Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

18-05-2018 | Uitgave 3/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2018

Effecten van een integrale wijkaanpak genaamd ‘Even Buurten’ op de (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en welzijn van ouderen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 3/2018
Auteurs:
Hanna M. van Dijk, Jane M. Cramm, Erwin Birnie, Anna P. Nieboer
Belangrijke opmerkingen

Digitaal aanvullende content

De online versie van dit artikel (https://​doi.​org/​10.​1007/​s12439-018-0251-y) bevat aanvullend materiaal, toegankelijk voor daartoe geautoriseerde gebruikers.
Een aangepaste versie van dit paper is verschenen in BMC Research Notes, https://​doi.​org/​10.​1186/​s13104-016-2254-5.
An adapted version of this paper was published in BMC Research Notes, https://​doi.​org/​10.​1186/​s13104-016-2254-5.

Samenvatting

Een integrale wijkaanpak (IWA) wordt steeds vaker aangeprezen als methode om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen, maar het is onbekend of deze aanpak effectief is. In dit artikel zijn de effecten van een IWA (Even Buurten) op de (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen (≥70 jaar) onderzocht. Er is gebruik gemaakt van een gematcht quasi-experimenteel onderzoeksdesign waarin interventie-ouderen (n = 186) werden vergeleken met controle-ouderen (n = 186) die de ‘gebruikelijke’ zorg en ondersteuning ontvingen (een nulmeting en een meting na zes en twaalf maanden). De primaire uitkomsten waren (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven (HRQol; EQ-5D-3L, SF-20) en welzijn (SPF-IL). De effecten werden geanalyseerd middels generalized lineair mixed modeling met herhaalde metingen, waarbij zowel een intention to treat als as treated analyse werd gedaan. Uit de nulmeting bleek dat de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep gemiddeld significant ouder was, vaker alleenstaand, lager opgeleid, een lager inkomen had, een grotere kans had op ≥1 ziekten en een lager welzijn, lichamelijk functioneren, rolvervulling en psychische gezondheid had. Na één jaar was geen substantieel verschil te zien in welzijn of HRQoL tussen de interventie- en controlegroep. Het gebrek aan effecten benadrukt de complexe aard van initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Extra materiaal
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
Over dit artikel