossRef Fagerstrom, K. & Furberg, H.A. (2008). comparison of the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence and smoking prevalence across countries. Addiction, 103, 841–845.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Glasgow, R.E., Vogt, T.M. & Boles, S.M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM framework. American Journal of Public Health, 89, 1322–1327.PubMedCentralPubMedCrossRef Glasgow, R.E., Vogt, T.M. & Boles, S.M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM framework. American Journal of Public Health, 89, 1322–1327.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Halterman, J.S., Szilagyi, P.G., Yoos, H.L., Conn, K.M., Kaczorowski, J.M., Holzhauer, R.J., e.a. (2004). Benefits of a school-based asthma treatment program in the absence of secondhand smoke exposure: results of a randomized clinical trial. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 158, 460–467.CrossRef Halterman, J.S., Szilagyi, P.G., Yoos, H.L., Conn, K.M., Kaczorowski, J.M., Holzhauer, R.J., e.a. (2004). Benefits of a school-based asthma treatment program in the absence of secondhand smoke exposure: results of a randomized clinical trial. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 158, 460–467.CrossRef
go back to reference Hitchman, S.C., Fong, G.T., Zanna, M.P., Hyland, A. & Bansal-Travers, M. (2011). Support and correlates of support for banning smoking in cars with children: findings from the ITC Four Country Survey. European Journal of Public Health, 21, 360–365.PubMedCentralPubMedCrossRef Hitchman, S.C., Fong, G.T., Zanna, M.P., Hyland, A. & Bansal-Travers, M. (2011). Support and correlates of support for banning smoking in cars with children: findings from the ITC Four Country Survey. European Journal of Public Health, 21, 360–365.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Lancaster, T. & Stead, L. F. (2005). Self-help interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3:CD001118.PubMed Lancaster, T. & Stead, L. F. (2005). Self-help interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3:CD001118.PubMed
go back to reference Lemmens, V., Oenema, A., Knut, I.K. & Brug, J. (2008). Effectiveness of smoking cessation interventions among adults: a systematic review of reviews. European Journal of Cancer Prevention, 17, 535–544.PubMedCrossRef Lemmens, V., Oenema, A., Knut, I.K. & Brug, J. (2008). Effectiveness of smoking cessation interventions among adults: a systematic review of reviews. European Journal of Cancer Prevention, 17, 535–544.PubMedCrossRef
go back to reference Leonardi-Bee, J., Jere, M.L. & Britton, J. (2011). Exposure to parental and sibling smoking and the risk of smoking uptake in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis. Thorax, 66, 847–855.PubMedCrossRef Leonardi-Bee, J., Jere, M.L. & Britton, J. (2011). Exposure to parental and sibling smoking and the risk of smoking uptake in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis. Thorax, 66, 847–855.PubMedCrossRef
go back to reference McBride, C.M., Emmons, K.M. & Lipkus, I.M. (2003). Understanding the potential of teachable moments: the case of smoking cessation. Health Education Research, 18, 156–170.PubMedCrossRef McBride, C.M., Emmons, K.M. & Lipkus, I.M. (2003). Understanding the potential of teachable moments: the case of smoking cessation. Health Education Research, 18, 156–170.PubMedCrossRef
go back to reference Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press. Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press.
go back to reference Otten, R., Engels, R.C.M.E. & Eijnden, R.J. van den (2005). Parental smoking and smoking behavior in asthmatic and nonasthmatic adolescents. Journal of Asthma, 42, 349–355.PubMedCrossRef Otten, R., Engels, R.C.M.E. & Eijnden, R.J. van den (2005). Parental smoking and smoking behavior in asthmatic and nonasthmatic adolescents. Journal of Asthma, 42, 349–355.PubMedCrossRef
go back to reference Otten, R., Engels, R.C.M.E., Ven, M.O. van de & Bricker, J.B. (2007). Parental smoking and adolescent smoking stages: the role of parents’ current and former smoking, and family structure. Journal of Behavioral Medicine, 30, 143–154.PubMedCrossRef Otten, R., Engels, R.C.M.E., Ven, M.O. van de & Bricker, J.B. (2007). Parental smoking and adolescent smoking stages: the role of parents’ current and former smoking, and family structure. Journal of Behavioral Medicine, 30, 143–154.PubMedCrossRef
go back to reference Rosen, L.J., Noach, M.B., Winickoff, J.P. & Hovell, M.F. (2012). Parental smoking cessation to protect young children: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 129, 141–152.PubMedCrossRef Rosen, L.J., Noach, M.B., Winickoff, J.P. & Hovell, M.F. (2012). Parental smoking cessation to protect young children: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 129, 141–152.PubMedCrossRef
go back to reference Schuck, K., Bricker, J.B., Otten, R., Kleinjan, M., Brandon, T.H. & Engels, R.C.M.E. (in druk). Effectiveness of proactive telephone counseling for smoking cessation in parents: results of a randomized controlled trial. Addiction. Schuck, K., Bricker, J.B., Otten, R., Kleinjan, M., Brandon, T.H. & Engels, R.C.M.E. (in druk). Effectiveness of proactive telephone counseling for smoking cessation in parents: results of a randomized controlled trial. Addiction.
go back to reference Schuck, K., Kleinjan, M., Otten, R., Engels, R.C.M.E. & DiFranza, J.R. (2013). Responses to environmental smoking in never-smoking children: can symptoms of nicotine addiction develop in response to environmental tobacco smoke exposure? Journal of Psychopharmacology, 27, 533–540.PubMedCrossRef Schuck, K., Kleinjan, M., Otten, R., Engels, R.C.M.E. & DiFranza, J.R. (2013). Responses to environmental smoking in never-smoking children: can symptoms of nicotine addiction develop in response to environmental tobacco smoke exposure? Journal of Psychopharmacology, 27, 533–540.PubMedCrossRef
go back to reference Schuck, K., Otten, R., Engels, R.C.M.E. & Kleinjan, M. (2012). The role of environmental smoking in smoking-related cognitions and susceptibility to smoking in never-smoking 9-12 year-old children. Addictive Behaviors, 37, 1400–1405.PubMedCrossRef Schuck, K., Otten, R., Engels, R.C.M.E. & Kleinjan, M. (2012). The role of environmental smoking in smoking-related cognitions and susceptibility to smoking in never-smoking 9-12 year-old children. Addictive Behaviors, 37, 1400–1405.PubMedCrossRef
go back to reference Schuck, K., Otten, R., Kleinjan, M., Bricker, J.B., & Engels, R.C.M.E. (2011). Effectiveness of proactive telephone counselling for smoking cessation in parents: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 11, 732.PubMedCentralPubMedCrossRef Schuck, K., Otten, R., Kleinjan, M., Bricker, J.B., & Engels, R.C.M.E. (2011). Effectiveness of proactive telephone counselling for smoking cessation in parents: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 11, 732.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Schuck, K., Otten, R., Kleinjan, M., Bricker, J.B., & Engels, R.C.M.E. (2013). Proactive recruitment into cessation support: feasibility of low-intensity recruitment and acceptability of treatment in smoking parents recruited through primary schools. BMC Public Health, 13, 381.PubMedCentralPubMedCrossRef Schuck, K., Otten, R., Kleinjan, M., Bricker, J.B., & Engels, R.C.M.E. (2013). Proactive recruitment into cessation support: feasibility of low-intensity recruitment and acceptability of treatment in smoking parents recruited through primary schools. BMC Public Health, 13, 381.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Stead, L.F., Perera, R. & Lancaster, T. (2006). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3:CD002850.PubMed Stead, L.F., Perera, R. & Lancaster, T. (2006). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3:CD002850.PubMed
go back to reference Tzelepis, F., Paul, C.L., Wiggers, J., Walsh, R.A., Knight, J., Duncan, S.L., e.a. (2011). A randomised controlled trial of proactive telephone counselling on cold-called smokers’ cessation rates. Tobacco Control, 20, 40–46.PubMedCentralPubMedCrossRef Tzelepis, F., Paul, C.L., Wiggers, J., Walsh, R.A., Knight, J., Duncan, S.L., e.a. (2011). A randomised controlled trial of proactive telephone counselling on cold-called smokers’ cessation rates. Tobacco Control, 20, 40–46.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference West, R., Hajek, P., Stead, L. & Stapelton, J. (2008). Outcome criteria in smoking cessation trials. Proposal for a common standard. Addiction, 100, 299–303.CrossRef West, R., Hajek, P., Stead, L. & Stapelton, J. (2008). Outcome criteria in smoking cessation trials. Proposal for a common standard. Addiction, 100, 299–303.CrossRef
go back to reference Winickoff, J.P., Tanski, S.E., McMillen, R.C., Hipple, B.J., Friebely, J. & Healey, E.A. (2006). A national survey of the acceptability of quitlines to help parents quit smoking. Pediatrics, 117, 695–700.CrossRef Winickoff, J.P., Tanski, S.E., McMillen, R.C., Hipple, B.J., Friebely, J. & Healey, E.A. (2006). A national survey of the acceptability of quitlines to help parents quit smoking. Pediatrics, 117, 695–700.CrossRef
go back to reference Zhu, S.H., Anderson, C.M., Tedeschi, G.J., Rosbrook, B., Johnson, C.E., Byrd, M., e.a. (2002). Evidence of real-world effectiveness of a telephone quitline for smokers. New England Journal of Medicine, 347, 1087–1093.PubMedCrossRef Zhu, S.H., Anderson, C.M., Tedeschi, G.J., Rosbrook, B., Johnson, C.E., Byrd, M., e.a. (2002). Evidence of real-world effectiveness of a telephone quitline for smokers. New England Journal of Medicine, 347, 1087–1093.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Effectiviteit van telefonische coaching om te stoppen met roken
Resultaten bij rokende ouders
Auteurs
Kathrin Schuck, MSc
Dr. Jonathan Bricker
Dr. Roy Otten
Dr. Marloes Kleinjan
Prof. dr. Thomas Brandon
Prof. dr. Rutger Engels
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-014-0012-8

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Verslaving 2/2014 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel